Denne artikkelen er produsert og finansiert av Havforskningsinstituttet - les mer.

Havforsker Keno Ferter (t.h.) forsker blant annet på fritidsfiske.

Fritidsfisket økte i Norge under pandemien

Mange steder i verden var det stikk motsatt, viser en ny studie.

Norge er et av landene i verden med høyest deltakelse i fritidsfisket. Omtrent en tredjedel av befolkningen fisker i sjøen minst én gang i året.

– Dette er blant den høyeste deltakelsen i verden. Mange andre land, også med lange kyststriper, ligger på mellom én og syv prosent deltakelse, sier havforsker Keno Ferter.

Spurte 6000 fritidsfiskere

Men i mars 2020 skjedde det noe som snudde opp-ned på livet til de fleste – både i Norge og i mange andre land. Koronapandemien kom og samfunnet stengte ned.

Hvordan påvirket det fritidsfisket i sjøen i Norge og resten av verden?

Det har forskere funnet ut av. De gjennomførte en spørreundersøkelse blant 6000 fritidsfiskere i 15 land. I tillegg ble eksperter fra 16 land spurt om hvordan de så på situasjonen.

Norske fritidsfiskere var ikke med i studien, men forsker Keno Ferter ved Havforskningsinstituttet var en av ekspertene som ble spurt om situasjonen i Norge.

Nå er resultatene publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Frontiers in Marine Science, med Ferter som en av medforfatterne.

Norske myndigheter oppfordret til utendørsaktiviteter

I Norge skilte forskerne mellom utenlandske turistfiskere og lokale fritidsfiskere som fisker i sjøen.

– På grunn av innreiseforbudet i store deler av 2020 ble det naturligvis en solid nedgang i utenlandske turistfiskere. Dette samsvarer også med de andre landene, sier Ferter.

Men for fritidsfisket i sjøen er bildet annerledes.

– Det som er litt spesielt, er at i Norge var det lov til å dra ut på fisketur. Myndighetene oppfordret faktisk til utendørsaktiviteter for å takle situasjonen. Sånn var det ikke i mange andre land, sier forskeren.

Salget av fiskesett økte med 87 prosent i perioden mars-september 2020

Markedsalalyse

Salget av fiskeutstyr til himmels

Mens mange av de andre landene i studien opplevde en nedgang i fritidsfisket, spesielt under den første nedstengningen, skjedde det stikk motsatte i Norge:

  • Salget av fiskesett økte med 87 prosent i perioden mars-september 2020 sammenlignet med samme periode året før hos en av Nordens største sportfiskebutikker på nett, viser en markedsanalyse fra betalingsselskapet Klarna.
  • Antall registrerte hummerfiskere økte med 23 prosent fra 2019 til 2020. Salget av fiskesett økte med 87 prosent i perioden mars-september 2020

– Fritidsfiske blant fastboende i Norge ble bare mer populært, og det har kanskje hjulpet mange til å håndtere krisen. Vi kan nok anta at fisket i Norge har bidratt positivt til mange folks psykiske helse, sier Ferter.

Fritidsfisket har bidratt positivt til mange folks psykiske helse under pandemien, mener Keno Ferter.

Sov dårligere og ble i dårligere humør

I landene der det ble dårligere tilgang til fiske, svarte fiskerne at de hadde vært i mindre fysisk aktivitet og spist mindre fisk enn de pleide. Dette gjaldt særlig de mest ivrige fiskerne.

Mange av dem rapporterte også om dårligere søvn, dårligere humør og mer bekymring for egen helse.

– Restriksjonene har nok forsterket de negative effektene fra pandemien for de mest engasjerte fiskerne, sier Ferter.

Referanse:

Pablo Pita mfl.: First Assessment of the Impacts of the COVID-19 Pandemic on Global Marine Recreational Fisheries. Frontiers in Marine Science, 2021. Doi.org/10.3389/fmars.2021.735741

Powered by Labrador CMS