Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

Ny forskning viser at Norge i mindre grad enn resten Europa vektlegger gjenforening med biologisk familie.
Ny forskning viser at Norge i mindre grad enn resten Europa vektlegger gjenforening med biologisk familie.

Norsk barnevern er på kollisjonskurs med Europa

Det er et tydelig skille mellom måten domstolene i Norge og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fatter avgjørelser på i barnevernssaker.

– I Norge har praksis vært at barnet skal få tid og ro til å knytte bånd til fosterfamilien. Det har vært lite kontakt med den biologiske familien – hvis plasseringen ser ut til å være langvarig. Norske domstoler vektlegger sine argumenter deretter.

Det forteller forsker Trond Helland ved Institutt for helse, miljø og likeverd på Universitetet i Bergen.

Helland har sett på utviklingen av barns rettigheter og hvordan Norge svarer på kritikken fra det internasjonale samfunnet. 

Han har analysert 115 saker fra høyesterett og 60 saker fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) der barn har blitt tatt ut av deres biologiske foreldres hjem.

For tidlig eller for sent

Norge har over lengre tid ligget på toppen i Europa i antall barnevernssaker dømt i EMD. I disse sakene mener domstolen at Norge bryter med artikkel 8 – at retten til familieliv har blitt krenket. 

Fra EMD ble opprettet i 1959 og frem til 2016, ble Norge dømt i en sak. Etter 2016 har Norge fått dom i hele 23 barnevernssaker og flere kan være på vei.

Forsker Trond Helland sier det kan være et behov for å endre praksis i norsk barnevern.
Forsker Trond Helland sier det kan være et behov for å endre praksis i norsk barnevern.

– Andre land i Europa har vært mer bevisst på å arbeide for gjenforening med den biologiske familien og styrking av de biologiske båndene. Å ta barn ut av familien skal være midlertidig. Myndighetene har en plikt til å arbeide for gjenforening når situasjonen tillater det, forklarer Helland og utdyper:

– Det finnes to hovedtyper  systemer for barnevern i Europa: det risikostyrte og det som vi kaller familieorienterte systemer. 

I de risikostyrte systemene tas barnet ut kun når det er fare for liv og helse. I de familieorienterte går man tidlig inn, har lav terskel på tilbud som skal hjelpe barnet og familien. 

Norsk barnevern opererer i den siste kategorien. Dette speiles godt i rettsdokumentene.

– Dårlig på å formidle midlertidighet

Helland påpeker at mye av den negative oppmerksomheten som norsk barnevern har fått i internasjonale media, også handler om at man i begrunnelsen for omsorgsovertalelse er for dårlige til å formidle at vedtaket er midlertidig.

– Norsk barnevern skiller seg kanskje ikke så mye fra andre land, men nå er fokuset på oss. Og kanskje vi har gått for tidlig ut med å si at plasseringen av barnet er langvarig og begrense kontakten med biologisk familie. 

Hellland sier det kan være et behov for å endre praksis. Videre at man bør stille enda strengere krav til dokumentasjon.

– Vi hører fremdeles høytstående advokater i den norske regjeringen si at det ikke er noe galt i Norge. Desto viktigere er det å ha en dypere forståelse for hva som skjer i slike saker og utviklingen som har vært internasjonalt, sier Trond Helland.

Referanser:

Trond Helland: Care Order Cases in the European Court of Human Rights Parents vs. Children's Rights. The International Journal of Children's Rights, 2023. Sammendrag.

 Trond Helland og Ragnhild Hollekim: The Convention on the Rights of the Child’s Imprint on Judgments from the European Court of Human Rights: A Negligible Footprint? Nordic Journal of Human Rights, 2023. Doi.org/10.1080/18918131.2023.2204634

 

 

Powered by Labrador CMS