Centre for Global Health Inequalities Research (CHAIN) håper på å finne svar på hvordan de kan redusere helseforskjellene i verden. (Foto: Karoline Spanthus Bjørnfeldt)

– Sosiale ulikheter i helse er den største folkehelseutfordringen vi har i dag

Til tross for massive forbedringer i menneskers evne til å forebygge og behandle dårlig helse, fortsetter forskjellene å øke. Forskningssenteret CHAIN vil finne en løsning på problemet.

– Hva er den første ressursen et barn får når det blir født? Det er det første forskeren Terje Andreas Eikemo spør publikummet i Olavshallen, under the Big Challenge-festivalen i Trondheim.

Svaret er god eller dårlig helse. Terje Andreas Eikemo leder forskningssenteret Centre for Global Health Inequalities Research (CHAIN) som forsker på helseulikheter i verden, grunnene til at de oppstår og hvordan man kan bedre helsen for alle sosiale grupper.

Eikemo forteller at alle barn trenger god helse for å overleve sine første leveår og oppfylle sitt potensial i livet.

– Det er også viktig for land å ha en sunn og bærekraftig befolkning, sier Eikemo.

Mennesker har i utgangspunktet de samme forutsetningene for å ha en god helse, men omstendighetene du er født i har også mye å si.

– Hvis du blir født inn i en fattig familie i et fattig område, er det mer sannsynlig at du vil dø innen dine første fem leveår, enn en som blir født inn i en rik familie, sier Eikemo.

Viktigheten av utdanning

Ulikheter kjenner ingen landegrenser og de finnes i alle land.

– Sosiale ulikheter i helse er den største folkehelseutfordringen vi har i dag, og Norge er ikke et unntak, langt ifra, sier Eikemo.

I fjor var det mer enn 50 millioner barn i verden som døde før de fylte fem år.

– Det finnes ikke en eneste grunn til hvorfor vi burde godta at det finnes så store forskjeller, sier Eikemo.

Sammen med sine kollegaer i CHAIN har Eikemo sett et mønster på hvem som er mer utsatt.

– Det er et mønster mellom mødre uten utdanning og barnedødelighet. Utdanning er viktig, sier Eikemo.

Helse skyldes også folks sosiale omstendigheter, hvor vi vokser opp, jobber, bosetter oss og eldes.

– Men hva er det med utdanning som er så bra? Lettere tilgang til vaksinasjon, rent drikkevann, bolig, sosiale nettverk, sosial beskyttelse, penger, kunnskap om helse er blant noen av dem, sier Eikemo.

Har ikke tid til å vente

Selv om barnedødeligheten har gått kraftig ned i verden de siste tiårene, er mønsteret fortsatt det samme.

– Vi må sørge for at tilgangen til helsetjenester og helsekunnskap ikke er avhengig av folks sosiale omstendigheter, sier Eikemo.

For at dette skal være mulig vi sørge for at alle har rett til like tjenester. Eikemo forklarer at det er et vanskelig mål og ha.

– Helseforskjellene i verden er det eneste området som ikke viser noe bedring, sier Eikemo.

Eikemo og hans kollegaer har ikke funnet et klart svar på problemet, men er tydelig på et par ting som må gjøres.

–Vi må endre politikk, men det er fortsatt ikke nok, for det finnes millioner av barn som lider hver dag og de har ikke tid til å vente på at politikken skal endre seg, sier han.

Derfor samarbeider CHAIN med organisasjoner som allerede jobber i felt med barn og voksne som trenger hjelp til en bedre helse. De er også i gang med et nytt prosjekt for å se mer på hvordan utdanning kan utjevne forskjeller.

Powered by Labrador CMS