Denne artikkelen er produsert og finansiert av UiT Norges arktiske universitet - les mer.

Vulkan på 400 meters dyp i Barentshavet.
Forskere har oppdaget en ny vulkan på 400 meters dyp i Barentshavet.

Ny vulkan oppdaget i Barentshavet

En unik ny vulkan er oppdaget på 400 meters dyp i Barentshavet. Vulkanen slipper ut mudder, væsker og gass fra planetens indre og gir ny innsikt til vitenskapen om jordkloden.

Forskere fra UiT Norges arktiske universitet har i samarbeid med REV Ocean, oppdaget en muddervulkan.

Dette er den andre vulkanen av denne typen som noensinne er funnet i norske farvann. Vulkanen ble oppdaget 7. mai 2023 og har fått navnet Borealis Mud Volcano.

Dette uvanlige geologiske fenomenet ble oppdaget om bord på forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» ved hjelp av et fjernstyrt undervannsfartøy som heter «ROV Aurora».

Funnet ble gjort i det sørvestlige Barentshavet i den ytre delen av Bjørnøyrenna. Vulkanen ligger omtrent 70 nautiske mil sør for Bjørnøya, på 400 meters dyp.

– Å se et undervannsutbrudd i sanntid minner meg på hvor levende planeten vår er, sier professor Giuliana Panieri, ekspedisjonsleder og hovedforsker for UiT-prosjektet.

Slipper ut klimagassen metan

Den nyoppdagede vulkanen ligger inne i et krater som er omtrent 300 meter bredt og 25 meter dypt.

Den er mest sannsynlig et resultat av en katastrofal, naturlig utblåsning som brått frigjorde massiv metan like etter den siste istiden for 18.000 år siden.

Kart over hvor vulkanen ble oppdaget sør for Bjørnøya.

Vulkanen, som er cirka 7 meter i diameter og 2,5 meter høy, slipper kontinuerlig ut en væske rik på metan. Metan er en svært effektiv klimagass når den når atmosfæren.

Denne oppdagelsen vil hjelpe forskere å forstå effekten av lokaliserte, men vedvarende fenomener på det globale metanbudsjettet og dets innvirkning på økosystemene.

– Vi utelukker ikke muligheten for å oppdage andre gjørmevulkaner i Barentshavet. Det er bare takket være godt samarbeid og avansert teknologi at vi kan gjøre slike oppdagelser, sier Panieri.

Skjulte skatter

Den eneste kjente muddervulkan som eksisterer i norske farvann, Håkon Mosby-vulkanen, ble oppdaget i 1995. Den ligger på 1.250 meters dyp på havbunnen sør for Svalbard ved 72°N.

Disse særegne vulkanene er direkte vinduer inn i jordens indre siden de bryter ut hovedsakelig vann og fine sedimenter fra dybder på flere hundre meter til få kilometer.

Leder for ekspedisjonen, Giuliana Panieri, er professor ved Institutt for geovitenskap.
Leder for ekspedisjonen, Giuliana Panieri, er professor ved Institutt for geovitenskap.

De gir også en pekepinn på tidligere miljøer som har eksistert på jorda.

– Å forstå evolusjonen og væskenes sammensetning hjelper oss å forstå deres potensielle innvirkning på det globale metanbudsjettet. De kan informere om hva som skjer på andre planeter, sier Panieri.

Krateret i den nyoppdagede vulkanen er vert for et rikt havbunnsliv, som trives på de bratte flankene av karbonatskorpene. De ble dannet for flere tusen år siden.

Dette unike leveområdet inkluderer sjøanemoner, svamper, kjøttetende svamper, sjøstjerner, koraller, sjøedderkopper og krepsdyr.

Innenfor krateret er det også områder med børstemark og vidstrakte matter av bakterier.

– Å utforske havbunnen og oppdage nye metan-innsig er som å finne skjulte skatter. Det er fullt av overraskelser. Vi har funnet tusenvis av slike innsig. Likevel, hver gang vi går ned til havbunnen, får vi en følelse av at vi nettopp har begynt å forstå det store og utrolige mangfoldet av slike innsig-systemer, sier professor Stefan Buenz. Han bidrar også som leder på ekspedisjonen.

Tilfluktssted fra menneskelig påvirkning

– Under denne ekspedisjonen har vi oppdaget at disse utblåste kraterne er unike tilfluktssteder fra menneskelig påvirkning, som tråling etter skjøre marine dyr som koraller og svamper.

Det sier vitenskapsdirektør for Ocean Census og REV Ocean, Alex Rogers. Han deltar også på ekspedisjonen.

– Det har vært en ære å være en del av dette svært internasjonale teamet av studenter og forskere. Jeg ble med på ekspedisjonen for å betjene et nytt metaninstrument i sanntid, men det har vært utrolig å utforske disse vakre områdene, sier Beckett Colson, som er forsker ved Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI).

– Som student som bare har sett muddervulkaner på land, var det en fantastisk opplevelse å se en på havbunnen. Du kunne se overraskelsen, spenningen og gleden som spredte seg i teamet akkurat i det øyeblikket vi så det på skjermen. Min første tanke var: «Jeg vil ned dit og stikke armen i den!» sier student Irene Viola ved UiT.

Om ekspedisjonen

  • Den oseanografiske AKMA3-ekspedisjonen som står bak oppdagelsen, har et tverrfaglig team av forskere og studenter om bord, og er en del av Advancing Knowledge of Methane in the Arctic, et prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd.
  • Partnere: WHOI Woods Hole Oceanographic Institution i USA, La Rochelle Université France, Università degli Studi di Milano-Bicocca i Italia, Universidade de Aveiro og CESAM i Portugal, Senter for dyphavsforskning og Institutt for biologiske vitenskaper ved Universitetet i Bergen i Norge, Ocean Census og Norwegian Petroleum Direktoratet.
  • Teamet fullfører det tredje og siste AKMA-oppdraget og returnerer til land 10. mai etter et tolv dagers tokt i Barentshavet.

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS