Dette er en kreativ framstilling av dinosauren som var på størrelse med en fasan. Men de ekte fargene på fjærene er helt ukjente.

Denne dino-fuglen levde i dagens Kina for 150 millioner år siden

Den var på størrelse med en fasan og var tilpasset et helt spesielt klima.

Det er lenge siden fuglene begynte å utvikle seg. De har levd på jorda i svært lang tid. Det er ganske sikkert at visse dinosaurer hadde utviklet svært fugleaktige egenskaper for rundt 150 millioner år siden. 

Et av de aller mest kjente eksemplene er den såkalte Archaeopteryx, som skal ha levd rundt denne tiden. Dette er også et svært tidlig eksempel på en fugleslektning. 

Slik har en artist framstilt fugleslektningen Archaeopteryx.

Nå finnes det flere andre eksempler på dinosaurer som regnes som tidlige medlemmer av Avialae-linjen – den eneste gruppen med dinosaurer som fortsatt eksisterer i dag. 

Og nå presenterer forskere en annen, tidlig dinosaur med fugletrekk i en forskningsartikkel i tidsskriftet Nature. Den levde også for rundt 150 millioner år siden, i et område som nå ligger i dagens Kina. 

Men denne dinosauren viser mange fugletrekk, men andre typer trekk enn det som er kjent fra andre, tidlige fugle-slektninger. 

Forskerne peker på at fuglelignende dinosaurarter som Archaeopteryx og Anchiornis sannsynligvis tilbrakte mye tid i trær og kanskje levde i skogsområder. Men det gjelder ikke denne nyoppdagede dinosauren, kalt Fujianvenator prodigiosus.

Denne har noen helt andre tilpasninger og levde i et helt annet miljø. 

Hvor stor er den, sa du? 

Selv om forskerne har valgt å framstille dinosauren på ganske dramatisk vis, så er den ikke så stor. Eksemplaret som forskerne har avdekket er svært godt bevart, og de anslår at den veide rundt 640 gram. 

De sammenligner størrelsen med en fasan. Det spesielle med denne fuglelignende dinosauren, er at den har spesielt lange bakbein i forhold til kroppen. 

Forskerne vet ikke hvorfor den har så lange bakbein, men det kan ha gitt den noen spesielle egenskaper. 

Kanskje kunne den løpe veldig fort. Knoklene til denne fryktinngytende dinosauren på hønestørrelse viser at den har mye lenger legg- enn lårbein. 

Det henger ofte sammen med høy løpehastighet, ifølge forskerne. Dessverre er ikke føttene spesielt godt bevart, så de kan ikke være helt sikre på at den virkelig kunne løpe så fort. 

En annen mulighet er at den var tilpasset vading. Forskerne viser til nålevende vadefugler som stork eller traner. 

Et annet hint finnes i de geologiske lagene som Fujianvenator prodigiosus ble funnet i. Paleontologene viser til at det finnes flere fossiler etter vannlevende dyr her, og at dette sannsynligvis var et myrområde. 

Dermed mener forskerne at denne fugleaktige dinosauren sannsynligvis var et «smidig rovdyr» eller en vadefuglaktig dinosaur. 

Referanse:

Min Wang mfl: A new avialan theropod from an emerging Jurassic terrestrial fauna. Nature, 2023. DOI: 10.1038/s41586-023-06513-7. Sammendrag

Få med deg ny forskning

 

Powered by Labrador CMS