– Den sterke verdensomfattende reaksjonen vi har sett etter brannen startet handler om katedralens kulturhistoriske verdi, tror forsker. Kulturarv skaper fellesskap, og det er grunnen til at vi må ta vare på den, mener hun. (Foto: Fabien Barrau / AFP / NTB Scanpix)
– Den sterke verdensomfattende reaksjonen vi har sett etter brannen startet handler om katedralens kulturhistoriske verdi, tror forsker. Kulturarv skaper fellesskap, og det er grunnen til at vi må ta vare på den, mener hun. (Foto: Fabien Barrau / AFP / NTB Scanpix)

Notre-Dame-brannen:
– Uvurderlig kunst og arkitektur har gått tapt

– Bildene fra Paris oppleves uvirkelige. Kirka står i 800 år og så er det vår tid som ikke har klart å beskytte den, sier forsker.

Brannen som startet rett før klokka sju mandag 15. april ble først slukket i totiden på natta.

I løpet av de over sju timene Notre-Dame stod i brann, ble mange umistelige kulturskatter slukt av flammene.

Notre-Dame unikt religiøst og kulturhistorisk bygg

Den gotiske katedralen Notre-Dame de Paris er en av Frankrikes høyest skattede bygg, og det med god grunn. Katedralen ble påbegynt i 1163, og det tok nær 200 år før den stod ferdig til åpning. Generasjoner av middelalderens dyktigste håndverkere og kirkekunstnere hadde da satt sitt preg på den.

Etter dette har den blitt bygd videre kontinuerlig gjennom århundrene, og den har vært sentral i mange deler av europeisk historie. Direktør for NIKU, Kristin Bakken, mener dette er noe av det unike med katedralen:

– Notre-Dame er den mest kjente gotiske katedralen i verden, og er med på å definere Paris som kulturby og historisk by. Det er et bygd som har greid seg gjennom alle kriger på kontinentet, og som «alle» har et forhold til.

Ellen Hole er leder for konserveringsavdelingen i NIKU, og har blant annet jobbet mye med rehabilitering av kirker og skadeanalyse av bygninger.

– Bildene fra Paris oppleves uvirkelige. Kirka står i 800 år også er det vår tid som ikke har klart å beskytte den. Det er uvurderlig kunst og arkitektur som har gått tapt i natt. Likevel blir jeg kanskje mest vemodig av å tenke på historien som ligger i bygget, alle håndverkerne som har jobbet der over århundrer, som har representert det ypperste innen sine fag.

Reaksjoner vitner om kjærlighet til kulturarv

Notre-Dame er en del av området Seinens bredder, som i 1991 ble en del av UNESCOs verdensarvområder. Dette er nok et vitnesbyrd på katedralen som en del av dette felles eide, mener Kristin Bakken, og kulturarv som verdifullt i menneskers liv.

– Jeg tror den sterke verdensomfattende reaksjonen vi har sett etter brannen startet handler om katedralens kulturhistoriske verdi. Kulturarv skaper fellesskap, og det er grunnen til at vi må ta vare på den.

Ellen Hole er også helt enig i dette, og trekker fram hvordan det midt oppi ulykken er rørende å registrere hvilken kraft som ligger i omsorgen vi har for kulturarv, og hvor viktig mange mener det er med bevaring.

– De sterke reaksjonene i Paris og Europa for øvrig viser hvor viktig kulturminner er for folk, hvordan de fungerer som samlingspunkter for oss. Jeg synes også det viser at Notre-Dame ikke bare er en fransk nasjonalskatt, men viktig og kjær for alle europeere og også langt utenfor Europa.

En brann som dette skal ikke få skje igjen

Ellen Hole mener alle som jobber med kulturminner må ta lærdom av brannen.

– Etter dette må vi være flinke til å trekke mest mulig kunnskap ut av hva som har skjedd og hvordan/hvorfor det kunne skje, hvordan redningsarbeidet fungerte. Lærdommen skal brukes internasjonalt til beste for kulturminnene og videre forvaltning.

Powered by Labrador CMS