Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høgskulen på Vestlandet - les mer.

En studie viser at visuell støy øker både leseevne og hukommelse hos barn med lese- og skrivevansker.

Flimrende skjermer hjelper barn med lese- og skrivevansker

Barna leser og husker bedre det de har lest når de leser tekst på flimrende skjermer.

Det viser en ny studie utført av forskere ved Høgskulen på Vestlandet.

Det er første gang en slik sammenheng er påvist mellom visuell støy og kognitive evner som hukommelse og leseferdigheter hos barn med lese- og skrivevansker.

– Den visuelle støyen vi har utsatt barna for, kan sammenlignes med å gi barn briller. Effekten på lesingen hadde umiddelbar virkning, forteller forsker Göran Söderlund.

Den visuelle støyen består av små bildeelementer, såkalte piksler, på skjermen. Bildet under et et eksempel fra studien.

Funnene ble publisert denne uka i det vitenskapelige tidsskriftet Brain and Behavior.

Her ser du fire ulike nivåer av visuell støy sammen med et ord som barna fikk lese.

Bedre konsentrasjon med støy

Söderlund har tidligere funnet at barn med konsentrasjonsvansker og/eller ADHD som blir utsatt for auditiv støy, altså lyd, konsentrerer seg bedre og løser kognitive oppgaver bedre.

11-åringer testet

Studien er utført på om lag 80 skolebarn på mellomtrinnet i Småland i Sverige. Deltagerne ble plukket ut etter en test av leseferdighet blant 600 skolebarn med en gjennomsnittsalder på elleve år.

De ble delt inn i tre ulike grupper: de gode leserne, de med noen lesevansker og de med store lesevansker.

Barna fikk i oppgave å lese tolv ord der de ble utsatt for fire ulike nivåer av visuell støy: ingen støy, lite støy, litt mer støy og mye visuell støy.

Testen bestod i å se hvor mange av ordene barna kunne lese korrekt. De skulle også finne ut hvor mange av ordene de kunne gjenta.

Visuell støy øker leseevne og hukommelse

Barn med fonologiske vansker, altså de som sliter med å koble lyd og bokstav, var de som presterte tydelig bedre når de ble utsatt for visuell støy på skjermen.

Funnene viser at disse barna scoret høyere på leseprestasjon. De leste dessuten korrekt og hadde bedre hukommelse i ettertid om hva de hadde lest.

– Det er første gang man har påvist effekter på høyere kognisjon, i dette tilfellet både lesing og minnet, ved bruk av visuell støy, sier Søderlund.

- Vårt funn viser at barna kan få hjelp gjennom et utrolig enkelt grep, sier forsker Göran Söderlund.

Viktig med riktig mengde visuell støy

Forsker Göran Söderlund forteller at barna ble eksponert for ulike mengder pikselstøy. Funnene viser at mengden støy er avgjørende for barnas leseevne og hukommelse.

– Du kan sammenligne det vi har gjort med det å være nærsynt og trenge briller. Vi så at da vi eksponerte barna for middels støy, leste de bedre. Men uten støy og med mye støy, så leste de dårligere.

– Dette funnet viser at barn med lese- og skrivevansker gjennom et utrolig enkelt grep kan få hjelp. Ved å justere skjermer på skolen eller hjemme kan vi løse deres problem med en gang, håper vi, sier Søderlund.

Gir visuell støy bedre lesetrening?

Professoren ønsker nå å forske videre på effekten av å benytte hvit piksel støy rettet mot barn som sliter med lesevansker.

Han håper at nye studier kan gi svar på om trening med visuell støy over lengre tid kan føre til varige endringer i hjernen hos barn med lesevansker.

– Det er verd å undersøke. Vi vet det ikke. Dette er grunnforskning og vår første studie. Men funnene våre viser at barna fikk umiddelbar hjelp. Da er det viktig å gå videre med nye studier for å avdekke om dette enkle tiltaket, som alle kan gjøre på sin egen laptop, faktisk er noe som gir varig hjelp til disse barna, avslutter Søderlund.

Referanse:

Göran Söderlund mfl.: Sensory white noise improves reading skills and memory recall in children with reading disability. Brain and Behaviour, 2021.

Powered by Labrador CMS