Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Henrik Hovde Sønsteby på laboratoriet.

Silisium må før eller siden fases ut av datamaskinene. Nye materialer har lovende egenskaper

Forsker Henrik Hovde Sønsteby har satt i gang et viktig samarbeid med teknologiselskapet Intel.

– Tidligere sa jeg at det begynner å bli vanskelig å gjøre prosessorer basert på silisiumteknologi mindre, forteller Henrik Hovde Sønsteby.

Han er forsker ved Kjemisk institutt på Universitetet i Oslo.

– Nå kommer industrien til oss for å utforske alternativer. De har behov for ny teknologi fordi det stadig blir vanskeligere å øke ytelsen ved å gjøre komponentene mindre.

Intel er et amerikansk selskap som designer, produserer og selger datakomponenter og -teknologi. Forskere ved Intels forskningsavdeling for komponenter (Intel Component Research division) kom i kontakt med Henrik Hovde Sønsteby.

Skal fase ut eksisterende teknologi

Hovde Sønsteby ble tildelt prosjektpenger fra Intels forskningsgruppe for samarbeid med bedrifter og universiteter (Intel Corporate University Research group) for å utvikle nye materialer og ny teknologi.

– Vi har tidligere sagt at det vi gjør, er veldig spennende. Nå kan vi endelig bevise at det er så interessant at industrien vil jobbe med oss, sier Hovde Sønsteby.

Forskningen han jobber med, handler om å bytte ut deler av silisiumteknologien med nye materialer, såkalte komplekse oksider. 

I første omgang er målet å kombinere de to teknologiene. På sikt er målet å utforske ren oksidbasert teknologi.

Stor energigevinst og eksotiske egenskaper

En av fordelene med teknologi basert på komplekse oksider er at den kan komme til å ha mye lavere energiforbruk sammenlignet med dagens teknologi. Og det uten at det går på bekostning av regnekraften.

– Det mest spennende med komplekse oksider er at det potensielt er en del nye egenskaper i denne teknologien. Vi kaller dem «eksotiske» egenskaper, og et eksempel kan være memristiv oppførsel, forklarer Hovde Sønsteby.

At noe har memristiv oppførsel, betyr at det kan huske.

Foreløpig er silisium så godt innarbeidet i infrastrukturen i all teknologi at det vil ta lang tid å fase den ut. I tillegg er silisium billig og lett å jobbe med. 

Å lage silisiumbasert teknologi mindre er imidlertid i ferd med å bli dyrt. På et eller annet tidspunkt vil det derfor lønne seg for industrien å investere i helt ny teknologi.

– Vi har vært gode til å vise fram teknologien vi forsker på i veldig mange år, forteller Hovde Sønsteby. 

Han forteller at de har vært på konferanser og publisert artikler i vitenskapelige tidsskrifter. 

– Vi har tatt en del sjanser og gjort noen kvalifiserte gjetninger på hvor teknologien kommer til å utvikle seg videre. Det ser ut som vi har gjettet riktig. Derfor ligger vi langt framme i forskningen på komplekse oksider.

Forskningen som har gitt disse resultatene, har i all hovedsak vært grunnforskning. Dette er et godt eksempel på at det kan lønne seg å forske på temaer som er relativt ukjente fra før og la fundamental forskning spille hovedrollen. 

Nå gir grunnforskningen avkastning i form av et viktig industrisamarbeid.

Powered by Labrador CMS