Denne artikkelen er produsert og finansiert av NIBIO - les mer.

Siden 1990-tallet har forskere tatt i bruk gass for å kartlegge livet øverst i trekronene, også i norske skoger.
Siden 1990-tallet har forskere tatt i bruk gass for å kartlegge livet øverst i trekronene, også i norske skoger.

Forskere fant 92 nye arter i norske eiketrær

De hentet ned tusenvis av insekter og dyr fra trekronene. Nå vet forskerne mye mer om hva som skjuler seg i trærne.

Eikeskogen er et svært viktig leveområde for en mengde ulike arter.

– Mangfoldet av insekter i trær er rikt, men ofte dårlig undersøkt, forteller NIBIO-forsker Karl Thunes.

Det viser seg å være stor variasjon fra treslag til treslag, og noen insektarter er svært spesifikke. De finnes bare på et enkelt treslag.

Siden 1990-tallet har forskere tatt i bruk gass for å kartlegge livet øverst i trekronene, også i norske skoger.

Store insektnett monteres på bakken, eller på større greiner. Deretter sendes det opp en sky av gass som inneholder et mildt insektmiddel. Gassen gjør at insekter og andre leddyr «slås ut», faller ned og kan samles inn.

– Denne metoden er mye brukt i tropiske regnskoger, men er relativt ny i Norge, forteller Thunes.

Gassen som brukes er et naturlig pyretrin, et insektmiddel laget av en plante. Gassen brytes raskt ned i direkte sollys og gjør derfor ingen langvarig skade.

– Gassmetoden gir et godt bilde av hvilke arter som finnes i trekronen på et gitt tidspunkt, men gir ikke et fullstendig bilde av hvilke arter som benytter trekronen over tid. Vær og vindforhold kan også påvirke resultatet.

Eikeskogen i Norge har lenge vært kjent som et svært viktig leveområde for en mengde ulike arter.
Eikeskogen i Norge har lenge vært kjent som et svært viktig leveområde for en mengde ulike arter.

Stor artsrikdom og flere nye arter funnet

Det er tidligere blitt publisert en vitenskapelig artikkel over insektfaunaen i norske furukroner.

Nylig ble det publisert en oppsummering av tilsvarende studier i eik. Feltarbeidet ble gjort tilbake i 2011 og 2012. Dette prosjektet var en del av Artsdatabankens Artsprosjekt som handler om å finne det ukjente livet i Norge.

– I Norge har vi to viltvoksende arter av eik, vintereik og sommereik. Eikeskog er kjent for å ha stort biologisk mangfold, men insektfaunaen i de norske eikekronene har i liten grad vært undersøkt tidligere, forteller Thunes.

Ved hjelp av gassmetoden ble 24 eikekroner undersøkt, noen på Vestlandet og noen på Østlandet.

Gassing en av eikekronene foregikk med PySekt - 1% og en bensindrevet gasser.
Gassing en av eikekronene foregikk med PySekt - 1% og en bensindrevet gasser.

Samlet inn tusenvis av insekter

Totalt samlet forskerne inn over 6800 individer fordelt på 722 arter av insekter og andre leddyr, som blant annet edderkopper, midd og landlevende krepsdyr.

De 26 forskerne fra ti europeiske land bestemte hele 92 arter som var nye for Norge. 21 av disse var nye for vitenskapen. Blant de 92 artene var også 15 arter nye for Norden.

Tovinger, som er fluer, mygg og lignende, utgjorde alene nesten halvparten av de representerte artene, med 61 nye funn. Av dette var det 18 nye arter.

I tillegg fant forskerne 24 veps, der en av disse var en ny art. De fant seks hornmidd, der to var nye arter.

De fant også trips som var nye for den norske faunaen. Trips er små, langstrakte insekter med myk kropp. I likhet med veps og termitter, er trips blant de få insektgruppene som har utviklet ekte sosiale samfunn.

Dette arbeidet viser hvor viktig eika er som leveområde for en bestemt fauna og for sporadiske besøkende. Det viser også at det er mye uoppdaget liv i våre skoger.

To av de nye flueartene har fått navn etter Karl Thunes: Megaselia karli og M. thunesi.

Etter gassing falt insektene ned i store nett på bakken under trærne.
Etter gassing falt insektene ned i store nett på bakken under trærne.

Referanse:

Karl H. Thunes mfl: The Arthropod Fauna of Oak (Quercus spp., Fagaceae) Canopies in Norway. Diversity, 2021. Doi.org/10.3390/d13070332

Powered by Labrador CMS