Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Flere land anbefaler nå vaksinering av barn ned til fem år, deriblant USA og Danmark.

Flere land anbefaler nå vaksinering av barn ned til fem år, deriblant USA og Danmark.

Hvorfor blir barn mindre syke av covid-19?

PODCAST: Noe av forklaringen kan ligge i et sterkere førstelinjeforsvar mot virus.

Tidlig i pandemien ble det klart at risiko for alvorlig covid-19 sykdom øker med alder. Spesielt eldre har høy risiko for alvorlig sykdom og død hvis de ikke er vaksinerte.

Barn derimot, blir sjelden alvorlig syke. Forskjellen er så slående at det en periode ble spekulert i om barn i liten grad ble smittet. Videre undersøkelser har vist at barn blir smittet på lik linje med voksne, og at de også smitter videre.

Men hvorfor blir barn mindre syke?

Et sterkere immunforsvar

En mulig forklaring ligger i at barn har et sterkere medfødt immunforsvar, hvilket utgjør førstelinjeforsvaret mot infeksjoner. Sammenlignet med voksne så lager barn mer av signalmolekylet interferon etter smitte med SARS-CoV-2.

Interferon fungerer nærmest som en alarm i kroppen vår og advarer cellene i lungene at det er en infeksjon er på gang. Resultatet er at lungecellene går i en slags «lock-down», som gjør det vanskeligere for viruset å smitte cellene og formere seg.

Immunforsvaret består av det medfødte og det ervervede eller det tilpassede. Det ervervede er det man bygger opp i møte med blant annet virus og bakterier og gjennom at man tar vaksiner.

Signaler fra det medfødte immunforsvaret er viktig får å sette i gang det tilpassede immunforsvaret bestående av antistoffer og T celler.

Likevel vil enkelte barn med underliggende sykdommer være spesielt utsatt for mer alvorlig sykdom. Dette kan være barn med nedsatt immunforsvar på grunn av kreft eller organtransplantasjon eller barn med alvorlige medfødte sykdommer. I Norge utgjør denne gruppen cirka 3000 barn mellom 5 og 11 år.

Even Fossum, Gunnveig Grødeland og Ketil Størdal snakker om hvilke barn som kan bli alvorlig syke og om potensielle senvirkninger av smitte..
Even Fossum, Gunnveig Grødeland og Ketil Størdal snakker om hvilke barn som kan bli alvorlig syke og om potensielle senvirkninger av smitte..

Vaksine godkjent for barn ned til 5 år

mRNA-vaksinen Comirnaty fra Pfizer ble nylig godkjent for barn ned til 5 år av det Europeiske Legemiddelbyrået (EMA).

Godkjennelsen bygger blant annet på en studie av barn i alderen 5–11 år der over 1500 fikk to doser med Pfizer sin mRNA vaksine Comirnaty. Vaksinen ble tilpasset barn ved at den kun inneholdt en tredjedel av virkestoffet sammenlignet med voksenvaksinen.

Studien viste at barn fikk like gode immunresponser som voksne og at vaksinen gav 90 prosent beskyttelse mot smitte.

Flere land anbefaler nå vaksinering av barn ned til 5 år, deriblant USA og Danmark. I Norge anbefaler FHI foreløpig vaksinering av barn med risiko for alvorlig sykdomsforløp.

I denne podcast-episoden snakker Even Fossum og Gunnveig Grødeland med professor og barnelege Ketil Størdal om covid-19 hos barn, om hvilke barn som kan bli alvorlig syke og om potensielle senvirkninger av smitte.

De tar opp hvorfor barn i mindre grad blir syke av covid-19 og diskuterer vaksinering nå som Pfizer-vaksinen er godkjent for barn ned til fem år.

Hør hele episoden her:

Referanse:

Emmanuel B. Walter mfl.: Evaluation of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Children 5 to 11 Years of Age. The New Engalnd Journal of Medicine, november 2021. DOI: 10.1056/NEJMoa2116298

Powered by Labrador CMS