Slik gir idrett god integrering

Internasjonal forskning i blant annet Danmark viser hvordan sport er et godt middel til å integrere utlendinger i et samfunn.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er lettere å finne seg til rette i et idrettslag hvis treneren sørger for å lytte til spillerne, og hvis det handler om å lære og bli bedre i stedet for å tape og vinne. (Foto: iStockphoto)

Forskernes definisjon av integrering:

Forskerne ser på to typer identitet for å avgjøre hvor integrert en person er:

Etnisk identitet: Hvor sterkt holder man fast i den bakgrunnen man har med fra et annet land

Kulturell identitet: Hvor mye lar man seg påvirke av den kulturen man lever i

En person med sterk etnisk identitet og svak kulturell identitet er vanskelig å integrere.

En person med balanse mellom de to har det lettere.

Poenget i prosjektet er at særlig klimaet i klubben og trenerens tilnærming påvirker de to identitetene.

Idrett holder deg sunn, gir høyere IQ – og kan under de rette omstendighetene også være et godt middel for å integrere innvandrere.

Ny forskning fra blant annet Københavns Universitet viser at det er avgjørende om idrettsklubben legger vekt på utvikling og læring i stedet for ren konkurranse.

– En tydelig positiv faktor for integrasjon er klimaet omkring motivasjon i idrettslaget, hvor det handler om å lære og utvikle seg og kanskje arbeid kreativt sammen om utfordringer. Det kan for eksempel være å klatre i par, hvor den ene skal sikre at den andre kommer sikkert opp, forteller Anne-Marie Elbe, førsteamanuensis på Institut for Idræt ved Københavns Universitet og en av de seks forskerne bak undersøkelsen.

En annen viktig faktor er at treneren tør å slakke litt på autoriteten og la utøverne få innflytelse på treningen og hverdagen i klubben.

– Demokratisk lederskap er bedre enn en skarp autoritet, konstaterer Elbe, som har stått i spissen for den delen av studien som har fokusert på motivasjon og lederskap.

Det må handle om noe mer enn å vinne eller tape

Anne-Marie Elbe har, sammen med fem forskere fra andre europeiske land, analysert spørreskjemasvar fra om lag 1600 medlemmer av idrettslag i Danmark, Tyskland, Hellas, Spania og Storbritannia.

Undersøkelsen omfatter både individuelle idrettsgrener og lagidrett og bygger på svar fra både eliteutøvere og amatører i alderen 13 til 19 år.

Svarene viser at verken typen av idrett eller nivået spiller noen rolle for om personen føler seg integrert. Derfor har forskerne et samlet råd til alle idrettslag:

– Treningen bør legges opp slik at utøverne arbeider sammen med utfordrende oppgaver hvor de utvikler nye evner, som for eksempel når man prøver en ny idrett eller kaster seg over en dans. Det er viktig at det ikke hele tiden skal handle om å vinne eller tape eller om aktiviteter hvor det er «oss mot dem», sier Elbe.

Kvinner kan lettere bli integrert i Danmark

Forskerne har i spørreskjemaene avdekket en persons følelse av å være integrert ved å stille en lang rekke spørsmål, som har avdekket blant annet:

  • hvor sterkt personen er knyttet til sin etniske identitet (det opprinnelige hjemlandet)
  • hvor åpne han eller hun er overfor andre menneskers ideer
  • hvor flink personen er til finne seg til rette i den nye kulturen

Hovedkonklusjonene går på tvers av landegrenser i Europa, men det er selvfølgelig forskjeller i detaljene.

I Danmark og andre undersøkte land viser kvinner større potensial for å bli integrert enn menn. Bortsett fra i Spania, hvor det ikke er noen forskjell mellom kjønnene. Slike forskjellige resultater kan ha noe å gjøre med hvor innvandrerne kommer fra i de enkelte landene.

Forskerne har fortsatt bare skrapt på overflaten, så de kan ikke komme med sikre forklaringer, men eksemplet viser at det er vanskelig å skape en samlet standard for integrasjon over flere forskjellige land.

– Selv om vi har identifisert faktorer som er viktig for integrasjon i alle fem land, så er det selvfølgelig viktig at anbefalingene blir tilpasset til hvert enkelt land, sier Elbe.

Vil gjerne teste skikkelig ute i idrettslagene

Forskernes undersøkelse gir et bilde av om folk føler seg integrert og hva som kunne integrere dem.

De seks kollegene har en drøm om å fortsette studiene, ved blant annet å utdanne trenere til å arbeide med de innvandrerne som er vanskelige å integrere for å teste om anbefalingene faktisk endrer noe. Men forskerne mangler fremdeles finansiering til å gå videre.

Forskningen er lagt fram på en konferanse på Madeira i den europeiske foreningen for sportspsykologi (FEPSAC) og holder på å bli skrevet som vitenskapelige artikler.

Referanser:

Presentasjon av forskningen fra konferanse i FEPSAC  

Kouli, O., & Papaioannou, A. (2009). Ethnic/cultural identity salience, achievement goals and motivational climate in multicultural physical education classes. Psychology of Sport & Exercise, 10, 45-51; doi:10.1016/j.psychsport.2008.06.001
 

___________________

© videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygård for forskning.no
 

Powered by Labrador CMS