Dette bildet viser deler av det norske fotballandslaget ta et bad etter at de slo det svenske landslaget i en vennskapskamp i Gøteborg i 1951. fra
Dette bildet viser deler av det norske fotballandslaget ta et bad etter at de slo det svenske landslaget i en vennskapskamp i Gøteborg i 1951. fra

Å ta et bad kan være bra for hjertet

Å bade ofte i badekar har sammenheng med en lavere risiko for å dø av hjertesykdom eller hjerneslag, tyder en ny studie på. - De som bader ofte, kan være sprekere enn andre i utgangspunktet, påpeker hjertelegen Wasim Zahid.

Det er deilig å senke legemet ned i et avslappende varmt badekar. Karbad har også sammenheng med god søvnkvalitet og bedre selvrapportert helse, ifølge tidligere studier.

Men det har vært uklart om det har noen langvarig preventiv effekt på hjerte-kar-sykdommer. Som hjerteinfarkt, plutselig død av hjertesvikt eller hjerneslag.

Hjertespesialist Wasim Zahid mener det kan være bakenforliggende årsaker til sammenhengen.
Hjertespesialist Wasim Zahid mener det kan være bakenforliggende årsaker til sammenhengen.

I Japan er det veldig vanlig å dyppe kroppen i et velfylt badekar, og mange gjør det daglig. Kan det være noe av forklaringen på at folk i Japan har en av verdens høyeste levealdere?

Det ville forskere ved Osaka Universitet undersøke.

Det de fant, var at de som jevnlig tok et varmt bad i hjemmets lune rede, hadde bedre hjertehelse enn andre.

Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Heart.

Lavere blodtrykk

- Vi fant at det å ta karbad ofte, hadde signifikant sammenheng med lavere risiko for høyt blodtrykk, sier de japanske forskerne i en pressemelding.

Dette kan være en del av forklaringen på hvorfor de som ofte bader, har redusert risiko for hjerte-kar-sykdom, mener de.

Wasim Zahid er spesialist i hjertesykdommer. Han syns studien er interessant, men slår litt kaldt vann i blodet på badenymfer.

Han er kjent som Twitter-legen og Youtube-legen.

- Dette er en assosiasjonsstudie, som bare viser at det åpenbart er en sammenheng mellom hyppig bading og mindre risiko for hjertesykdom, sier han.

Han mener den kan tolkes på to måter:

- Det kan enten være at det å slappe av i karbad i seg selv kan senke blodtrykket, og slik sett kan påvirke hjertehelsen positivt på lang sikt. Kanskje kan det øke forbrenningen litt og slik sett ha en gunstig effekt, sier han til forskning.no.

Zahid tok doktorgrad i risikovurdering av pasient med hjertesykdom ved bruk av ultralyd av hjertet.

Kan være sprekere i utgangspunktet

Men han påpeker at det ikke behøver å være en årsakssammenheng mellom disse to faktorene.

- Det kan også være at de som tok hyppigere karbad, er friskere enn den andre gruppen i utgangspunktet.

En høyere andel av disse har høyere sosioøkonomisk status enn de som bader sjeldnere, og tar kanskje generelt bedre vare på helsen sin, påpeker Zahid, som jobber som kardiolog og er overlege ved Drammen sykehus.

Han mener de som har dårligere helse, kanskje ikke bader så ofte på grunn av det.

- Men forskerne sier at de har kontrollert for andre livsstilsfaktorer?

- Ja, og det er bedre enn om de ikke hadde gjort det. Men selv om de har prøvd å trekke fra for andre forhold som spiller inn, er det likevel vanskelig å justere perfekt for hvilken rolle utdanning, trening og andre egenskaper har for deltakerne, sier Zahid.

Legen har også skrevet bøker om hjertet og er med i TV-programmet Hva feiler det deg? på NRK.

7 av 10 i Japan bader nesten daglig

I denne studien rekrutterte forskerne deltakere via det japanske folkehelseinstituttet, som de har fulgt siden 1990. Alle var i utgangspunktet kreftfrie og uten kjente hjerte-karsykdommer.

I utgangspunktet ble 61 000 deltagere mellom 45 og 59 år invitert.

Om lag 43 000 deltakere besvarte spørsmål om sine badevaner. Hele 72 prosent av deltakerne tok karbad daglig eller nesten daglig.

I tillegg svarte de på andre spørsmål om livsstil og vaner, som muligens kunne påvirke hjertehelsen, som trening, kosthold, alkoholinntak, røyking, vekt (BMI) og søvnlengde.

Dessuten opplyste de om helsehistorien sin, og om hvilke medisiner de brukte.

Daglige bad - lavere risiko for hjertesykdom

Studien ble avsluttet i desember 2009.

I løpet av disse 20 årene, fikk 2097 deltakere en eller annen hjerte-karsykdom. 328 fikk hjertesykdom, hvorav 275 personer fikk hjerteinfarkt og 53 døde plutselig av hjertesvikt. 1 769 ble rammet av hjerneslag.

Så sammenlignet forskerne hjerte-karlidelsene med hvor badeglade deltakerne var.

De som sverget til et varmt bad daglig, hadde 28 prosent lavere risiko for hjerte-kar-sykdom, sammenlignet med de som tok et bad en eller to ganger i uken.

De hadde også 26 prosent lavere risiko for å få hjerneslag. Dette var etter at forskerne hadde kontrollert for andre faktorer som kunne påvirke helsen.

Jo varmere, desto bedre

Nærmere undersøkelser viste at de som foretrakk skikkelig varmt vann, over 43 grader, så ut til å være ekstra beskyttet. Disse deltakerne hadde 35 prosent redusert risiko for hjerte-kar-sykdommer.

De som foretrakk mer moderat temperatur på badevannet, sånn rundt 40-42 grader, hadde 26 prosent lavere risiko for hjerteproblemer.

Den typiske måten japanere bader på, går ut på at de senker seg ned til skulderhøyde i badekaret. Forskerne mener dette kan ha betydning.

Kritisk til badstue-studie

Forskerne bak badekarstudien, viser til at varme mot kroppen ikke er helt ulikt effekten av trening.

Også andre studier har pekt på en sammenheng mellom det å utsette seg for varme og redusert risiko for hjertetrøbbel.

For eksempel viste en studie for et par år siden at det å ta badstue kan være like sunt som trening. Studien var ikke overraskende fra Finland.

Zahid mener at hans innvending og forbehold mot badekarstudien også kan overføres til badstue-studien.

- Også der kan det være at de som tar badstue generelt er sprekere og mer aktive enn de som bare sitter i sofaen.

Beskyttet ikke mot hjerneblødning

Forskerne fant ingen slik sammenheng med risikoen for hjerneslag som følge av hjerneblødning.

De fant heller ingen tilsvarende sammenheng med risikoen for plutselig dødsfall på grunn av hjertestans av andre årsaker.

Sykdomstilfeller hos deltakerne som døde underveis i studien, ble også registret. Totalt var sluttanalysen basert på 30 076 personer.

Trakk ut de som ble syke først

Da forskerne ekskluderte de som fikk hjerte-karsykdom innen de fem eller ti første årene etter at studien startet, ble sammenhengen mindre.

Men fortsatt var det en signifikant sammenheng der hyppige karbad så ut til å innebære lavere risiko for hjerte-karsykdom.

Mulige endringer i hvor ofte deltakerne badet, ble ikke undersøkt i løpet av de 20 årene studien pågikk.

De japanske forskerne erkjenner selv at de ikke kan si noe om årsakssammenheng, siden dette er en observasjonsstudie.

Kan også være farlig

Selv om det kan være helsebringende å ta et bad, påpeker forskerne at det også kan være farlig å ta et varmt bad.

- Hvis temperaturen er for høy, kan det å ta et varmt bad også være risikabelt, skriver lege Andrew Felix Burden i en kommentarartikkel om den nye studien i tidsskriftet BMJ.

Da sikter han ikke til hjertesykdom, men for å få overoppheting som kan føre til forvirring og i verste fall drukning.

Risikoen for å dø i forbindelse med varme bad, øker med økende alder.

Referanse:

Tomohiko Ukai mf: Habitual tub bathing and risks of incident coronary heart disease and stroke. Heart, BMJ, 24 mars 2020.

Powered by Labrador CMS