Ein notis frå Høgskulen på Vestlandet - les mer.

Professor Valeria Schwanitz er ein av dei som skal forske på korleis forskingsdata på energi kan bli tilgjengeleg for fleire.

Sogndals-forskarar i spissen av nytt EU-prosjekt

Professor Valeria Schwanitz og to andre forskarar på Høgskulen på Vestlandet leiar no i eit nytt, europeisk forskingsprosjekt om bruken av forskingsdata. Forskarane har fått 1 million euro av EU til å forske på korleis forskingsdata på energi kan bli tilgjengeleg for fleire. Dei vil arbeide saman med ei rekke med europeiske forskarkollegaar dei neste tre åra.

Prosjektet skal undersøke, utvikle og teste eit økosystem for informasjon knytt til fornybar energi. Korleis kan vi tilgjengeleggjere, gjenbruke og almenngjere informasjonen? Målet er å få til ei haldningsendring i retning av meir open bruk.

– For å organisere ei vellykka overgang til reint energisystem, ta informerte avgjerder, og for å auke forskingsaktiviteten, så må vi opne databasane av forsking. Dataa må vere søkbare og gjenbrukbare. Tenk deg at forskingsdata ein dag kan vere i sjølve kjerna, og ikkje berre ei referanseliste i ein forskingsartikkel, seier professor Schwanitz.

Les meir om forskingsprosjekter ved Høgskulen på Vestlandet

Powered by Labrador CMS