Hvordan påvirker forholdet og følelsene dine til partneren sexlysten din? Og hvordan påvirker sexen i sin tur forholdet og hvordan du har det? Her er det noen kjønnsforskjeller, men også likheter, fant førsteamanuensis ved Maastricht University i Nederland. Hun presenterte nylig forskningen på en sexologikongress i Portugal. (Foto: Marianne Nordahl)

Sexlysten din er avhengig av hvordan du hadde det dagen før med partneren din

Den nederlandske sex-forskeren Marieke Dewitte fikk 93 par til å føre logg over sex, følelser og humør. Resultatene tydet på at menn og kvinner i forhold trenger noenlunde de samme tingene for å ha lyst på sex. 

Hvis du en tilfeldig dag ble spurt hvordan det sto til med sexlysten din, hadde du kanskje svart: helt topp! Eller kanskje heller: opp og ned. Muligheten er også der for at du hadde gryntet: Hvilken sexlyst?

Men denne ene dagen da du ble spurt om akkurat dette, ville antakelig ikke være representativ for alle dager og alle perioder i livet ditt.

Hvis du er i et forhold er partenes egen sexlyst en konstant del av dynamikken, at dere har lyst eller ikke. Hvis du er så heldig at du er i et forhold der begge har like lyst på sex hele tiden, er det bare å gratulere. Det er antakelig ikke normen.

Bare i løpet av en periode på 21 dager kunne psykolog og seksualitetsforsker Marieke Dewitte se i en gruppe par at det å ha sex var sterkt knyttet til følelsene de hadde om seg selv, forholdet og partneren døgnet før.

I forrige uke fortalte hun om studien, som ble publisert i 2015, på den sexologikongress i Portugal, der også norske sexologer var til stede.

– Hovedmålet var å studere sex i forholdets hverdagsliv. Når du rapporterer daglig, kan vi fange opp forandringene. Det gir en veldig rik informasjon om hvordan ting er i dagliglivet, og du kan virkelig se hvordan sexlysten din påvirkes av det som skjer rundt deg i løpet av dagen, sa Dewitte til forskning.no.

93 par loggførte følelser, humør, intimitet og sex

Det var bare heterofile par i studien til Dewitte, som jobber ved University of Maastricht i Nederland. Morgen og kveld i hele treukersperioden gjorde de notater digitalt.

Om morgenen skulle de svare på følgende spørsmål om dagen før: I hvilken grad var du intim med partneren din, som for eksempel kosing og berøring? Og: Hadde du sex på en eller annen måte med partneren din? Onanerte du?

Om kvelden skrev de ned svar på spørsmål som handlet om forholdet og partneren og hva de følte om seg selv, for eksempel om de opplevde å være tilfreds, elsket, forpliktet til, sint på eller avvist av partneren.

De måtte også hver kveld ta stilling til om de hadde vært lei seg, glade, nedbrutte eller fornøyde med seg selv. Dewitte ville også vite hvordan personene oppførte seg mot hverandre. Derfor måtte både menn og kvinner på slutten av dagen loggføre hvor mye de hadde vist kjærlighet og ømhet for partneren sin, men også om de hadde vært en kritisk masekopp.

Det viste seg at hvordan parene hadde det med hverandre den ene dagen, var en ganske god spåkule for å tippe om de kom til å ha sex dagen etter. Og dette gjaldt begge kjønn, ifølge Marieke Dewitte.

Også i en annen studie som nylig kom ut, konkluderer Dewitte og kollegaene med at for både menn og kvinner i Iangvarige forhold, er det å være mye fysisk intime, uten at det nødvendigvis er seksuelt, koblet til at de også har mer lyst på sex og også har mer sex.   

Plansje fra presentasjonen av studien: Deltakerne i studien loggførte daglig i tre uker i hvilken grad partneren deres hadde vært tilgjengelig for dem når de trengte ham eller henne. I tillegg noterte de i hvilken grad partneren hadde oppført seg kald og fraværende. (Foto: Marianne Nordahl)

Likheter og forskjeller mellom kvinner og menn 

Den tre uker lange loggbokstudien, som var en del av Marieke Dewittes doktorgradsprosjekt, avdekket noen forskjeller mellom kvinner og menn, men også noen likheter.

Menn og kvinner var mye mer like enn de var forskjellige, forteller hun.

– Hvor mye intimitet og sex de hadde, var knyttet til de samme tingene hos begge kjønn. Det handlet om hva de følte om seg selv, om partneren og om forholdet deres.

For mange menn kommer det kanskje ikke som noen stor overraskelse, men de stereotypiske holdningene finnes, ifølge Dewitte.

– Vi tenker ofte at intimitet er den viktigste motivatoren til sex for kvinner, og at menn er drevet av en mer direkte sexlyst, og deler av resultatene mine bekrefter det. Men det er tydelig at intimitet og hva menn føler om forholdet de er i, også er en viktig motivator for dem, sier hun.

Der menn og kvinner var litt forskjellige var at for mennene hadde sex en positiv påvirkning på nesten alt, fra humør til atferd. For kvinner, derimot, ble effekten dagen etter sex tydelig i hvordan de så på partneren og forholdet.

– For menn fant vi ut at sex var en boost for selvtilliten og humøret. Dette fant vi ikke hos kvinnene – de følte det som en boost for forholdet.

Dewitte tror det kan finnes flere mulige forklaringer på forskjellen: En forskjell er de kroppslige, som at en ereksjon er et så tydelig tegn på opphisselse, mens det for jenter og damer ikke er så synlig.

– For oss er seksualiteten mindre avhengig av hvordan kroppen reagerer og avhenger mer av sammenhengen vi er i. Så omstendighetene og forholdet er noe som bestemmer de seksuelle responsene våre, sier Dewitte.

Menn ble ikke glade av onani

Hun utelukker heller ikke at kvinner gjennom evolusjonen kan ha vevd sammen sex og kvaliteten på forholdet tettere, for å sikre familien og barnas overlevelse.

Eller kanskje er mange kvinner litt for fokusert på partneren når hun har sex? Marieke Dewitte understreker at her er det forskjeller mellom kvinner og menn.

– Noen menn kan kanskje være mer egoistiske enn kvinner når de har sex, men jeg er alltid forsiktig med å si det på den måten, fordi jeg tror det å være litt egoistisk kan være bra.

En del unge menn får faktisk ereksjonsproblemer fordi de føler et sterkt press på å lose dama til orgasme, ifølge Dewitte.

Sammenhengen mellom onani og humør dagen etter var en av forskjellene som kom fram i parenes egne logger. Mens det blant kvinnene tegnet seg et mønster av bedre humør etter at de hadde onanert, gikk humøret i stedet nedover for mennene i studien.

– For menn var det også tydelig at oddsen for at de kom til å masturbere økte når de følte negativt om forholdet og seg selv, sier den nederlandske forskeren.

Bra med selvstendighet, men hvor går grensen?

Tidligere denne kongressdagen i Portugal hadde Luana Cuhna Ferreira, som er sexolog basert i Lisboa, presentert forskningen sin om et liknende tema: Hva kan vi lære av tilfredse par som har vært sammen lenge?

I Dewitte sin forskning var intimitet og kos en god indikasjon på at par har en del sex. Ferreira stilte i sitt foredrag spørsmålet om nærhet alltid er så bra – om det rett og slett kan bli for mye kommunikasjon og for lite selvstendighet.

De tilfredse parene hun forsket på, mente at selvstendigheten de hadde på hver sin kant i forholdet var viktig for dem, fortalte hun. Hvordan passer dette med Dewittes forskningsresultater? Hvordan balansere det å være selvstendig og tilgjengelig samtidig?

Å være nær hverandre eller å være sammen hele tiden er noe annet enn det å føle en forpliktelse overfor hverandre, tror Dewitte som også fulgte foredraget til Ferreira.

Å være følelsesmessig tilgjengelig og få - og vise kjærlighet overfor partneren, og føle godt om seg selv, partneren og forholdet ser ut til å være godt utgangspunkt for sexlyst i et forhold. (Illustrasjonsfoto: Anna Bortnikova / Shutterstock / NTB scanpix)

– Nærhet innebærer å ville være sammen hele tiden, gjøre ting sammen og føle seg veldig intim med partneren din, mens hvordan du opplever at partneren er mot deg eller å ha positive følelser for forholdet ditt – bestemmes av litt andre ting.

Hun mener at Ferreira tar opp et viktig tema når hun trekker fram selvstendighet innad i forholdet som en fordel hos de tilfredse parene, at de har hvert sitt liv i samlivet.

– Det å forplikte seg til hverandre er viktig og at du vet at partneren din er der når du trenger ham – det å vite at det er noen som er tilgjengelige for oss. Det betyr ikke at vedkommende trenger å være der ved siden av deg, men du vet at hvis noe plager deg, er det er noen du kan stole som er der og som vil lindre og trøste. Dette passer med ideen om at man er sin egen person og har sitt eget liv innad i forholdet. Da kan du utforske seg selv og være selvstendig.

Lyst er subjektivt

Hun tror tradisjonell sexologisk forskning kan ha feilet i å fange opp alle faktorene som påvirker seksuell lyst.

– Jeg tror at lenge, spesielt da man hadde et veldig medisinsk fokus, handlet det veldig mye om hvordan folk fungerte seksuelt – om hvor ofte folk hadde sex og seksuell opphisselse – ting som kan måles objektivt. Dette skulle på en måte representere sexlysten, men det stemmer ikke. Hvis vi skal forske på lyst, bør vi gjøre det i dagliglivets rammer, fra dag til dag.

– Vi kan ikke bare la folk se pornofilm i et laboratorium og måle opphisselse og ut ifra det trekke konklusjoner om lysten. Jeg tror at sexlyst er ganske vanskelig å måle fordi den er subjektiv. Det er bra, for da kan vi se på hvordan folk opplever sin egen lyst, og det er jo det som er viktigst, sier Marieke Dewitte til forskning.no.

Referanser: 

Marieke Dewitte mfl: Sex in Its Daily Relational Context. Journal of Sexual Medicine, desember 2015. Sammendrag

J. van Lankveld mfl: The assosiations of intimacy and sexuality in daily life. Temporal dynamics and gender effects within romantic relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 23. mars 2018. 

Powered by Labrador CMS