Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

– Vi får ofte spørsmål fra menn med leddgikt eller spondyloartritt som uroer seg for om sykdommen vil ha noe å si for deres muligheter til å få barn, sier professor Bjørg-Tilde Svanes Fevang.

Menn med leddgikt får flere barn enn andre menn

Menn med betennelsessykdommer i ledd eller rygg får flere barn enn andre menn. – Overraskende, sier forskerne.

– Vi får ofte spørsmål fra menn med leddgikt eller spondyloartritt som uroer seg for om sykdommen vil ha noe å si for deres muligheter til å få barn. Her så vi at det var et kunnskapshull som trengte å fylles, sier forsker Bjørg-Tilde Svanes Fevang. 

Inflammatorisk leddsykdom omfatter leddgikt og spondyloartritt, som tidligere ble kalt Becherews sykdom. Om lag 1 prosent av Norges befolkning er rammet. Omtrent 40 prosent av disse er menn.

Leddgikt gir hovne, vonde og stive ledd, mens spondyloartritt rammer ledd i bekkenet og ryggen. 

Felles for dem er at de er kroniske og kan føre til redusert funksjon og livsutfoldelse. Heldigvis finnes det nå gode medisiner, og flertallet av pasientene kan leve tilnærmet normalt.

Fra før av er det imidlertid kjent at kvinner med leddgikt får færre barn enn de uten leddgikt (nhi.no). Gudrun David Sigmo ved Stavanger Universitetssykehus har sammen med sin forskergruppe, inkludert professor Bjørg-Tilde Svanes Fevang ved Universitetet i Bergen, ønsket å undersøke om dette er tilfellet for menn også.

Færre barnløse blant menn med leddgikt

Sigmo og Fevang har sett på data fra tre ulike registre i Norge: NorArtritt-registeret, som samler data om pasienter med kroniske artrittsykdommer i Norge, Medisinsk fødselsregister og Folkeregisteret.

Til sammen undersøkte de data fra om lag 11.000 menn med leddgikt. De sammenliknet dataene om disse mennene med fem ganger så mange menn uten revmatisk sykdom.

Forskerne ble overrasket over funnene. Det viste seg at de som har leddgikt, i snitt får flere barn enn de uten den kroniske lidelsen.

– Det skyldes først og fremst at det er færre barnløse i gruppen med menn med leddgikt eller spondyloartritt, sammenlignet med kontrollgruppen, forklarer Sigmo.

Revmatisme-pasienter trenger ikke uroe seg for barnløshet 

Kontrollgruppen er på andre måter like pasientene, både når det gjelder bostedsfylke og alder. De så også på om det gjorde noe utslag når mennene fikk diagnosen.

I en mindre studie fra 2021 har man sett at menn som får diagnosen i det man kaller «topp fertil alder» får færre barn. Sånn var det ikke i denne store norske studien. 

De som fikk flest barn sammenlignet med kontrollgruppen, var nemlig menn i trettiårene. Aller størst utslag var det for menn som fikk diagnosen i trettiårene, diagnostisert etter år 2000.

Forskerne kan per dags dato kun spekulere i hva som er grunnen til disse funnene. De lurer blant annet på om det kan være en bakenforliggende årsak, som både fører til sykdommene og økt fruktbarhet. 

Det er heller ikke helt utelukket at det kan være andre, sosiale forhold som fører til dette. Uansett årsak innebærer funnet at leger kan berolige sine mannlige pasienter:

– Mannlige pasienter med revmatisk leddsykdom trenger ikke å frykte at lidelsen reduserer sjansene deres til å bli fedre, konkluderer Sigmo.

Referanse: 

Gudrun David Sigmo mfl.: Male patients with inflammatory joint diseases are less likely than controls to be childless: results from a Norwegian population-based cohort study of 10 865 patients. Annals of the Rheumatic Diseases, 2024. Sammendrag. Doi.org/10.1136/ard-2023-224998

Luis Fernando Perez-Garcia mfl.: Impaired fertility in men diagnosed with inflammatory arthritis: results of a large multicentre study (iFAME-Fertility). PMC, 2021. DOI: 10.1136/annrheumdis-2021-220709

Powered by Labrador CMS