Bedre melk med genforskning

Forskere er kommet langt i kartleggingen av gener med stor effekt på melkeproduksjon hos norske kyr. Dette kan gjøre avlsarbeidet lettere og gi kyr med bedre produksjonsegenskaper.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Forsker Hanne Gro Olsen har funnet frem til seks gener som de vil vie spesiell oppmerksohet i forhold til melkeproduksjon."

Kartlegging av gener som påvirker produksjons- og helseegenskaper er et stort forskningsfelt innen medisin og husdyrproduksjon.

Kunnskap om gener og deres påvirkning av ulike egenskaper vil bli viktig i avlsarbeidet fremover. Senter for integrert genetikk (Cigene) ved Universitetet for miljø- og biovitenskap arbeider intenst for å løse gåtene rundt genenes samspill.

Gjennombrudd

Forskere fra Cigene har den siste tiden studert DNA-sekvenser fra nærmere 1 000 dyr, og funnet frem til seks gener av spesiell interesse.

- Vi er nå i full gang med å undersøke disse seks genene nærmere. Dette for å kunne stadfeste hvilke av dem som påvirker melkeproduksjon, og hvordan dette fungerer, sier forsker Hanne Gro Olsen.

Olsen forklarer videre at de har funnet et lite område i et kromosom, som inneholder ett eller flere gener med stor effekt på prosentinnhold av fett og protein i melk.

"Riktig næringsinnhold i melk er et viktig mål for produsentene."

- Det er dette genet vi arbeider videre for å identifisere.

Viktig for avl

Kunnskapen om samspillet mellom gener og deres funksjoner er viktig for avlsarbeidet.

- Ved å identifisere genene kan man utvikle enkle gentester og dermed ha muligheten til å velge avlsdyr med ønskelige genkombinasjoner. Dette kan gjøre avlsarbeidet både lettere og mer effektivt.

Norsk rødt fe (NRF) er den vanligste kurasen i Norge. Denne kua har også vakt internasjonal interesse på grunn av sine gode genetiske egenskaper.

Sentrale avlsmål for NRF er melkemengde og næringsinnhold. Det er for eksempel viktig å øke proteinmengden i melk. Et tilfredsstillende proteininnhold er blant annet viktig for osteproduksjon.

"Norsk rødt fe (NRF) er den vanligste kurasen i Norge. Materiale fra i alt 1 100 okser er undersøkt."

- Derfor er det viktig å identifisere gener som kan øke proteinprosenten, forklarer Hanne Gro Olsen.

Omfattende kartlegging

Kartleggingsarbeidet er gjort gjennom en serie statistiske analyser hvor plasseringen av det aktuelle genet eller genene kan bestemmes med økende grad av nøyaktighet. Et omfattende dyremateriale har vært undersøkt, i alt 1 100 okser fra 20 familier.

Powered by Labrador CMS