Islam-forsker får Holbergprisen

Den britiske historikeren Michael Cook tildeles Holbergprisen 2014 for sine bidrag til å forstå både islams begynnelse, og den etiske og politiske tenkning innen religionen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Michael Cook. (Foto: Denise Applewhite / Princeton University)

Om Holbergprisen

Holbergs internasjonale minnepris deles ut hvert år, til forskere som har gitt fremragende bidrag til humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Prisen tildeles forskere som har gitt et fremragende bidrag, enten innenfor ett av prisens fagområder eller ved tverrfaglig virksomhet.

Prisvinneren skal på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning på området, for eksempel ved utvikling av ny teori, kunnskap eller innsikt, ved ny bruk av eksisterende teorier eller ved de metoder som benyttes.

Prisen er på 4,5 millioner norske kroner.

Cook er en av vår tids ledende eksperter på Islams historie og tenkning, påpekes det fra Holbergprisen.

Prisen er blant verdens største innen fagfeltene humaniora, samfunns-
vitenskap, juss og teologi.

Den deles ut i Bergen senere i år, og beløper seg til 4,5 millioner kroner.

- Cook er en helt sentral person innen dagens islam-forskning. Det er positivt at han får prisen, sier professor Knut S.Vikør ved Universitetet i Bergen, til forskning.no.

Vikør forsker blant annet på Midtøstens historie og det muslimske Afrika.

- Åpent kildekritisk blikk

UiB-professoren framhever at Cook har videreutviklet hvordan tidlig islam studeres i dag.

- Cook vurderer islam med et åpent kildekritisk blikk, uten å prøve å falsifisere religionen. Han behandler den med samme historiske metoder som man har brukt på kristendommen siden 1800-tallet, sier Vikør.

Forskjellen er at mens en kritisk tilnærming til innholdet i bibelen har kommet fra kristne selv, så skjer tilnærmingen utenfra med Cook og andre eksperters islam-forskning:

-  Slik sett vil ikke forskningen påvirke hva muslimer gjør videre på samme måte. Men når arbeidet utføres respektfullt, åpner det for at også muslimske historikere og teologer kan foreta mer kritisk åpne vurdering av egen religion og tradisjoner, fortsetter han. 

Omdiskutert

Årets prisvinner har, i likhet med flere andre tidligere Holbergpris-vinnere, også en omdiskutert side.

For professor Michael Cooks del ligger de største kontroversene et stykke tilbake i tid, med utgangspunkt i en brannfakkel av en bokutgivelse på 1970-tallet.

- Mens Cook en periode på 1970-tallet slo med slegge mot etablerte tanker, har han senere blitt en meget anerkjent islamforsker kjent en kildekritisk, grundig og åpen holdning, sier Vikør.

Cook var en av de første til å benytte ikke-islamske kilder i forskningen på hvordan religionen oppstod.

Dette skulle medføre at han for nesten 40 år siden ble en kontroversiell skikkelse på feltet.

Et sidespor

I boken Hagarism: The Making of the Islamic World (1977), utfordret han, sammen med medforfatter Patricia Crone, den rådende vitenskapelige oppfatning av Islams fremvekst.

- Senere har begge forfatterne tatt avstand fra det faglige i Hagarism… Når vi nå kan se tilbake og betrakte Cooks forskning og verker gjennom årenes løp, framstår denne boken i praksis som et sidespor, sier Vikør.

- Cook og Crone gjorde heller ikke noe grundig forsøk på å bevise hovedpåstanden deres den gangen: at islam skulle ha oppstått innenfor jødedommen, fortsetter Vikør.

UiB-professoren betrakter boken fra 1977 mest av alt som en slags ungdomssynd fra Cook. Han sier den britiske historikeren framstår som veldig bastant i den, og ser bort fra de muslimske kildene i perioden.

Hagarism… er utelatt i bibliografien på Cooks egen hjemmeside hos Princteon University - hvilket vel sier sitt om at han ikke lenger synes boken er representativ for hans forskning.

Hovedverk - og ny bok

En bok som derimot står på listen, er Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Though (2000). 

- Dette må betraktes som Cooks store verk, der han fokuserer på moralske problemstillinger og begrunnelser for islamsk styre og tankesett slik det vokste fram fra middelalderen av, sier Vikør.

Cook stiller spørsmål som om budet fra flere vers i Koranen, ”å kreve rett, og forby galt”, kun skal oppfylles på et individuelt nivå, i felleskap eller implementeres på statlig nivå.

Verket fra 2000 er mer eller mindre en oversikt av den intellektuelle historien til islamsk lovgivning gjennom 1 400 år. Dette har krevd mye jobb, noe 55 sider med referanser gir klart inntrykk av.

Denne våren er  Cook ute med boka Ancient Religions, Modern Politics: The Islamic Case in Comparative Perspective. I den undersøker han hvorfor islam har fått en fremtredende politisk rolle i vår samtid.

Les mer:

Holbergprisen

Powered by Labrador CMS