Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

Gutter med undervekt kommer opptil åtte måneder senere i puberteten enn de normalvektige.
Gutter med undervekt kommer opptil åtte måneder senere i puberteten enn de normalvektige.

Lav vekt hos gutter forsinker puberteten

Fedme hos jenter kan gjøre at de kommer tidligere i puberteten. Slik er det i mindre grad hos gutter, men vekta kan fortsatt påvirke pubertetsalder.

Studier viser at norske jenter kommer tidligere i puberteten enn før. Jenter får i gjennomsnitt menstruasjonen tre måneder tidligere enn for ti år siden.

Nedgangen i pubertetsalder er ikke like tydelig for guttene. Ifølge Ninnie Oehme ved Klinisk institutt 2 på Universitetet i Bergen så kan det være fordi det har vært gjort færre undersøkelser på gutter. Dette delvis fordi undersøkelsene, som måling av testikkelvolum, er nokså intime.

Sjekker hormoner

Forskergruppen har undersøkt over 500 gutter i alderen 6 til 16 år, blant annet ved å ta ultralyd av testiklene for å måle testikkelvolum. De har også sett på grad av kjønnsbehåring, målt mageomfang og grad av underhudsfett og tatt blodprøver for å sjekke hormonnivået.

Forskerne har lurt på om grad av fedme har spilt inn på jenters og gutters pubertetsalder.

– Hos jenter har vi klart å vise at fedme er assosiert med lavere pubertetsalder, men denne assosiasjonen er ikke like tydelig hos guttene, forteller Oehme.

Derimot kan det se ut som at lav vekt, kan virke inn.

– Gutter med undervekt kommer opptil åtte måneder senere i puberteten enn de normalvektige, forteller forskeren.

Tidlig pubertet gir økt vekst

Å vite hva som er normal pubertetsalder, for både gutter og jenter, er viktig for de som jobber med disse barna og ungdommene. For det første kan tidlig pubertetsutvikling gi problemer senere i livet, som for eksempel økt risiko for hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2.

– Hvis det skyldes økt fedme i befolkningen, eller hormonhermende miljøgifter, er det noe det går an å gjøre noe med, forteller forskeren.

Tidlig pubertetsalder kan også påvirke veksten til barnet. Når en gutt kommer i puberteten, bygger han muskler og får da en høyere BMI. Oehme har ikke vist i studien sin at høy vekt gjør at gutter kommer tidligere i puberteten. Kanskje er det heller omvendt: At guttene fremstår større fordi de er tidlig ute i utviklingen.

– Man må ta hensyn til både vekst og pubertetstiming når man vurderer vektutviklingen til et barn, forteller hun.

Kroppen trenger fett for å starte puberteten

Å komme sent i puberteten for gutter har ikke like mange negative helsekonsekvenser som det å være tidlig ute.

– Studier viser at det for eksempel kan virke beskyttende mot testikkelkreft, sier Oehme.

Derimot kan det psykisk sett være vanskelig. Oehme mener det er viktig at leger og helsesykepleiere har det i mente, at en gutt som er forsinket i puberteten, kan være det på grunn av at han er tynn.

– Det er en del stoffer i kroppen, som for eksempel leptiner, som gir beskjed til kroppen at nå kan puberteten starte. Man trenger en viss mengde energi og fett for at kroppen skal sende disse signalene. Sånn sett er det ikke noe overraskende at tynne gutter har forsinket pubertet, sier Oehme.

Fett gir økt østrogennivå

Det samme gjelder for jentene. Også tynne jenter starter puberteten senere enn andre.

Hvorfor jenter ser til å påvirkes annerledes enn gutter av overvekt med tanke på pubertetsdebut, kan kanskje forklares med hvordan hormonene og fettet samspiller.

– Mer fett gir økt omdanningen av såkalte androgener til østrogener. Gutter som har en del fett på kroppen, vil dermed kanskje få et høyere nivå av østrogen. Det kan gjøre at noen av dem vil få en forsinket pubertetsdebut, spekulerer Oehme.

Det er normalt for gutter å komme i puberteten en gang mellom 9 og 14 år, påpeker Oehme.

– Normalsspennet er stort. Det gjelder å fange opp det som er for tidlig og for sent, påpeker forskeren.

Den vitenskapelige artikkelen Low BMI, but not high BMI, influences the timing of puberty in boy er fjerde og siste artikkel i Ninnie Oehmes doktorgradsarbeid om pubertetsutvikling hos norske barn. Hun disputerer for doktorgraden 19. mars.

Referanse:

Ninnie Helen Bakken Oehme mfl.: Low BMI, but not high BMI, influences the timing of puberty in boys. Andrology, 2021. Doi: 10.1111/andr.12985

Powered by Labrador CMS