Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

FN sier at det er viktig å bevare og bruke hav og ressurser derfra på en bærekraftig måte.

Mer av fisken bør brukes som menneskemat

De som spiste kapsler med fiskemel som ellers ville blitt dyrefor, fikk en betydelig økning i vitamin B12 og selen i blodet, viser en studie.

En tredjedel av fisken vi produserer her i landet blir brukt til dyrefor.

Burde vi ikke bruke mer av denne fisken til menneskemat? spurte forsker Kristin Solheim Hustad og hennes kolleger innen ernæring på Universitetet i Oslo seg.

De så til flere av FNs 17 mål for bærekraftig utvikling, som handler om bedre ernæring, matsikkerhet og utrydding av sult. FN vil at vi bevarer og bruker hav og marine ressurser på en bærekraftig måte.

Forskerne undersøkte om fiskemel laget av rester fra laks kunne påvirke nivåene av vitaminer og mineraler i blodet. Deltakerne i en studie fikk ti kapsler tre ganger om dagen i åtte uker. Halvparten fikk kapsler med fiskemel av laks og halvparten fikk placebo, det vil si et narrestoff.

– Deltakerne som fikk kapsler med fiskemel, fikk en betydelig økning i vitamin B12 og selen i blodet sammenlignet med placebogruppa. Vi så også på andre stoffer som vitamin D, omega-3, folat og sink, men her var det ingen forskjell, sier Hustad.

Studien deres ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet European Journal of Nutrition.

De siste årene har det vært mye snakk om at fisk inneholder miljøgifter. Her kan Kristin Solheim Hustad berolige folk.

Ikke for mye miljøgifter i fiskemelet

På spørsmål om ikke folk bare kan spise fiskefilet isteden, viser hun til en annen studie. Der gjorde deltakerne dette, og også de fikk mer vitamin B12 og selen. Men da måtte de spise ganske mye fisk i forhold til det å ta kapsler.

De siste årene har det vært mye snakk om at fisk inneholder miljøgifter. Her kan Hustad berolige folk.

– Innholdet i fiskemelet oversteg ikke de anbefalte grensene for stoffene vi undersøkte, heller ikke for kvikksølv, dioksiner og dioksinlignende PCB, sier hun.

Mange av oss mangler selen

Forskeren forteller at studien er viktig fordi 40 prosent av norske gravide kvinner har for lavt inntak av selen. Selen og B12 får du fra kjøtt, fisk, sjømat, egg og melkeprodukter. I tillegg får du i deg selen fra korn og enkelte nøtter.

– Mengden selen i maten er avhengig av innholdet i jorda som maten blir produsert i. I Europa er det et lavt innhold av selen i jorda. Det vil si at nordmenn er særlig utsatt for selenmangel. Vi vet ikke hvor mange som har vitamin B12-mangel, men andelen øker med alderen, sier hun.

Fiskemel kan brukes til flere ting.

– Du kan bake brød som er tilsatt fiskemel. I en studie sa deltakerne at de likte brødet like godt eller bedre enn brødet uten fiskemel. I tillegg hadde brødet med fiskemel høyere innhold av protein, essensielle fettsyrer og mineraler, men lavere innhold av karbohydrater.

Laks lukter mindre

På spørsmål om ikke brødet da vil lukte skikkelig fisk, svarer hun:

– Mel av laks vil ikke lukte så mye sammenlignet med for eksempel torsk. Laksen inneholder lite av trimetylamin, som skaper den sterke fiskelukten.

Å bruke mer av fisken til mennesker vil skape et hull et annet sted. Hva skjer med dyrene som er avhengig av fôr?

– Dyrene må selvsagt også få mat som holder dem friske. Man kan for eksempel benytte plantebaserte ingredienser eller animalske ingredienser som stammer fra lavere nivåer i næringskjeden. Det forskes blant annen på bruk av insektmel, sier Hustad.

Studien var et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, Møreforsking Ålesund og MOWI som er en norsk produsent av oppdrettslaks. Studien ble finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

Referanse:

Kristin S Hustad mfl.: Salmon fish protein supplement increases serum vitamin B12 and selenium concentrations: secondary analysis of a randomised controlled trial. Eur J Nutr., 2022. DOI: 10.1007/s00394-022-02857-4

Powered by Labrador CMS