Jorden tar til seg mer energi en tidligere. Hva er årsakene?

Jorden fanger mer varme enn før. Det skyldes blant annet renere luft 

Det er en økende ubalanse i hvor mye energi jorden mottar og sender ut igjen. 

Oppsiktsvekkende resultater fra 2021 viste at jordens energiubalanse er doblet siden 2005. Det meldte blant annet NASA i USA.

Jorden holder på mer varme enn før. Solstråler kommer inn, og mindre av energien slipper ut igjen. 

– Det har vært mye debatt om hva som driver økningen i energiubalanse som satellittene måler. Det har vært en enorm økning, sier Øivind Hodnebrog, klimaforsker i CICERO. 

Han har vært med på en ny studie av årsakene. Det viser seg at renere luft kan forklare 40 prosent av økningen. 

– Bør være i balanse

Energibalansen er som energibudsjettet til jorden, forklarer Hodnebrog. 

Satellitter har siden år 2000 målt hvor mye stråling fra sola som kommer inn til jorden og hvor mye stråling som slippes ut igjen til verdensrommet. 

– Dette bør være i balanse for at ikke klimaet skal endre seg, sier Hodnebrog. 

Strålingen som kommer fra sola, er uendret, med unntak av små endringer gjennom solsyklusene. Men jorden fanger og holder på mer energi enn før. 

– Hovedårsaken til det er drivhuseffekten. Vi har hatt en økning i drivhusgasser som CO2 og metan. 

Men dette kan ikke forklare hele økningen. 

Øivind Hodnebrog er klimaforsker i CICERO.

Reflekterer sollys

I studien har Hodnebrog og kollegaene brukt fire av de nyeste klimamodellene, som også ble brukt av FNs klimapanel. 

Det viste seg at mindre luftforurensning har mye å si. 

– Vi bruker modelldata og sammenligner med satellittmålinger. Vi ble nødt til å ha med en reduksjon i partikkelutslipp for å få det til å stemme med satellittmålingene. 

Det er kjent fra før at svovelpartikler og noen andre typer luftforurensning kjøler ned kloden. 

– En del av oppvarmingen har blitt maskert av utslipp av avkjølende partikler, sier Hodnebrog. 

– Det er fordi de er lyse og reflekterer solstrålingen. I tillegg gjør de skyene hvitere.

Mindre luftforurensning

Den avkjølende luftforurensningen kommer i hovedsak fra industri og kullkraftverk.

– I det forrige århundret økte utslippene av de avkjølende partiklene, sier Hodnebrog.

Luftforurensning har som kjent negative helseeffekter. Dermed har det blitt strengere regler.  

Luftforurensningen har gått ned i mange land. Europa og Nord-Amerika har redusert utslippene av svoveldioksid og andre partikler. De siste 10 til 15 årene har også Kina redusert sine partikkelutslipp, forteller Hodnebrog. 

Partiklene har kort levetid i atmosfæren. De blir der i bare noen dager. Når man slipper ut mindre, har det en umiddelbar effekt på hvor mye varme som kommer ned til jorden. 

Strengere reguleringer har gjort at luftforurensing fra kull og industri har gått ned i mange land.

Overraskende stor effekt

Renere luft kan forklare hele 40 prosent av den økte energiubalansen på kloden, fant forskerne ut. 

– Vi har ventet at vi kom til å se denne overgangen fra avkjølings- til oppvarmingseffekt fra partiklene. Men det var overraskende at det var så stor effekt de siste omtrent 20 årene, sier Hodnebrog. 

Partiklene er ikke oppvarmende i seg selv. Det er mer at den avkjølende effekten blir borte. 

Hodnebrog synes likevel ikke verden bør slutte å bedre luftkvaliteten. 

– Dårlig luftkvalitet er et stort problem i dag som fører til flere millioner ekstra dødsfall i året globalt. 

– Det er kjempeviktig å få ryddet opp i det. Samtidig er det viktig å redusere så mye som mulig av drivhusgassene. 

Fanger mer av energien

Smelting av is er en annen årsak til at energiubalansen har økt. Havis og is er hvite flater på jorden som reflekterer stråling. 

Når disse feltene blir mørke, tar de til seg energi isteden. 

Den viktigste årsaken til energiubalansen er drivhusgassene. 

– Vi slipper stadig ut mer COog andre drivhusgasser. Og det fører til at mer av strålingen blir værende i klimasystemet vårt. Den effekten har økt jevnt og trutt, sier Hodnebrog.

Energiubalansen er årsaken til at klimaet blir varmere. 

– Når du har mer energi som kommer inn enn ut, er jordens respons å øke temperaturen. Temperaturen vil øke helt fram til energibudsjettet er i balanse igjen, og vi oppnår en ny likevekt.

90 prosent av den ekstra energien tas opp av havet. Det er ikke slik at en økt ubalanse umiddelbart fører til høyere gjennomsnittstemperatur. 

– Det tar tid å varme opp havet. Det er en forsinkelse der. Det er ikke noe en-til-en-forhold mellom energiubalanse og økning i temperatur, sier Hodnebrog. 

Vil over tid øke temperaturen

Har bedringen av luftkvaliteten allerede vært med å drive opp den globale gjennomsnittstemperaturen? 

Det kan ikke forskerne tallfeste ennå, fordi det er en forsinkelse mellom økning i energiubalanse og endring i temperatur, sier Hodnebrog. 

– Men de reduserte partikkelutslippene vil over tid føre til en økning i bakketemperatur på jorda, i samme grad som de allerede har ført til en avkjøling.

Uenige i om oppvarmingen akselererer

Enkelte forskere, som James Hansen fra USA, mener at den globale oppvarmingen nå akselererer og går raskere. Andre er uenige i dette, ifølge The Guardian. 

Tore Furevik, klimaforsker og direktør for Nansensenteret. har utdypet hva diskusjonen går ut på i en tidligere artikkel på forskning.no.  

– Det er et faktum at energiubalansen blir større og større. Det er en akselerasjon i mengden varme som jorden tar opp eller absorberer, sa Furevik. 

Det aller meste av denne varmen går ned i havet. Det tar lang tid å varme opp havet, og det responderer tregt. 

– En kan tenke seg at ubalansen blir stadig større uten at du nødvendigvis ser det på overflatetemperaturen.

I statistiske data er det ingen klare bevis for at temperaturøkningen akselerer, altså at det har begynt å gå raskere enn for noen år siden, sa Furevik. 

Mulig med en midlertidig akselerering

Øivind Hodnebrog sier det stemmer at det er en diskusjon om hvorvidt oppvarmingen kommer til å akselerere fremover. 

– Her spiller disse partiklene en nøkkelrolle. I artikkelen skriver vi ikke at det vil føre til en akselerert oppvarming, men at det kan gjøre det. 

– Når vi fortsetter å redusere partikkelutslippene og i tillegg fortsetter å øke drivhusgasskonsentrasjonene, får man en enda større energiubalanse, som igjen er det som driver økningen i temperatur.

– Det er muligens snakk om en midlertidig akselerert oppvarming fram til partikkelutslippene er renset. 

———

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Referanse: 

Øivind Hodnebrog, Gunnar Myhre, Caroline Jouan, Timothy Andrews, Piers M. Forster, Hailing Jia, Norman G. Loeb, Dirk J. L. Olivié, David Paynter, Johannes Quaas, Shiv Priyam Raghuraman & Michael Schulz: «Recent reductions in aerosol emissions have increased Earth’s energy imbalance», Communications Earth & Environment, 3. april 2023.

LES OGSÅ

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS