Denne artikkelen er produsert og finansiert av Handelshøyskolen BI - les mer.

Overgangen fra hjem til barnehage er den første store overgangen i mange barns liv.

119 norske barn ble testet:
De minste barna blir stresset av oppstarten i barnehagen

Resultatene viser at barna har forhøyede verdier av stresshormonet kortisol. Forskere foreslår nå en lengre innkjøringsperiode med foreldre til stede.

En mykere start med foreldre til stede kan være bedre for barna.

Overgangen fra hjem til barnehage er den første store overgangen i mange barns liv. De har bare vært hjemme med foreldrene. Plutselig befinner de seg i en småbarnsavdeling med flere barn, voksne og masse inntrykk.

Behov for mer kunnskap om barnehageoppstart

Til tross for at kortisolnivåer er en god indikator for stress, har det hittil vært få studier som har undersøkt dette stresshormonet hos barn under barnehageoppstart.

For å forstå småbarns opplevelse av overgangen til barnehage har forskere fra RBUP Øst og Sør, NTNU, Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo gjort nye undersøkelser.

– I studien målte vi kortisolnivået i spyttet til 119 norske barn på morgenen, ettermiddagen og kvelden i over flere uker i sammenheng med innkjøring i barnehagen, sier Kathrin Nystad. Hun tar doktorgraden på temaet ved NTNU.

Høyest kortisol hos de minste

– Etter 4-6 uker i barnehagen hadde de yngste i barnehagen høyere kortisolnivå enn de eldste, noe som tyder på at de minste barna ikke hadde vent seg til barnehagen like godt som de eldre barna, forklarer Ratib Lekhal. Han er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon og ledelse på Handelshøyskolen BI, og han er ekspert på barnehageledelse.

Studien viste videre at:

  • Barn hadde tydelig forhøyede kortisolnivåer etter separasjon, hvor fraværet av foreldre ser ut til å fremkalle stress.
  • Kortisolnivået blir forhøyet noe på ettermiddagen etter fire til seks uker i barnehagen, en indikasjon på at barn opplever det som utfordrende å tilpasse seg barnehagen.
  • Kortisolnivået om kvelden var markant lavere enn ettermiddagsnivået. Barn opplever trolig lettelse når de kom hjem fra barnehagen.
  • Yngre barn hadde høyere ettermiddagskortisol enn eldre barn noen uker etter oppstart i barnehagen og kan se ut til å trenge mer tid til å venne seg til barnehagen.

Det er verdt å merke seg at det ikke ble observert noen ekstreme stressnivåer - uavhengig av barnas alder. Kun moderate og kortvarige kortisol-økninger ble registrert. Altså opplevde ikke barna i studien farlige nivåer av stress.

Verdien av foreldrenes tilstedeværelse

Siden barnehageansatte ikke kjenner barna godt i starten, er det verdifullt at foreldrene er med i barnehagen for å lese sitt barn og bistå det med å regulere sine følelser.

– Barn har større kapasitet til å utforske sine nye omgivelser og samhandle med ansatte i nærvær av en forelder som hjelper til med å bygge bro over gapet mellom hjemmet og den nye hverdagen i barnehagen, sier Elisabet Solheim Buøen, førsteamanuensis på Handelshøyskolen BI.

De dagene foreldre var sammen med barna i barnehagen, ble kun lett forhøyede kortisolnivåer observert. Studien viser at foreldres tilstedeværelse ser ut til å dempe barnas stress.

Forskerne trekker også dette fram i studien:

  • I månedene etter oppstart burde ansatte i barnehagen tilby rolige aktiviteter og gjøre barna kjent med omgivelsene.
  • For å unngå høyt stressnivå hos barnet kan det være gunstig at foreldre fortsetter med korte dager i barnehagen etter oppstart, og at de er til stede med barna i flere dager om nødvendig og mulig.
  • Småbarn trenger dessuten mye god kontakt med foreldrene sine om ettermiddagen og kvelden i denne fasen.

Samfunnet kan tjene på bedre overganger

I løpet av de første ukene i barnehagen vil fleksible arbeidsdager hjelpe foreldre med å justere overgangene til barnets behov, hvor barnet ikke nødvendigvis bruker hele dager i barnehageoppstarten.

Selv om noen foreldre drar nytte av fleksibel arbeidstid i Norge, er andre bundet av pendling eller faste turnuser. Mange foreldre er avhengig av heldagspass av barna straks etter barnehageoppstarten.

Norge har allerede generøse ordninger for foreldrepermisjon. Studien viser at samfunnet likevel kan tjene på mykere overganger. Foreldre og barnehageansatte kan samarbeide tettere for å minske stressbelastningen hos småbarn i denne fasen, ifølge forskerne.

Referanse:

Kathrin Nystad mfl.: Toddlers’ stress during transition to childcare. European Early Childhood Education Research Journal, 2021. Doi.org/10.1080/1350293X.2021.1895269

Powered by Labrador CMS