Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

Liv Grimstvedt Kvalvik på UiB anbefaler å se på svangerskapshistorien til en kvinne for å se om det er grunn til å sette inn forebyggende tiltak allerede før hun har noe tegn på hjerte- og karsykdom.

Flere dør av hjerte- og karsykdommer mange år etter kompliserte svangerskap

Det er en sammenheng mellom det å ha kompliserte svangerskap og risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer senere.

Tidligere forskning har vist at kvinner med komplikasjoner under svangerskapet har omtrent dobbelt så høy risiko å dø av hjerte- og karsykdom senere.

– Disse studiene har imidlertid sett på enkeltkomplikasjoner og ikke hele svangerskapshistorien. Det sier postdoktor Liv Grimstvedt Kvalvik ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.

Hun har undersøkt sammenhengen mellom kvinners svangerskapshistorie når de er 40 år og risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom på grunn av åreforkalkinger. Det er dette som er kjent som aterosklerotisk hjertesykdom (ASCVD). 

Kvalvik har arbeidet sammen med forskere fra National Institute of Environmental Health Sciences i USA og kolleger ved UiB i prosjektet HealthierWomen.

Tre til fem ganger så høy risiko

I studien har hun kombinert data om mer enn 800.000 kvinner fra flere norske registre for perioden 1967 til 2020. 

Dataene viser antall registrerte svangerskap hos kvinnene. I tallene ligger også antallet komplikasjoner. Det vil si fødsel før uke 35, svangerskapsforgiftning, morkakeløsning, død i livmoren og fødselsvekt på mindre enn 2700 gram ved termin eller nær termin.

Det Kvalvik så etter, var sammenhenger mellom disse faktorene og kvinnenes risiko for å dø av ASCVD før de var 69 år.

Forskerne fant ut at svangerskapshistorien ved 40 års alder var sterkt assosiert med ASCVD-dødelighet:

– Kvinner som hadde mer enn ett komplisert svangerskap ved 40 års alder, hadde tre til fem ganger eller enda høyere risiko for ASVD sammenlignet med kvinner som har tre svangerskap uten komplikasjoner, sier Kvalvik. 

Kan være gunstig med tidlige tiltak

– Det er flere vitenskapelige bevis som støtter sammenhengen mellom ugunstige svangerskapsutfall og senere hjerte- og karsykdom, selv om kvinner med komplikasjoner kanskje ikke er klar over den økte risikoen for hjerte- og karsykdom, sier hun.

Hun mener at funnene viser at man bør se på den fullstendige svangerskapshistorien til en kvinne for å se om hun kan nytte av tiltak for å forebygge for sykdom før andre kliniske tegn på hjerte- og karsykdom har utviklet seg.

– Sammenhengen kan utforskes videre med å se på spesifikke mønstre av svangerskapkomplikasjoner som kan føre til høyere eller lavere risiko. Dette har min kollega og doktorgradskandidat Sage Wyatt sett videre på i sin forskning, sier Kvalvik.

Referanser:

Liv G. Kvalvik mfl: Pregnancy History at 40 Years of Age as a Marker of Cardiovascular Risk. Journal of the American Heart Association, 2024, doi: 10.1161/JAHA.123.030560.

Sage Wyatt mfl: Heterogeneity in the risk of cardiovascular disease mortality after the hypertensive disorders of pregnancy across mothers' lifetime reproductive history. Paediatric and Perinatal Epidemiology, 2024. Doi.org/10.1111/ppe.13059

Artikkelen er oppdatert 13.03.24 kl. 11:30 med en presisering av studien i ingressen.

Powered by Labrador CMS