Tråler etter det beste

Nye metoder og ny teknologi i trålerflåten vil gi et råstoff som er på høyde med det aller beste som leveres fra autolineflåten.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fisken kan holdes levende med svært stor tetthet i spesialbygde tanker. (Foto: Nofima)

Forskere i Nofima jobber nå med å teste ut nye fangstbehandlingsmetoder som øker verdien av råstoffet fra trålerflåten.

Dette skjer blant annet gjennom å holde fisken levende etter fangst.

Fra rosa til hvit

Trålfanget fisk får normalt en tøff behandling når fangsten hales om bord, noe som gir forringet kvalitet ved blant annet at fileten får et rosa skjær.

Ved store hal blir fisken liggende lenge før den blir sløyd, noe som gjør at det er mye blod igjen i fileten. Dersom fisken pumpes om bord vil dette gi en mer skånsom behandling.

- Foreløpige funn viser at det er mulig å holde trålfisk levende og at kvaliteten forbedres betraktelig ved å ta i bruk nye og forbedrede produksjonslinjer – ikke ulikt de vi finner i lakseslakteriene, forteller seniorforsker Kjell Midling.

- Vi ser at blodet forsvinner fra fileten i fisk som holdes levende og slaktes etter 5-6 timer. Fileten som da produseres går fra rosa til hvit, sier Midling.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Forskerne deltar i forsøk både på forskingsfartøy og på kommersielle trålere.

- Sammen med kontrollerte studier i en ny eksperimentell svømmetunnel vil dette gjøre oss i stand til bedre å forstå hva som påvirker råstoffets kvalitet, konkluderer prosjektlederen.

Foreløpig har fokus vært på hvordan fangsten påvirker torsk, hyse og sei fysiologisk, men forskerne planlegger nå teknologiforsøk med pumping og moderne slakting om bord i fartøyene.

Bakgrunn:

Dette prosjektet er en del av CRISP-prosjektet, som har som et av sine mål å øke verdiskapingen fra ville fiskebestander og redusere miljøbelastningen ved fangst og produksjon.

Powered by Labrador CMS