Zhenyuanlong var to meter høy, hadde fjær og vinger. Med størrelsen tyder på at den ikke kunne fly.  (Illustr: Zhao Chuang)
Zhenyuanlong var to meter høy, hadde fjær og vinger. Med størrelsen tyder på at den ikke kunne fly. (Illustr: Zhao Chuang)

Tror dinosaurer glemte hvordan de kunne fly

Forskere har funnet en stor, kjøttetende dinosaur med vinger og fjær. Dansk forsker mener eldre slektninger av denne dinosauren kunne fly.

Hva skal en dinosaur med vinger og fjær – hvis den ikke kan fly?

Det spørsmålet har blitt mer aktuelt etter funnet av en dinosaur som kalles Zhenyuanlong – eller Zhenyuans drage. Den to meter høye dinosauren ble funnet i perfekt tilstand, kapslet i inn kalkstein, takket være et stort vulkanutbrudd i det nordøstlige Kina. Det er tydelig at den hadde både vinger og fjær.

Zhenyuanlong er 125 millioner år gammel, og den er en stamfar til den noe mindre Velociraptor, som er kjent fra Jurassic Park-filmene – der den er framstilt som mye større og uten fjærene. Men verken Zhenyuanlong eller Velociraptor kunne fly.

Forskerne bak funnet vet ikke hvorfor Zhenyuanlong hadde vinger, men spekulerer på at de ble brukt til å beskytte eggene eller til å sveve med.

Mistet evnen til å fly

Fossilet Zhenyuanlong var veldig godt bevart. På grunn av vulkanutbrudd ble det kapslet inn i kalkstein. Det ble funnet i det nordøstlige Kina.  (Foto: Junchang Lü)
Fossilet Zhenyuanlong var veldig godt bevart. På grunn av vulkanutbrudd ble det kapslet inn i kalkstein. Det ble funnet i det nordøstlige Kina. (Foto: Junchang Lü)

Den danske dinosaurforskeren Jakob Vinther er ikke enig.

Mindre dinosaurer i en annen slektslinje kunne fly, det vet forskerne. Det nye funnet styrker teorien hans om at vingene er en levning fra tidligere generasjoner, og at visse dinosaurer, akkurat som strutsen, mistet evnen til å fly etter hvert som de ble større.

– De fleste forskerne tror flyvning har oppstått tre ganger. Jeg tror det bare har oppstått én gang, og at de store dinosaurene i mistet evnen til å fly, sier Vinther, som er professor i makroevolusjon ved Bristol University i England.

Han var ikke en del av gruppen som oppdaget den nye dinosauren.

Store og små dinosaurer

Zhenyuanlong er nær beslektet med Velociraptor, og begge tilhører Dromeosaur-familien, som inneholder noen av de store, kjøttetende dinosaurene.

Ved siden av Dromaeosaurene finnes Archaeopteryx, som var en liten dinosaur som kunne fly, og den er nærmeste slektning til fuglene. De to familiene har en felles stamfar som eksisterte for 165 millioner år siden. Ifølge Vinther kunne denne stamfaren altså fly.

– Man har prøvd å rekonstruere den felles stamfaren til fuglene, Dromaeosaurene og Troodontene. Den er liten. De store dinosaurene innen oppstår først senere, og de kan ikke fly. Den mest logiske forklaringen for meg er at noen dinosaurer har opprettholdt evnen til å fly, mens andre har mistet den, sier han.

Vinther forteller også at man gjennom evolusjonen har sett eksempler på mange fugler som har mistet evnen til å fly. Inkludert pingviner, strutser og den utdøde dronten.

Hva skal de med fjær?

Vingene er kanskje en levning fra tidligere generasjoner, men både Zhenyuanlong, Velociraptor og mange andre landlevende dinosaurer hadde fjær. Men hva skal man med fjær hvis man ikke kan fly?

– Vi har etter hvert funnet fjær på de fleste dinosaurer, og de har hatt forskjellige funksjoner, forteller Vinther.

  • Flyvning: Den mest åpenlyse årsaken hos de flygende dinosaurene og fugler er selvfølgelig at de har brukt dem til å fly med.
  • Varme: Dinosaurene var varmblodige, og fjærene kan ha blitt brukt til å holde på varmen.
  • Vise seg frem: Fugler bruker ofte prektige fjærdrakter til å imponere hunner. Det gjelder for eksempel paradisfuglene, hvor hannenes merkverdige utseende tiltrekker hunnene – mens påfugler er utstyrt med en stor drakt som også imponerer hunnene.

Sammenligningen med fugler er veldig naturlig siden de trolig stammer fra dinosaurene. Men når begge har fjær, hvordan vet man egentlig forskjell på en dinosaur og en fugl? Det er ikke forskerne helt enige om.

Forskjellen på fugler og dinosaurer er komplisert

Det er veldig forskjellig hvordan forskere ser på det.

– Det finnes stort sett to skoler. I den amerikanske skolen omtales dyr som er mer beslektet nålevende fugler enn krokodillene, for stamfugler. Bare moderne fugler kalles for fugler. I den engelske skolen finnes ikke begrepet stamfugler, sier Vinther.

Triceratops var en stor, planteetende dinosaur som levde for omkring 68 millioner år siden. Ifølge den engelske skolen av paleontologer er triceratops en fugl.
Triceratops var en stor, planteetende dinosaur som levde for omkring 68 millioner år siden. Ifølge den engelske skolen av paleontologer er triceratops en fugl.

Da blir også den store, neshornlignende Triceratops til en fugl. Selv omtaler Vinther den nyoppdagede Zhenyuanlong som en stamfugl.

– Det gir mest mening. Det er ikke en fugl, men det er en stamfugl. Det er ganske interessant at vi nå har funnet en slik stor dinosaur med vinger. Som sagt er jeg ikke helt enig med forfatterne i studien, men det er bra at vi nå kan ha denne diskusjonen, avslutter han.

Referanse:

Junchang Lü & Stephen L. Brusatte: A large, short-armed, winged dromaeosaurid (Dinosauria: Theropoda) from the Early Cretaceous of China and its implications for feather evolution. Scientific Reports, juli 2015, doi: 10.1038/srep11775.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS