Denne artikkelen er produsert og finansiert av NSD - Norsk senter for forskningsdata - les mer.

I 2020 var tema for undersøkelsen til ISSP sosial ulikhet.
I 2020 var tema for undersøkelsen til ISSP sosial ulikhet.

Over halvparten av befolkningen mener skattenivået for de med høye inntekter er for lavt

Dette kommer fram i undersøkelsen International Social Survey Programme (ISSP).

ISSP gjennomfører hvert år en intervjuundersøkelse i opp til 45 land. I 2020 var temaet sosial ulikhet.

Et av spørsmålene som ble stilt, var: «Generelt, hvordan vil du beskrive skattenivået i Norge i dag for de med høy inntekt?»

Svarkategoriene var: Altfor høyt, for høyt, passe, for lavt og altfor lavt. I grafen under har vi slått sammen kategoriene altfor høyt og for høyt, samt altfor lavt og for lavt.

Som grafen viser, er det i 2020 flere som mener skattenivået for de med høye inntekter er for lavt, og færre som mener det er for høyt, sammenliknet med tidligere år.

Denne tendensen er særlig sterk etter 2009, der andelen som syntes skattenivået er for lavt har økt fra 39,9 til 51,1 prosent.

Tilsvarende har andelen som mener skattenivået er for høyt, gått ned fra 24,5 til 13,4 prosent. Om lag en tredjedel mener skattenivået for de med høye inntekter er passe.

I 2020 er det flere som mener skattenivået for de med høye inntekter, er for lavt, og færre som mener det er for høyt, sammenliknet med tidligere år.
I 2020 er det flere som mener skattenivået for de med høye inntekter, er for lavt, og færre som mener det er for høyt, sammenliknet med tidligere år.

ISSP-undersøkelser i 45 land

ISSP har medlemmer i 45 land og organiserer gjennomføringen av intervjuundersøkelsene. Tema for undersøkelsene varierer, men samme tema gjentas med noen års mellomrom.

NSD har siden 1989 hatt ansvaret for gjennomføringen av undersøkelsen i Norge.

Data fritt tilgjengelig for forskning

NSD er et nasjonalt senter og arkiv for forskningsdata. De arbeider for å gjøre data om mennesker og samfunn tilgjengelig for forskning.

Data fra den norske delen av ISSP er tilgjengelig for nedlasting for forskere og studenter innen universitets- og høyskolesektoren.

Temaoversikt for undersøkelsene:

Powered by Labrador CMS