Denne artikkelen er produsert og finansiert av Havforskningsinstituttet - les mer.

Laksen i forsøkene kunne svømme i opptil tre dager uten å bli utmattet. Det betyr at den sannsynligvis kan klare seg bra i oppdrett til havs.

Laksen er en god maratonsvømmer

Den kan svømme i opptil tre dager uten å bli utmattet.

I oppdrettsanlegg langt til havs kan laksen bli utsatt for dårligere vær, mer strøm og kraftigere bølger enn det den gjør i tradisjonelt oppdrett langs kysten.

Nå har forskere ved Havforskningsinstituttet testet hvor lenge laksen kan svømme uten at den blir utmattet.

– Vi avsluttet forsøket etter 72 timer uten at fisken var utmattet. Vi ble overrasket over hvor lenge den faktisk kunne svømme uten at den kollapset, sier forsker Malthe Hvas.

Løpe maraton eller sprinte

– Så lenge laksen holdt seg innenfor sin aerobe kapasitet og ikke måtte produsere melkesyre, så viste den en imponerende evne til å svømme over lang tid, sier Hvas.

Aerob betyr med oksygen og vil si aktiviteter som man kan holde på med over lengre tid. Anaerob betyr uten oksygen. Det krever mye styrke på kort tid slik at hjertet ikke klarer å pumpe nok blod som er forsynt med oksygen til musklene. Da begynner man å produsere melkesyre.

Eller for å si det på en enklere måte: forskjellen på å løpe maraton eller å sprinte alt man klarer opp en bratt bakke.

Laksen er med andre ord en god maratonsvømmer.

Nyttig kunnskap for å vurdere dyrevelferden

Den maksimale svømmehastigheten hos fisk måles oftest som den kritiske svømmehastigheten, kalt Ucrit. Her testes fisken i korte tidsintervaller med økende hastigheter frem til den blir utmattet.

Forskerne testet ulike konstante svømmehastigheter på fisken basert på en prosent av Ucrit i en svømmetunnel ved Havforskningsinstituttets stasjon i Matre.

– Så lenge fisken holdt seg på en hastighet på 80 prosent Ucrit, klarte den å svømme lenge. Dersom fisken svømte raskere enn dette, ble den utmattet innen de første timene. Det viser at grensen mellom aerob og anaerob svømming lå på omtrent 80 prosent av den maksimale svømmehastigheten for laksen, sier Hvas.

– Dette er svært nyttig kunnskap når vi skal vurdere dyrevelferd og strømforhold på eksponerte anlegg til havs. Hastigheten og varigheten av sterke vannstrømmer kan ikke overstige fiskens svømmeevner, sier Hvas.

Figuren viser hvor lenge laksen klarer å svømme ved konstante hastigheter basert på én prosent av fiskens kritiske svømmehastighet (Ucrit). Ved høyere hastigheter blir fisken raskere utmattet, men ved 80 prosent Ucrit blir den ikke utmattet.

Kan ikke sykle Tour de France og samtidig slappe av

Selv om laksen har god svømmekapasitet, er det likevel ikke optimalt for fisken å svømme så lenge. Den må samtidig ha kapasitet til å både vokse og spise for å trives.

– Det kan sammenlignes med å sykle Tour de France. Man klarer ikke å sykle så lenge og samtidig få tid til å spise og slappe av. På samme måte vil ikke laksen få til å vokse eller spise dersom den må svømme kontinuerlig og tett opp mot maksimal kapasitet over lengre perioder, sier Hvas.

Forskerne vet foreløpig lite om hvordan forholdene faktisk er i oppdrettsanlegg til havs, eller hvordan laksen reagerer på for eksempel bølger, da havbruk til havs fremdeles er en ny strategi for oppdrettsnæringen.

– Dette er noe vi må finne ut mer om. Men denne studien tyder på at laksen har god vedvarende svømmekapasitet, og derfor kan klare sterk vannstrøm i mange timer, sier Hvas.

– Det betyr at den sannsynligvis kan klare seg bra i oppdrett til havs.

Laksens haleslagsfrekvens ved økende svømmehastigheter. Haleslagsfrekvensen er enkel å observere på fisk og gir en indikasjon på hvor raskt de svømmer.

Målte hvor raskt fisken svømte

Forskerne så også på haleslagsfrekvensen ved forskjellige svømmehastigheter. Haleslagsfrekvensen på fisk er enkel å måle. Det krever bare at man har en stoppeklokke og teller hvor mange ganger fisken beveger halen frem og tilbake.

Dette kan oppdretterne observere via kamera i merden. Det kan dermed gi nyttig informasjon om fiskens svømmekapasitet.

Når fisken lå på 3,2 haleslag per sekund, svømte den på sin maksimale kapasitet. Det vil si 100 prosent Ucrit. Når fisken holdt denne hastigheten i forsøkene, ble den utmattet innen de to første timene.

Når fisken hadde 2,5 haleslag i sekundet, holdt den en fart som tilsvarte aerob svømming, som er 80 prosent Ucrit. Da kunne fisken holde på over flere dager.

Haleslag på under 2 i sekundet, som er mindre enn 60 prosent Ucrit, ble regnet som en fart som ikke krevde særlig innsats av fisken.

På denne hastigheten vil fisken også ha kapasitet til å spise og vokse.

Referanse:

Malthe Hvas mfl.: What is the limit of sustained swimming in Atlantic salmon post smolts?. Aquaculture Environment Interactions, 2021. Doi.org/10.3354/aei00401

Powered by Labrador CMS