Gratis kolesteroltester gjort ved Boots-apoteker i hele landet ble brukt som grunnlag for den nye studien.

Nordlendinger har fortsatt høyest kolesterol i landet

Men kolesterolnivået er i snitt høyere enn anbefalt over hele Norge. Det viser en analyse av over 20 000 nordmenn som tok gratis kolesterol-test ved norske apoteker.

Høyt kolesterol og overvekt er viktige risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Men høyt kolesterol gir vanligvis ingen symptomer.

Forskere ved Universitetet i Oslo ville derfor kartlegge hvor utbredt høyt kolesterol er i Norge. Alle som ville, fikk gratis kolesterol-test på Boots-apoteker over hele landet.

I alt slo over 39 000 kvinner og menn til på dette tilbudet i 2012 og 2014.

– Nesten 7 av 10 hadde for høyt kolesterol og nesten halvparten var overvektige, sier klinisk ernæringsfysiolog Anna L. Bakka.

- Biokjemiske målinger av viktige risikofaktorer for hjerte- og karsykdom som blodkolesterol og blodglukose burde inngå i fylkesundersøkelser, sier forsker Karianne Svendsen ved UiO og OU

Totalresultatene ble publisert i 2014. Men nå har Bakka og de andre forskerne gravd dypere i dataene for å finne ut om det er regionale forskjeller.

– Nord-Norge ligger fremdeles på både kolesterol- og KMI-toppen, sier hun. KMI står for kroppsmasseindeks.

Studien ble nylig publisert i Norsk Farmaceutisk tidsskrift.

Kokekaffe og røyking årsak?

For 20 år siden var Nord-Norge «kolesterol-versting».

I en landsomfattende helseundersøkelse av 40-42-åringer på 1990-tallet, skilte Finnmark seg ut med høyere totalkolesterol for både menn og kvinner. Østlandet hadde lavest nivå.

– Den gang antok vi at det hadde sammenheng med blant annet høyere andel som røykte og drakk kokekaffe i Finnmark, sier forsker Karianne Svendsen til forskning.no.

Hun har doktorgrad i ernæring og jobber ved Universitetet i Oslo og på Lipidklinikken ved Oslo Universitetssykehus.

Siden 1998 har total-kolesterolet blant både kvinner og menn under 40 år riktignok sunket med nesten en millimol per liter blod.

Men resultatene viser at det fortsatt er forskjeller i total-kolesterolnivå og kroppsmasseindeks (BMI) mellom regioner i Norge.

Østlendinger har lavest kolesterol

Forskerne delte deltakernes resultater inn i fem ulike regioner etter bosted: Sørlandet, Østlandet, Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge.

Slik ble undersøkelsen gjort

Forskerne allierte seg med Grete Roede AS, Mills, Elixia og Nasjonalforeningen for folkehelsen for å invitere alle som ville, til å ta kolesteroltest.

Testene ble utført av autorisert helsepersonell på Boots-apoteker over hele landet i 2012 og 2014. Deltakerne rapporterte selv om kjønn, alder, bosted, utdanning, vekt og høyde.

Forskerne koblet testresultatet for totalkolesterol med deltakernes selvrapportering.

I denne nye undersøkelsen var 21 000 personer med. Resten ble ekskludert på grunn av mangler eller feil i spørreskjemaet. De som gikk på kolesterolsenkende medisiner ble også ekskludert.

Studien inngår i mastergraden til Anna L. Bakka. Artikkelen er fagfellevurdert.

Total-kolesterol-nivået hos voksne bør ligge under 5 millimol per liter blod. Tidligere forskning viser at dersom man har høyere kolesterol enn dette, øker risikoen for hjerte-karsykdom spesielt hos unge.

  • Østlendinger hadde lavest totalkolesterol-nivå, med 5,56 mmol/L.
  • Vestlendinger og sørlendinger var nest best med 5,59 mmol/L.
  • Trøndere kom ut med 5,67 mmol/L.
  • Nordlendinger kom dårligst ut, med et totalkolesterol på 5,70 mmol/L.

Resultatene er justert for alder, fordi det var ulik alderssammensetning i de ulike regionene.

Kolesterol henger ofte sammen med overvekt

Rundt syv av ti som testet seg, var kvinner. Gjennomsnittsalderen i de ulike regionene varierte fra 53 til 55 år.

Samlet sett var om lag halvparten av deltakerne overvektige, med en BMI over 25.

Andelen med overvekt eller fedme varierte mellom 48 og 50 prosent i de fire sørligste regionene. Men i Nord-Norge var andelen overvektige hele 53,8 prosent.

Østlendinger ligger best an, når det gjelder både kolesterol og kroppsmasseindeks.

– Det var 6 prosent mer overvekt i Nord-Norge sammenlignet med Østlandet, der det var minst, sier Anna Bakka.

Statistisk kan såkalt selvvalg, at deltakere selv melder seg til studier i stedet for å trekkes ut tilfeldig, være en feilkilde ved at resultatene kan bli skjeve.

– Men vi fikk likevel et nokså representativt utvalg når det gjelder for eksempel BMI, røyking og utdanning, forsikrer Svendsen.

Merker ikke noe til at man har høyt kolesterol

Ofte henger høyt kolesterol sammen med overvekt. Men ikke alltid.

– Dette må sees i sammenheng med alder. Høyt kolesterol i ung alder kan være mer alvorlig enn for kvinner etter overgangsalder, for eksempel, forklarer Svendsen.

– Et høyt kolesterolnivå er usynlig ved at man vanligvis ikke kan merke sin kolesterolverdi, uansett hvor høy den er. Ofte merker man heller ikke de tidlige stadier av diabetes 2, sier professor i ernæring Kjetil Retterstøl, som også står bak studien.

En av åtte bør ta medisiner uten å vite om det

– Rundt 13 prosent av alle deltakerne i landet hadde så høyt totalkolesterol-nivå at de bør ta kolesterolsenkende medisiner, forteller hun.

I Nord-Norge var denne andelen 14 prosent.

Ved total-kolesterol over 7 millimol per liter, anbefales kolesterolsenkende medisiner uavhengig av andre risikofaktorer.

Totalkolesterol er total mengde kolesterol i blodet og inkluderer HDL-kolesterol og LDL-kolesterol. LDL er det skadelige kolesterolet, mens HDL regnes som beskyttende. Forholdet mellom nivåene er viktig.

– Har du litt høyt totalkolesterol, kan du be om en detaljert kolesterolprøve hos fastlegen, slik at du får vite hvor mye du har av hver type. I tillegg til at man må se på flere risikofaktorer samlet for å si noe om risiko for hjerte-karsykdom, sier Svendsen.

Hun mener at slike biokjemiske målinger av viktige risikofaktorer for hjerte- og karsykdom som blodkolesterol og blodglukose burde inngå i fylkesundersøkelsene til FHI.

Referanse:

Anne L. Bakka mf: Kva er dei regionale skilnadene i totalkolesterol og kroppsmasseindeks - resultat frå risikokartlegging i apotek. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2. november.

Powered by Labrador CMS