Denne artikkelen er produsert og finansiert av Handelshøyskolen BI - les mer.

Mye aktivitet i sosiale medier tolkes som et behov for bekreftelse.

Gjør sosiale medier deg mindre mandig?

Forskning viser at menn som er aktive på sosiale medier oppfattes som mindre maskuline.

Store deler av livet deles inn etter kjønn. Det gjelder klær, sko og til og med mat. 

Nathan Warren fra Handelshøyskolen BI og Andrew Edelblum fra Dayton universitet i U.S.A. forsker på hvordan skillet mellom maskulinitet og femininitet kommer frem i forbrukeratferd.

– For eksempel er det et velkjent fenomen i markedsføring at Diet Coke ble forbundet med kvinner på slankekur. Derfor appellerte den ikke til menn. Coca-Cola lanserte derfor Coke Zero som et produkt for menn som ville har brus uten sukker, sier Warren.

Oppfattes som feminine

I ny forskning viser de to forskerne hvordan sosiale medier er grobunn for kjønnsstereotypier.

– Gjennom fire eksperimenter i U.S.A. og Storbritannia med til sammen 1.300 deltagere ser vi at menn som deler mye på sosiale medier, oppfattes som mer feminine, fortsetter Warren.

– Et viktig spørsmål er hvordan denne trenden kan bekjempes, sier Nathan Warren.

Undersøkelser viser at menn og kvinner bruker sosiale medier veldig forskjellig. 

Menn er for eksempel på færre plattformer og deler sjeldnere enn kvinner på plattformer som Instagram.

Poster du ofte, fremstår det som du trenger bekreftelse

– Vi ble nysgjerrige på hvorfor det er slik og på om kjønnsstereotypier hadde noe å gjøre med det. For å teste dette gjennomførte vi en rekke eksperimenter. Der ba vi deltagerne beskrive en vanlig mann som deler mye eller lite på sosiale medier, forteller Warren.

Resultatene av undersøkelsene viste at deltagerne gjennomgående vurderte menn som var aktive på sosiale medier, som mer feminine.

– For kvinner hadde oppførsel på sosiale medier ingenting å si for hvor feminine folk trodde de var.

Forklaringen forskerne fant for dette er at mye aktivitet i sosiale medier tolkes som et behov for bekreftelse.

Utvide definisjonen av maskulinitet?

– Menn som søker bekreftelse, oppfattes som feminine. Det er ikke så rart siden maskulinitet ofte defineres som en motsetning til femininitet. Altså at menn som ønsker å fremstå som maskuline tydelig tar avstand til verdier som oppfattes om feminine. For eksempel viser TV-serier og filmer ofte menn som stoiske einstøinger, sier Warren.

Fortsatt er det viktige spørsmål forskerne ikke har svar på.

– Et viktig spørsmål er hvordan denne trenden kan bekjempes. Mange menn opplever en høy grad av sosial isolasjon og forverret mental helse. Det hjelper neppe dersom de føler at de ikke kan be om hjelp av bekymring for å virke feminine. 

Han forteller at journalisten Claire Cain Miller skrev i 2018 at det er mange måter å være kvinne på, men kun én måte å være mann på. 

Hva skal til for at definisjonen av maskulinitet utvides?

Referanser:

Andrew Edelblum og Nathan Warren: Real men don’t share (online): perceived neediness and the frequent-posting femininity stereotype. European Journal of Marketing, 2023. Sammendrag. Doi.org/10.1108/EJM-12-2022-0883

Paul Freedman:  How steak became manly and salads became feminine. Artikkel i The Conversation, 2019. 

Carmen Nobel: Gender Contamination: Why Men Prefer Products Untouched By Women. Artikkel på Forbes, 2013.

Joseph Vandello og Jennifer Bosson: Hard won and easily lost: A review and synthesis of theory and research on precarious manhood. Psychology of Men & Masculinity, 2013. Sammendrag. Doi.org/10.1037/a0029826

Claire Cain Miller: Many Ways to Be a Girl, but One Way to Be a Boy: The New Gender Rules. New York Times, 2018.

Powered by Labrador CMS