Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nord universitet - les mer.

Forskerne Courtney Waugh (til venstre) og Helena Costa bruker droner når de skal samle inn de viktige prøvene fra hvalens pust og snørr.

Hvalens pust og snørr blir samlet inn med droner

Metoden gjør at forskerne unngår å forstyrre de enorme skapningene.

Forskere ved Nord universitet har tatt i bruk en spesiell og svært dyrevennlig metode for å få tatt sine prøver av hvalers utpust. Nemlig: droner.

En av metodene de bruker, er såkalt utåndingsprøvetaking med drone. Da fører de dronen gjennom strålen av luft som hvalen blåser ut når den kommer opp til overflaten for å puste.

Metoden gjør at forskerne unngår å forstyrre de enorme skapningene. På denne dyrevennlige måten får de samlet inn viktige prøver for videre analyser.

Ved å bruke droner slipper forskerne å forstyrre hvalene nevneverdig i feltarbeidet.

Kartlegger framtidas hvalhelse

Ifølge Gomes Costa vil de innsamlede prøvene gi dem tilgang til viktig materiale for videre analyser, som hormoner, proteiner, sykdomsfremmende faktorer og DNA.

I tillegg vil de få tilgang til forskjellige biomarkører som de kan bruke til å få vite mer om hvert enkelt individ.

Biomarkører er stoffer eller molekyler som kan måles eller påvises i en kropp eller celle, og som forteller noe om en underliggende tilstand.

– Dette vil hjelpe oss til å forstå hvordan disse artene vil respondere på det stadig økende trykket i de marine og arktiske økosystemene i framtida, sier Costa.

Courtney Waugh og Helena Costa opplever stor interesse fra både media og andre rundt forskningsprosjektet.

SeaWorld i Australia

Nå vekker forskningsprosjektet internasjonal oppsikt. Tidligere i høst ble forskerne Helena Costa og Courtney Waugh kontaktet av et tv-team i Australia.

De jobber med en omfattende naturdokumentar om parken SeaWorld lokalisert ved Australias gullkyst og ønsker å vie ett av de ti programmene til forskningsprosjektet.

– SeaWorld i Australia skiller seg veldig ut fra de andre SeaWorld-parkene som ligger i USA. SeaWorld i Australia investerer nemlig mye tid og ressurser til forskning og dyrevelferd, og denne dokumentaren vil i stor grad handle om nettopp dette. At de ønsker å inkludere vårt forskningsprosjekt i denne serien, er en stor ære for oss, sier Courtney Waugh.

– Det at vi utvikler en ny biomarkør for helse som kan bli brukt både på ville dyr og på dyr som holdes i fangenskap, gjør prosjektet vårt ekstra interessant for SeaWorld, sier Gomes Costa.

Aktuell metode også for dyr i fangenskap

Hun forteller at deres verktøy vil være til stor hjelp i arbeidet med å kartlegge den fremtidige helsen også til delfiner i SeaWorld-parkene.

Det gjør også at hvaler og delfiner som er i fangenskap i parker som SeaWorld, kan spille en viktig rolle også overfor sine ville slektninger i naturen.

Begge de to forskerne setter stor pris på den store interessen de blir møtt med av andre forskere, media og folk flest.

– Ettersom vi selv er lidenskapelig opptatt av dette, er det både spennende og hyggelig å få mulighet til å fortelle andre om det, sier Helena Costa.

Hør Helena Costa fortelle om metoden de bruker i videoen under her:

Powered by Labrador CMS