Flere ord på en gang gir bedre språk

Personer med språkvansker kan lære seg en ny grammatikk på bare få minutter. Hemmeligheten ligger i å utsette dem for mange ord på en gang.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forskere har fått ny kunnskap om behandling av språkvansker. (Foto: Colourbox)

Personer med språkvansker har ofte problemer med å huske store mengder med ord og setninger.

Av og til er fokuset på å huske enkeltord faktisk til hinder for læringen av regler.

Framtid på spill

Så mange som ti prosent av alle barn har forsinket språkutvikling eller språkvansker i tidlig alder.

Det vil si at det i snitt er to elever per klasse som sliter med språkvansker.

– Dagens behandling gir ikke gode nok resultater i forhold til innsatsen som settes inn. Det er alvorlig, sier Janne von Koss Torkildsen ved Institutt for spesialpedagogikk.

– Forskning har vist at språkvansker er en viktig faktor som bidrar til livslang sosial ulikhet.

Hun har i samarbeid med forskere i USA undersøkt hvordan læring av språk foregår for personer med språkvansker.

Personene ble introdusert for et nytt, kunstig språk, og deretter testet for kunnskapene de tilegnet seg.

Lærer uten at vi vet det

I undersøkelsen baserte forskerne seg på kunnskap om det som kalles implisitt læring, det vil si det vi lærer uten å være klar over det.

Mye læring foregår på denne måten. Som små barn lærer vi for eksempel språk uten at vi blir forklart grunnleggende grammatikalske regler. Vi lærer rett og slett ved å høre store mengder språk.

– Og nettopp fordi vi hører så mye, lærer vi å generalisere, sier Torkildsen.

– Når vi lærer at det heter «leste» og «spiste», skjønner vi at det også heter «gliste», utdyper forskeren.

Fra det kjente til det ukjente

Barn med normal språkutvikling flytter med andre ord ubevisst fokuset fra innlæring av enkeltord til læring av språklige strukturer.

Slik klarer de å generalisere fra det kjente til det ukjente.

– Barn med språkvansker velger ofte en strategi for å lære noe utenat når de lærer språk, det vil si at de fokuserer på enkeltelementene i språket, og forsøker å huske disse, framfor reglene som styrer språket.

Når forskerne overøste deltakerne i undersøkelsen med så mange nye ord at de ikke klarte å huske alle, så de at også denne gruppen fokuserte på de språklige strukturene framfor mot enkeltordene.

– Da gikk læringen svært raskt, forteller Torkildsen.

Ny behandling

Hun mener denne kunnskapen bør få konsekvenser for hvordan vi behandler språkvansker.

– Hittil har man ofte arbeidet med et begrenset antall ord når man skal øve på språklige regler og man bruker gjerne måneder på å oppnå resultater, sier Torkildsen.

– Uten at det er ment sånn, kan et slikt behandlingsopplegg frata barnet den variasjonen som er nødvendig for å se mønstrene i språket. Resultatet kan være at barnet ikke klarer å generalisere til nye tilfeller.

Referanse:

Torkildsen, Janne von Koss m.fl.: Exemplar Variability Facilitates Rapid Learning of an Otherwise Unlearnable Grammar by Individuals With Language-Based Learning Disability. Journal of Speech, Language and Hearing Research; Vol. 56, p. 618-629. 2014. (sammendrag)

Powered by Labrador CMS