Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

– Pandemien har synliggjort logistikken mer enn noe forskning og undervisning kunne ha gjort, forteller Marianne Jahre.

Er vi klare for neste krise?

PODCAST: Mangel på smittevernutstyr og distribusjon av vaksiner under pandemien har vist oss hvor viktig logistikken er.

Under pandemien har vi blitt opptatt av immunologi. Hva skjer i kroppen hvis vi blir smittet? Hvordan fungerer vaksinene?

Vaksine handler om å unngå sykdom. Vi trenger dermed læren om immunitet, immunologi. Å bringe smittevernutstyr og vaksiner ut til folk handler om logistikk.

Immunologi og logistikk er to vidt forskjellige fagområder, som begge har til felles at vi merker det hardt på kroppen når de svikter.

Marianne Jahre er professor i logistikk ved Handelshøyskolen BI.

Like prinsipper

Logistikk som fag er med på å gi støtte til beslutninger. Den bygger en bro mellom etterspørsel og tilbud.

– Pandemien har synliggjort logistikken mer enn noe forskning og undervisning kunne ha gjort. Vi har sett mangler på utstyr og problemer i mange ledd av forsyningskjedene, forklarer Marianne Jahre, professor i logistikk ved Handelshøyskolen BI.

– Prinsippene vi opererer med innen logistikk er jo akkurat slik det tilpassede immunforsvarer opererer med. Det er altså den delen av immunforsvaret som ikke er medfødt, sier professor Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo.

Hun ble utfordret til å finne en fagperson som gjør noe helt annerledes enn henne selv til denne podcast-episoden.

Spurkland og Jahre har diskutert fag sammen siden de traff hverandre i starten av pandemien.

Professor Anne Spurkland ble nylig tildelt Universitetet i Oslos formidlingspris for 2021.

Logistikken smitter

– Korona smitter ikke bare mennesker. Det smitter logistikken også. Og så smitter logistikken tilbake. Det vi så under pandemien var at det ble mer etterspørsel etter for eksempel smittevernutstyr og elektronikk, sier Marianne Jahre.

Samtidig stoppet logistikken nesten helt opp. Alt ble nedstengt, og folk kom ikke på jobb.

– På den ene siden fikk vi økt etterspørsel, mens på den andre siden ble tilbudet mye lavere, forklarer hun.

Er vi godt nok forberedt på neste krise?

Prioriteringer er viktige både for immunforsvaret og logistikken. Når kroppen blir angrepet av et virus, må den prioritere hvordan ressursene skal brukes. Det samme gjelder for logistikken.

Men hvordan skal vi prioritere? Svaret på dette og andre spørsmål får du høre om i denne episoden av Universitetsplassen hvor immunolog Anne Spurkland har invitert Marianne Jahre, professor i logistikk til samtale. Programleder er Thomas Olafsen.

Lytt til mer fra Universitetsplassen podkast

Universitetsplassen er en forskerbasert podkast om samfunnet produsert av Universitetet i Oslo. Her møtes både unge og erfarne forskere for å snakke om det de mener er viktig og aktuelt, sammen med gjester fra norsk samfunnsliv.

Du finner Universitetsplassen i alle podkastapper, inkludert iTunes/Apple podcasts og Spotify.

Powered by Labrador CMS