Biene gir bøndene gratishjelp til å befrukte plantene. Colourbox

Ny teori om hvorfor så mange bier dør

Bienes yndlingsplanter kan spille en viktig rolle i massedøden av bier.

Bier forsvinner og dør over hele verden. Siden 2006 har dette fenomenet fått stadig mer oppmerksomhet, fordi det kan få store konsekvenser for jordbruket og matvareproduksjonen, som er avhengige av bie-pollinering.

Mange forklaringer og hypoteser har blitt undersøkt, blant annet om sprøytemidler må ta noe av skylda.

En annen teori om biedøden er at plantene som biene foretrekker å pollinere, blir borte, men dette har vært vanskelig å undersøke ute i naturen.

Derfor har nederlandske forskere testet pollenrester på døde bier i museumssamlinger. Studien er publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Gamle, støvete bier

Forskerne ville undersøke om antallet bier blir påvirket av antallet foretrukne planter og blomster i naturen. 

For å finne ut hvilke planter biene foretrakk før i tiden, undersøkte forskerne gamle, godt bevarte bier i museumssamlinger i Nederland. Alle biene var samlet inn før 1950, det vil si før jordbruket ble industrialisert i stor skala og lenge før den store biedøden.

De tok prøver av pollenrester som museumsbiene fortsatt hadde på kroppen, for å finne ut hvilke planter biene hadde besøkt mens de enda levde. Mange forskjellige biearter ble testet.

Forskerne fant ut at mange av plantene som ble funnet på de gamle villbiene, hadde gått ned i antall i løpet av de siste tiårene. Det var også en klar sammenheng mellom biedød og bestanden av de foretrukne plantene og blomstene.

For eksempel hadde biearter som foretrakk planter i erteblomstfamilien, gått ned i antall. Ifølge forskerne har gressletter og lignende områder der erteblomster vokser, i stor grad blitt konvertert til åkre og andre typer landbruksområder.

Avlinger og biestørrelse

Forskerne antar at villbiedøden henger tett sammen med plantebestandene. De mener at plantevern og bevaring som er spesielt rettet mot bienes foretrukne planter, vil komme biene til gode.

Men i studien dukket det også opp en overraskende sammenheng. Det viste seg at biearter som foretrakk å pollinere jordbruksavlinger som epler, jordbær og solsikker, hadde holdt seg stabile eller faktisk blitt større over tid.

Forskerne håper disse funnene kan bidra til bevaringen av flere villbiearter, samtidig som det gir innsikt i bienes viktige rolle i jordbruket.

Referanse:

Jeroen Scheper mfl: Museum specimens reveal loss of pollen host plants as key factor driving wild bee decline in The Netherlands. PNAS, 24. november, 2014

Powered by Labrador CMS