Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nord universitet - les mer.

Når elever får være skapende i musikktimen så skjer mye av det samme som når et klassemiljø blir til.
Når elever får være skapende i musikktimen så skjer mye av det samme som når et klassemiljø blir til.

Elever ble kreative med iPad i musikktimene

Selv blokkfløyta fikk anerkjennelse av tredjeklassingene.

Det går fram av studien til professor Rune Mathisen ved Nord universitet.

I en periode på ett år observerte forskeren bruk av iPad i musikkundervisningen ved en tredjeklasse i grunnskolen med rundt 20 elever. Han gjennomførte også intervjuer med musikklæreren.

En vanlig musikktime med iPad forløp slik: Læreren delte timen i to, i første del av timen kobler hun sin iPad til en projektor og viste det tekniske rundt hvordan et musikkprogram virker, mens elevene sitter i en halvsirkel.

I andre del brukte elevene programmet til å lage musikkomposisjoner på sine egne iPad-er, sier Mathisen.

I timene kunne elevene komme fram en og en og lage en komposisjon på lærerens iPad, få applaus og sette seg på plassen sin igjen.

Studien beskriver også flere tilfeller med komponering av rytmer i timene. Elevene som hørte på fikk assossiasjoner og foreslo spontant sanger som kunne synges til rytmene.

– Denne muligheten grep læreren, og så sang de sanger mens den nykomponerte rytmen gikk. Underveis spurte læreren jevnlig hva som var takt, puls og rytme i komposisjonene. Elevene lagde også egne komposisjoner i rytmeprogrammet på sine iPad-er, mens læreren gikk rundt i klasserommet, forteller Mathisen.

Løft for blokkfløyte

Studien viser at det kan være god samhandling mellom lærer og elever når de bruker iPad i musikktimene. I flere av timene presenterte læreren iPad-apper som hun ikke behersket helt selv.

– Da kom elevene med innspill og løsningsforslag underveis, sier Mathisen.

Læreren, som i utgangspunktet ikke hadde mye til overs for bruk av blokkfløyte, fikk et annet syn på instrumentet når den ble brukt til akkompagnement fra musikk elevene hadde laget på iPad-ene.

– I min oppvekst spilte hele klassen blokkfløyte, det var en blandet opplevelse, sier Mathisen.

Når læreren lar klassen spille blokkfløyte til selvlaget akkompagnement tar hun det hele til et nytt nivå. Som andre medier skaper iPad-en også impulser til uttrykkshandlingen – det skapes indre bilder som videre kan uttrykkes for eksempel gjennom musikk, ifølge andre studier.

Professor Rune Mathisen ved Nord universitet mener skolen kan ha mye å vinne med å bruke iPad i musikkundervisningen.
Professor Rune Mathisen ved Nord universitet mener skolen kan ha mye å vinne med å bruke iPad i musikkundervisningen.

Elevene ble følelsesmessig engasjerte

– Det som komponeres vurderes hele tiden opp mot de indre bildene. Slik skapende virksomhet påvirker relasjonene, kulturen i klasserommet og fordrer en sensitiv lærer.

– I klasserommet la læreren til rette for at elevene skulle få estetiske opplevelser gjennom å komponere på iPad-ene, ved å programmere, justere og spille av musikk. I tillegg fikk de danse og synge til musikken.

I tråd med tidligere forskning observerte Mathisen at dette gjorde elevene følelsesmessig engasjerte.

– Slik læring kan videre bidra til å skape større innsikt og kunnskap, sier Mathisen.

Forskeren konkluderer med at elevenes skapende virksomhet i musikktimer med bruk av iPad kom tydeligst til uttrykk når elevene jobbet med iPad-ene sine selv.

– Elevene komponerte sanger, brukte instrumenter, skrev noter, sang selv, justerte og mikset. De lyttet, danset og digget. De jobbet selv, samarbeidet om prosjekter – og de fant ut av det selv. Lærer og elever skapte og opplevde musikk med nettbrettet, sier Mathisen.

Elever fikk skape

Forskeren observerte engasjerte, inspirerte og dansende elever som både alene eller i samspill med medelever ble så oppslukt i egen skapende virksomhet at de ikke ville avslutte. Elevene fikk dermed også mulighet til å erfare gjennom å skape.

Ved å la elevene være skapende i musikktimen aktiveres også mange av de samme faktorene som inngår når klassemiljø dannes.

Forskeren mener skolen kan ha mye å vinne med å bruke iPad i musikkundervisningen.

– Det bidrar både til et godt klassemiljø. Musikk, rytmer, lyder og effekter skapt på iPad kan gi estetiske opplevelser. En lærer som i tillegg gir konstruktive i stedet for korrigerende tilbakemeldinger, legger også godt til rette for skapende virksomhet i klasserommet, sier Mathisen.

Forskeren mener studien er relevant for dagens debatter om verdien av digitale verktøy i skolen. Fakta om tidsbruk foran skjermer og effekter av å ta i bruk verktøyene blir gjerne presentert som tall.

Rune Mathisen mener det er vanskelig å tallfeste estetiske opplevelser og skapende virksomhet. Men, det å observere små ivrige komponister og god stemning i klasserommet, var inspirerende for forskeren.

Referanse:

Rune Asgeir Mathisen: Å skape musikk og miljø med iPad. Kapittel i boka Teknologi og læringsmiljø (s.161-176), 2019. ISBN 9788215030456

Powered by Labrador CMS