Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

En mor holder rundt datteren sin, innlagt med malaria og anemi på en klinikk i Sør-Sudan. Nå gir bergensledet forskning håp for flere barn med kombinasjonen av de to sykdommene.

WHO endrer retningslinjer på grunn av norsk malaria­forskning

Små barn dør av malaria etter at sykehuset har skrevet dem ut. Ny forskning viser at mange av dødsfallene kan forebygges på en enkel måte.

På verdensbasis dør om lag en halv million av infeksjonssykdommen malaria hvert år, og mange av dem er små barn.

Alvorlig blodmangel – anemi – er en vanlig komplikasjon som følger med malaria. Ofte er det anemi som fører til at barn legges inn på sykehus og til at mange senere dør.

Farligst etter den akutte fasen

– Perioden seks måneder etter ferdigbehandling og utskrivning fra sykehuset er farligere enn den akutte og kritiske fasen på sykehuset. Det forteller professor og helseøkonom Bjarne Robberstad ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin på Universitetet i Bergen. Han viser til en ny studie.

Robberstad har ledet et internasjonalt konsortium av forskere i et prosjekt som Forskningsrådets Globvac-program har finansiert.

Forskerne har funnet ut at det reduserer alvorlig sykdom eller død med 70 prosent når barna som er rammet av alvorlig anemi, får forebyggende behandling i opptil tre måneder etter at de er skrevet ut av sykehuset.

Nå har forskningen funnet veien inn WHOs retningslinjer. Den har ført til endringer i kapittelet om hvordan alvorlig anemi som følge av malaria skal håndteres hos barn under fem år.

Retningslinjene

WHOs retningslinjer om temaet finner du i kapittel 4.2.5 «Post discharge malaria chemoprevention» (PDMC) her.

Bedre behandling hjemme

Barna får tabletter som etterbehandling. Derfor er det mulig for foreldrene å følge opp medisineringen selv.

Forskerne har undersøkt om etterlevingen av behandlingen er best når barna følges opp på sykehus eller når foreldrene gir medisinen hjemme. De gjennomførte en implementeringsstudie – det vil si en studie om hvordan det er best å innføre nye rutiner – på 375 barn med alvorlig anemi og mødrene deres.

– Etterlevelsen av behandlingen var 24 prosent bedre for barna der mødrene selv fikk ansvaret for å gjennomføre behandlingen hjemme, istedenfor å måtte returnere gjentatte ganger til sykehus, sier Robberstad. Han forklarer det blant annet med lange reiseveier.

– Foreldrene opplever det som brysomt å reise til sykehuset gjentatte ganger. Avstandene er lange, og det er vanskelig å komme fram. Helsepersonell ønsker som regel at pasientene skal motta oppfølgingen og kontrollene på sykehus, men våre funn viser at det fungerer dårligere, sier professoren.

Fattige land kan spare penger

Hvis de får fortsette behandlingen etter at de er skrevet ut, kan 37.000 pasienter slippe å måtte tilbake til sykehuset for å bli innlagt en gang til. Det anslår forskerne i en ny modelleringsstudie som ikke er publisert ennå.

– Det er ganske formidable tall, sier Robberstad.

Ikke bare vil behandlingen føre til reduserte dødstall, men det er sannsynligvis også en økonomisk gevinst for de landene som er hardest rammet av malaria.

– I tillegg til at tiltaket bedrer helsen, er det sannsynligvis kostnadsbesparende. Her får vi i pose og sekk, sier han. En innleggelse til, som også kan bety nye blodoverføringer, er dyrt.

Setter standarden

At forskningen deres nå danner grunnlaget for de nye retningslinjene til WHO, synes han er gode nyheter.

– Det innebærer at funnene våre sannsynligvis danner grunnlag for nye rutiner som blir innført i mange land. Funnene våre vil sette standarden for hvordan man skal behandle disse barna, sier Bjarne Robberstad.

– Som forsker kan man nesten ikke håpe på bedre innflytelse, understreker han.

Robberstad håper at helsetjenestene for denne svært sårbare pasientgruppen nå vil bli bedre i mange land.

Referanse:

Titus K. Kwambai m.fl.: Post-discharge morbidity and mortality in children admitted with severe anaemia and other health conditions in malaria-endemic settings in Africa: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Child & Adolescent Health, 2022, doi: 10.1016/S2352-4642(22)00074-8. Sammendrag

Powered by Labrador CMS