Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

Selv om andelen unge som røyker, har gått betydelig ned siden 1950- og 1960-tallet, er forskerne bekymret for bruken av elektroniske sigaretter blant unge.

Barn av fedre som røykte tidlig i tenårene, har større risiko for å utvikle astma, overvekt og lav lungefunksjon 

Det viser ny forskning fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Southampton.

I en ny studie har forskere undersøkt hvordan røyking i tenårene blant fedre påvirker helsen til barna deres. Studien er den første som avdekker biologiske koblinger mellom fedres røyking og barnas helse.

Forskerne tar til orde for at denne røykingen kan skade genene hos fremtidige barn og dermed øke risikoen deres for å utvikle astma, fedme og lav lungefunksjon.

Kan påvirke fremtidige generasjoner

Forskere ved universitetetene i Bergen og Southampton har undersøkt såkalte epigenetiske profiler hos 875 personer i alderen 7–50 år og røykevaner hos fedrene deres. 

Epigenetikk er informasjon knyttet til genene våre som er med på å bestemme hvordan de slås av og på i cellene.

Forskerne fant epigenetiske endringer på 19 steder da de kartla 14 gener hos barn av fedre som røykte før 15-års alder. Disse endringene er assosiert med astma, overvekt og pustevansker.

De nye funnene kan ha betydning også i et folkehelseperspektiv.

– Våre studier har vist at helsen til fremtidige generasjoner avhenger av handlingene og beslutningene som tas av unge mennesker i dag, lenge før de blir foreldre, sier professor Cecilie Svanes ved Universitetet i Bergen.

Hun forteller at dette spesielt gjelder for gutter i tidlig pubertet eller mødre og bestemødre, før og under graviditet. 

– Det er virkelig spennende at vi nå har klart å identifisere en mekanisme som forklarer våre observasjoner, sier hun.

Artikkelen fra studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Clinical Epigenetics i dag. 

– Helsen til fremtidige generasjoner avhenger av handlingene og beslutningene som tas av unge mennesker i dag, lenge før de blir foreldre, sier professor Cecile Svanes.

Fant unike koblinger

I studien så forskerne at endringer i epigenetiske markører var mye mer uttalt hos barn der fedre begynte å røyke i puberteten.

– Tidlig pubertet kan representere et kritisk vindu for fysiologiske endringer hos gutter. Dette er når stamcellene blir etablert. Det er de som vil lage sædceller for resten av livet, sier forsker Negusse Kitaba ved Universitetet i Southampton.

Forskningsgruppen sammenliknet også epigenetiske markører som var koblet til fedres røyking før unnfangelse hos personer som selv røykte. De så også på de som hadde mødre som røykte før befruktning.

– Det som er interessant, er at 16 av de 19 markørene assosiert med fars tenåringsrøyking ikke tidligere er koblet til personlig eller mors røyking, sier Toril Mørkve Knudsen fra Universitetet i Bergen.

– Våre funn kan tyde på at de nye signalene kan være spesifikke epigenetiske endringer som er unike for fedres røykeeksponering i tidlig pubertetsalder, sier Gerd Toril Mørkve Knudsen.

– Dette kan jo faktisk tyde på at de nye signalene vi har funnet, kan være spesifikke epigenetiske endringer som er unike for fedres røykeeksponering i tidlig pubertetsalder, sier hun.

Advarer mot nikotin

Selv om andelen unge som røyker, har gått betydelig ned siden 1950- og 1960-tallet, er forskerne bekymret for bruken av elektroniske sigaretter blant unge.

– Noen dyrestudier tyder på at nikotin kan være stoffet i sigarettrøyk som driver epigenetiske endringer i avkom, sier professor John Holloway ved Universitetet i Southampton.

Han sier det derfor er bekymringsfullt at tenåringer i dag, spesielt tenåringsgutter, blir utsatt for svært høye nivåer av nikotin gjennom bruk av e-sigaretter.

Referanse: 

Negusse Tadesse Kitaba mfl.: Fathers’ preconception smoking and offspring DNA methylationClinical Epigenetics, 2023). Doi.org/10.1186/s13148-023-01540-7

 

Powered by Labrador CMS