Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Spesielt pasienter som har utviklet multiresistent tuberkulose, vil kunne ha nytte av vaksine som behandling.

En ny vaksine kan gi bedre behandling av tuberkulose

Vaksinen styrker immunforsvaret og kan gis til personer som allerede er blitt syke.

Tuberkulose er en infeksjonssykdom som forårsakes av tuberkelbakterien. Infeksjonen kan oppstå i ulike organer i kroppen, som i lungene, i hjernen, i lymfekjertlene og i skjelettet.

Globalt er tuberkulose et stort folkehelseproblem. Ti millioner mennesker fikk tuberkulose i 2020, og hvert år dør cirka 1,5 millioner av sykdommen. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon.

I dag behandles tuberkulose med antibiotika. Behandlingen er ofte langvarig, og ikke alle blir friske.

Vaksine som behandling

Forskere ved Statens Serum Institutt i Danmark har lenge jobbet med å utvikle nye vaksiner mot tuberkulose. Nå viser en ny studie ved Oslo universitetssykehus at vaksinen H56:IC31 også kan brukes når personen har blitt syk.

Vaksinen kan hjelpe immunforsvaret med å angripe og bekjempe tuberkulosebakteriene og kan dermed være aktuell som behandling i tillegg til antibiotika.

– Det viktigste funnet i studien vår er at det er trygt å gi det vi kaller for en terapeutisk vaksine, altså en vaksine som brukes som behandling, til pasienter som har pågående tuberkulosesykdom. Studien viser også at vaksinen styrker den delen av immunforsvaret som skal bekjempe tuberkulosebakteriene, sier Anne Margarita Dyrhol-Riise som ledet studien.

Hun er professor II ved Universitetet i Oslo (UiO) og overlege ved Oslo universitetssykehus Ullevål (OUS).

Immunforsvaret sentralt ved tuberkulose

Immunforsvaret spiller en sentral rolle i utviklingen av tuberkulosesykdom. Personer som blir syke, har som oftest blitt smittet av tuberkelbakterien en eller annen gang tidligere i livet. Personer som bor i områder med mye tuberkulose, blir ofte smittet i løpet av barndommen.

Likevel er det slik at de fleste ikke blir syke, men får det som kalles for latent tuberkulose. Det vil si at det ligger en liten rest av tuberkulosebakterien i kroppen.

– Immunforsvaret holder infeksjonen i sjakk, og personen fremstår som helt frisk. Senere i livet kan det derimot hos noen være at immunforsvaret blir svekket av sykdom eller fordi personen blir eldre og da klarer ikke lenger immuncellene å holde tuberkulosen i sjakk. Det er først da at personen blir syk, forklarer Dyrhol-Riise.

Pasientene fikk flere immunceller

Vaksinen ble i utgangspunktet utviklet for å virke forebyggende mot smitte eller slik at personer som var smittet med tuberkelbakterien, ikke skulle bli syke.

Men Dyrhol-Riise og forskergruppen ville undersøke om den også kunne brukes til å behandle tuberkulose når personen allerede var blitt syk.

Funnene fra den nye studien kan altså tyde på at dette er tilfellet. Studien viser at vaksinen kan hjelpe immunforsvaret med å angripe og bekjempe tuberkulosebakteriene hos syke pasienter.

– Vi så at pasientene som fikk vaksinen, fikk en økning av de immuncellene som skal bekjempe tuberkulosebakterien, sier professoren.

Håper behandlingstiden kan kortes ned

Dyrhol-Riise sier at resultatene fra studien kan tyde på at flere pasienter med tuberkulose raskere kan bli friske ved å få vaksinen som en del av behandlingen.

Dette gjelder spesielt pasienter som har utviklet multiresistent tuberkulose. Det vil si at bakteriene som forårsaker tuberkulosen, er blitt motstandsdyktige mot flere typer antibiotika.

Mange som har resistent tuberkulose, kan ikke kureres med de antibiotikaene som vi har i dag.

– Målet med prosjektet har vært å vise at en terapeutisk vaksine skal inngå i et behandlingsregime sammen med antibiotika til pasienter som har resistent tuberkulose. Vi håper at vi med dette kan kurere flere og gi bedre behandling, sier hun.

– Det kan tenkes at vaksinen, som en del av behandlingen i tillegg til antibiotika, kan korte ned behandlingstiden også for de pasientene som ikke har utviklet resistent tuberkulose, påpeker forskeren og legger til:

– Men begge deler må studeres videre i større grupper av pasienter inkludert de med resistente tuberkelbakterier, før vi kan konkludere endelig med en slik effekt.

Pandemien har også gjort situasjonen verre

Tuberkulose smitter gjennom luftveiene fra personer som har tuberkuloseinfeksjon i lungene. Det er viktig at de som blir syke, får rask behandling, både for å ha større sjanse for å bli friske og for å unngå å smitte andre.

De siste tiårene har bedre diagnostikk og en mer systematisk behandling bidratt til at smitten av tuberkulosebakterien i verden har gått ned. Men i noen land går smitten opp og forekomsten av resistent tuberkulose øker noen steder. Pandemien har også gjort situasjonen verre.

– Mange går rundt med symptomer på tuberkulosesykdom lenge før de tar kontakt med helsevesenet, og dette er blitt forsterket under pandemien. Nedstengning av samfunnet fører også til at det blir vanskeligere å gi god og langvarig behandling til alle som trenger det, forklarer professoren og legger til:

– Alt som kan forkorte og forbedre behandling av tuberkulose, vil derfor være en styrke.

Behov for flere studier

I denne studien skulle forskerne finne ut av om det er trygt å gi vaksinen som en del av behandling mot tuberkulose. Over 200 personer med tuberkulose innlagt primært på Oslo universitetssykehus ble i løpet av en 3-års periode vurdert for studien og cirka 50 ble inkludert.

Disse fikk vaksinen to ganger og ble fulgt tett med flere kontroller i 238 dager. Alle deltakerne hadde en type tuberkulose som kan kureres med dagens antibiotikabehandling.

– Så alle pasientene som deltok, ble friske som vi forventet. Det var viktig for oss først å vise at vaksinen var trygg å gi også ved sykdom og at den gav en gunstig immunrespons. Nå må vi eller andre forskere gå videre med nye studier. Da må vi finne ut av om det virkelig er slik at vaksinen også virker for pasienter som har resistent tuberkulose, og om den kan forkorte behandlingen til alle tuberkulosepasienter, sier Dyrhol-Riise.

Om studien

Studien bygger videre på forskning utført av forskere ved Statens Serum Institut i Danmark.

Forskere ved Infeksjonsmedisinsk avdeling på Institutt for klinisk medisin ved UiO og ved Oslo universitetssykehus Ullevål, med Anne Margarita Dyrhol-Riise, Kjetil Tasken og Dag Kvale i spissen, tok arbeidet videre.

Prosjektet ble finansiert av Forskningsrådet.

Referanse:

Synne Jenum mfl.: Phase I/II randomized trial of H56:IC31 vaccination and adjunctive cyclooxygenase-2-inhibitor treatment in tuberculosis patients. Nat Commun 12, 2021. Doi.org/10.1038/s41467-021-27029-6

Powered by Labrador CMS