Peter Eklöv, professor ved Uppsala universitet, blir fratatt forskningsmidler etter å ha blitt funnet skyldig i vitenskapelig uredelighet av sin egen arbeidsgiver. (Foto: Uppsala universitet)

Svensk forsker mister pengestøtte etter dyreforsøk

Peter Eklöv mister 3,3 millioner svenske kroner i forskningsstøtte og får ikke søke om mer penger før i slutten av 2019. 

Vetenskapsrådet i Sverige vil ikke lenger gi professor Peter Eklöv penger til å forske, ifølge nettstedet Retraction Watch. Vetenskapsrådet er en statlig organisasjon som gir penger til forskning. I 2016 delte de ut til sammen 6,4 milliarder svenske kroner.

I fjor fikk Eklöv 3,3 millioner svenske kroner i støtte til et prosjekt som skulle se på hvordan klimaendringer påvirker det som bor i havet. Nå slutter Vetenskapsrådet å betale ut pengene. Grunnen er at Uppsala universitet fant Eklöv skyldig i vitenskapelig uredelighet i desember i fjor.

– Jeg har ingen kommentar akkurat nå, skriver Peter Eklöv i en e-post til forskning.no.

Søkte ikke om tillatelse til å gjøre dyreforsøk

I 2016 fikk Eklöv og hans kollega Oona Lönnstedt en artikkel publisert i det prestisjetunge akademiske tidsskriftet Science. Artikkelen hevdet at fisk like gjerne spiste mikroplast som vanlig mat. Artikkelen ble umiddelbart kritisert av andre forskere, som mente at eksperimentene den beskrev aldri hadde funnet sted. Science trakk tilbake artikkelen etter at en uavhengig granskingskomite slo fast at varslerne hadde rett.

I desember i fjor kom også Uppsala universitet frem til at både Eklöv og Lönnstedt var skyldige i vitenskapelig uredelighet, etter at de først hadde frikjent begge sine ansatte i en intern granskning.

Lönnstedt har tidligere mistet litt over tre millioner svenske kroner i støtte. Uppsala universitet har slått fast at hun fabrikkerte resultatene i forskningsartikkelen og løy om å ha gjennomført forsøkene. 

Universitetet mener at Eklöv er skyldig fordi han ikke søkte om etisk godkjennelse til å eksperimentere på levende fisk. De mener ikke at han har vært uredelig med forsett, men slår fast at dette var hans ansvar.

I sin uttalelse legger Vetenskapsrådet vekt på at Eklöv påsto at godkjenningen fantes da han først ble konfrontert med feilen.

– Vetenskapsrådet mener at disse handlingene er så uetiske at de gir grunn til å slutte utbetalingene av forskningsstøtten, skriver Vetenskapsrådet i et brev til Uppsala universitet som Retraction Watch har publisert i sin helhet. 

De slår fast at det ikke har noe å si at fusket fant sted i et annet forskningsprosjekt enn det de nå trekker støtten til. 

Får ikke søke om nye midler på to år

I tillegg blir Eklöv nektet å søke nye penger fra Vetenskapsrådet igjen før i desember 2019.

De sier selv at dette er første gang de har ilagt en forsker denne typen straff. 

– Dette er en regel vi har innført for å hindre at forskere som blir funnet skyldig i vitenskapelig uredelighet umiddelbart skal kunne søke om ny finansiering, sier en ikke navngitt talsperson for Vetenskapsrådet til Retraction Watch. 

Ny regel etter stor skandale

Den nye regelen kommer etter to tunge år for svensk akademia og forskningsetikk. I 2016 viste svenske Uppdrag granskning at stjernekirurgen Paolo Macchiarini, som var ansatt ved Karolinska Institutet, hadde operert inn kunstige luftrør av plast i åtte mennesker. Luftrørene fungerte ikke slik de skulle. Alle pasientene er nå døde. 

Andre forskere hadde varslet om Macchiarini og plastrørene allerede i 2014, men Karolinska Institutet hadde frikjent ham i en intern granskning. Etter at saken ble kjent i media valgte store deler av ledelsen ved Karolinska å trekke seg.

Rektor Anders Hamsten, viserektor Jan Carlsted-Duke og forskningsdekan Hans-Gustaf Ljunggren valgte alle å gå fra stillingene sine. Alle tre hadde tidligere tatt Macchiarini i forsvar, både internt og eksternt. Den svenske regjeringen byttet også ut deler av styret ved Karolinska, for å hindre at noe lignende kunne skje igjen.

I oktober 2017 besluttet svenske påtalemyndigheter seg for å ikke ta ut tiltale mot Macchiarini. De mente at det ikke kunne bevises at kirurgen har forvoldt andre menneskers død eller alvorlig skade. 

John Arne Røttingen, administrerende direktør i Norges forskningsråd, sier at norske forskere også risikerer å miste støtten hvis de blir tatt i juks. (Foto: Norges forskningsråd)

Ingen karanteneregel i Norge

I Norge finnes det ingen lignende karanteneregel. Her er forskningsinstitusjonene selv ansvarlige for hvem som skal lede prosjektene de ønsker å få støtte til, ifølge Norges forskningsråd. Men å velge en prosjektleder som tidligere er tatt for fusk kan likevel få konsekvenser. 

– En prosjektleder som er tatt for uredelighet, vil nok ikke få en god vurdering av våre eksperter, skriver John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet,i en e-post til forskning.no. 

Han er tydelig på at også norske forskere kan miste pengestøtten fra Forskningsrådet dersom de blir tatt i juks. 

– Dersom det bli oppdaget vitenskapelig uredelighet i et prosjekt som støttes av oss, vil dette bli oppfattet som mislighet. Vi vil kunne stoppe prosjektet og eventuelt be om tilbakebetaling, skriver Røttingen.

Powered by Labrador CMS