Spinosaurus lusket ikke bare rundt i vannkanten. Den kunne svømme og fange fisk i vannet. Det mener forskere bak en ny studie.
Spinosaurus lusket ikke bare rundt i vannkanten. Den kunne svømme og fange fisk i vannet. Det mener forskere bak en ny studie.

Verdens største rovdinosaur kunne trolig svømme

For første gang er halen til en Spinosaurus funnet. Den er lang og flat, litt som en åre.

Spinosaurus var større enn både dinosaurenes konge og Giganotosaurus. Men den skiller seg fra de andre tobeinte rovdinosaurene.

Kjeften er lang og smal som hos en krokodille. Den har høye pigger ut fra ryggsøylen. Kan ryggseilet ha stukket opp av vannet, som finnen til en hai?

Tidligere på 1900-tallet trodde forskere at noen dinosaurer levde delvis i vann. Det ble antatt at langhalser var så tunge og svære at de klarte seg best i vannet.

Senere ble denne ideen forlatt, dinosaurer var landdyr.

Men nå har forskere funnet flere bevis for at en av dinosaurene var en svømmer. For første gang er halen til Spinosaurus oppdaget. Den har en uvanlig form som ville være godt egnet for å svømme med. Studien er publisert i tidsskriftet Nature.

Dinosauren er i så fall den første som er funnet å ha tilpasset seg et liv i vann på denne måten, ifølge en pressemelding fra University of Detroit Mercy.

Den fryktinngytende kjempen regjerte i elvesystemer nord i Afrika.

- Detektivarbeid

Spinosaurus ble beskrevet av den tyske paleontologen Ernst Stromer i 1915. Fossilet ble ødelagt under 2. verdenskrig. Det var det eneste av sitt slag. Tegninger og et par fotografier var det eneste som ble igjen. Ut over det, kjenner forskere arten gjennom funnet av dens slektninger.

I 2008 kjøpte paleontolog Nizar Ibrahim en pappeske med biter av en dinosaurfossil fra en beduin i Marokko, skriver National Geographic.

Da han var på besøk ved Natural History Museum i Milano året etter, skjønte Ibrahim hva han hadde fått i hendene.

Forskere i Milano viste han delene av skjellet til en diger dinosaur. De hadde kjøpt det av en fossil-forhandler. Det var en Spinosaurus. Beina var delvis dekket av den samme lilla-aktige sandsteinen som de Ibrahim hadde kjøpt.

Ibrahim bestemte seg for å prøve å spore opp funnstedet. Kanskje var det mer å hente. Det var mye detektivarbeid, forteller han til CNN.

- Jeg måtte finne igjen fyren jeg bare hadde møtt en gang for å få han til å vise meg hvor han fant beina, sier Ibrahim, som er professor ved University of Detroit Mercy.

«Et fleksibelt finnelignende organ»

Nizar Ibrahim lyktes med å spore opp funnstedet. Og der fant han og kolleger flere rester av dyret.

I 2014 publiserte de en artikkel om fossilet i tidsskriftet Science. Undersøkelsene tydet på at Spinosaurus hadde spesialisert seg på et liv i vann. Neseborene kunne trekkes tilbake. De flate føttene kunne brukes til å svømme med, og dinosauren hadde tette bein, noe som kan være en tilpasning til liv i vann.

I 2018 dro forskerne tilbake. Det var da de gjorde det største funnet. De gravde fram 80 prosent av halen.

Halen smalnet ikke slik som hos andre dinosaurer. Den var bred og trolig flat på toppen. Forskerne skriver i den nye studien at halen danner et stort, fleksibelt, finnelignende organ, som er i stand til omfattende sidelengs bevegelse.

Halen til Spinosaurus smalnet ikke slik som hos andre dinosaurer, men hadde lage utvidelser fra skjelettet.
Halen til Spinosaurus smalnet ikke slik som hos andre dinosaurer, men hadde lage utvidelser fra skjelettet.

Forskerne testet om halen egnet seg til å svømme med. De laget todimensjonale former av halen i plast, og testet den ved hjelp av en maskin som etterligner svømmebevegelser. De gjorde det samme med modeller av halen til en krokodille, andre dinosaurer og en salamander.

Forskerne fant ut at halen til Spinosaurus ga åtte ganger mer skyvekraft enn halen til andre rovdinosaurer og at den var mer effektiv i vannet. Krokodillen og salamanderen kom best ut.

Forskene laget modeller av plast for å sjekke hvordan halen kan ha beveget seg i vannet.
Forskene laget modeller av plast for å sjekke hvordan halen kan ha beveget seg i vannet.

- Var en aktiv jeger

Det er også andre ting som tyder på at Spinosaurus tilbrakte mye tid i vann. Kjeven og tennene er tilpasset for å spise fisk. Det er funnet fiskeskjell i ribbeina på en av slektningene dens.

Ibrahim sier at den nye studien viser at dinosauren gjorde mer enn å fiske fra vannkanten.

- Denne dinosauren jaget aktivt byttet sitt i vannet, den stod ikke bare på grunt vann og ventet på at en fisk skulle svømme forbi. Den tilbrakte sannsynligvis mesteparten av livet sitt i vann, mener Ibrahim.

Funnet av den nesten komplette halen gir et nytt bilde av dinosauren.
Funnet av den nesten komplette halen gir et nytt bilde av dinosauren.

Et farlig sted

Dinosauren ble funnet i et utgravningsområde i Marokko som kalles Kem Kem Beds. Det ligger i Sahara-ørkenen.

På den tiden Spinosaurus levde, var plassen en del av et svært elvesystem.

Stedet ville vært farlig å besøke. Minst to andre store rovdinosaurer levde der på samme tid som Spinosaurus. Det er i det hele tatt funnet uproporsjonalt mange rovdinosaurer i Nord-Afrika i forhold til planteetere, ifølge National Geogarphic.

En av årsakene kan være at Spinosaurus spiste mye fisk, og dermed ikke konkurrerte om maten til de andre. Forskere vet ikke enda om dinosauren også jaktet på land.

Den var ikke det eneste rovdyret i vannet.

- I elvesystemet var det store, krokodille-aktige jegere, noen av dem så lange som en skolebuss. Det var et nokså farlig sted, sier Ibrahim til CNN.

Byttedyrene var heller ingen pingler.

Kan ha vært til pynt

Det kan hende at den brede halen var ment for å tiltrekke seg maker, heller enn for å svømme, sier Thomas Holtz til Science News. Han har ikke deltatt i studien og er paleontolog ved University of Maryland.

Men det ene utelukker ikke det andre, legger han til. Når formen på halen ses i sammenheng med andre uvanlige trekk hos dinosauren, så er det et «konsistent mønster som helt klart tyder på at det er et akvatisk dyr».

Referanse:

Nizar Ibrahim m. fl: «Tail-propelled aquatic locomotion in a theropod dinosaur», Nature, 29. april 2020.

Powered by Labrador CMS