I gjennomsnitt var risikoen for å få en autisme-diagnose hos barnet dobbelt så høy for mødre med diabetes 2 enn hos friske mødre, og enda høyere hos mødre med type 1 diabetes. (Foto: Shutterstock, NTB Scanpix)
I gjennomsnitt var risikoen for å få en autisme-diagnose hos barnet dobbelt så høy for mødre med diabetes 2 enn hos friske mødre, og enda høyere hos mødre med type 1 diabetes. (Foto: Shutterstock, NTB Scanpix)

Økt risiko for autisme hvis mor har diabetes når hun er gravid

Ny studie viser at barn hadde høyere risiko for en autismespekter-diagnose enn andre barn, hvis mødrene hadde diabetes under svangerskapet.

Det viser en studie fra California i USA. Den tok for seg nesten 420 000 barn som ble født mellom 1995 og 2012. Mødrene ble undersøkt da de var 26 uker underveis i graviditeten.

Den økte risikoen gjaldt for alle de tre vanligste formene for diabetes som kan komplisere svangerskap, både svangerskapsdiabetes, diabetes 1 og 2.

Forskerne mener dette viser hvor alvorlig diabetes hos mødre kan være.

Ulike former for autisme

Forskerne fant økt risiko for å få barn med ulike forstyrrelser innen autisme-spekteret hos mødre med en av disse diabetesdiagnosene.

Diagnosene som ble registert var Asperger syndrom, andre autistiske lidelser og mer gjennomgripende utviklingsforstyrrelser.

I gjennomsnitt var risikoen for diagnose hos barnet dobbelt så høy for mødre med diabetes 2 enn hos friske mødre, og enda høyere hos mødre med type 1 diabetes.

Risikoen var også noe forhøyet hos de mødrene som hadde svangerskapsdiabetes.

Total risiko er lav

Men selv om risikoen var forhøyet, er de absolutte andelene av barn som fikk slike diagnoser, lav.

Mens 1,8 per tusen barn født av gravide uten noen form for diabetes fikk en slik diagnose, var tilsvarende tall 2,9 promille av barna blant mødre med svangerskapsdiabetes.

Blant diabetes 2-mødre var andelen 3,6 promille av barna og blant diabetes 1-mødre var andelen 4,4 promille.

Alle mødrene som fikk en av disse diabetesdiagnosene ved drøyt halvgått svangerskap, fikk tilbud om medisiner mot høyt blodsukker.

Ny innsikt om diabetes 1

Resultatene gir ny innsikt, særlig i type 1-diabetes, og utvider det som allerede er kjent når det gjelder diabetes type 2 og svangerskapsdiabetes, mener forskerne.

Tidligere studier har også funnet sammenheng mellom økt risiko for autismespekter-forstyrrelser hos barn født av mødre med svangeskapsdiabetes og diabetes type 2.

Det nye i denne studien er at de også fant økt risiko for slike forstyrrelser når moren har diabetes type 1 før svangerskapet.

Ikke kontrollert risikofaktor hos far

Dette var en observasjonsstudie, og forskerne kunne derfor ikke kontrollere for andre naturlige forskjeller som kan forklare resultatene.

De har blant annet ikke justert for mulige risikofaktorer hos barnefaren, andre påvirkninger gjennom svangerskapet eller andre ting som kan ha hendt etter fødselen.

Forskerne kan heller ikke utelukke at forhold som morens alder ved fødsel, forskjeller i utdanning, inntekt eller etnisitet kan forklare noe av den økte risikoen.

Etter 2006 begynte forskerne å registrere om mødrene røyket og hvilken kroppsmasseindeks de hadde. Dette har de så justert for.

Studien inkluderte barn som var født opp til 12 uker før og fire uker etter termin, og de kan heller ikke utelukke at for tidlig fødsel eller for sen fødsel kan ha spilt inn i noen tilfeller.

Referanse:

A. H. Xiang mf: Maternal Type 1 Diabetes and Risk of Autism in Offspring. JAMA, 23. juni 2018. doi:10.1001/jama.2018.7614

Powered by Labrador CMS