Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

Barnets fødselsvekt sier mye om barnets helse. Fødselsvekten kan også gi informasjon om morens helse på lang sikt.

Dette forteller barnas fødselsvekt om morens risiko for å dø før 70 år

Hvis barn nummer to har lav fødselsvekt kan mor ha høyere risiko for å dø av hjerte- og karsykdom. 

Fødselsvekt sier mye om barnets helse. Både umiddelbart og på lang sikt. Men fødselsvekten kan også gi informasjon om morens langsiktige helse.

Tidligere studier fra 2014 har for eksempel vist at mødre som føder barn med lav fødselsvekt, har økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer. 

Det gjelder spesielt hvis barnet blir født før termin eller nærmere bestemt før fullgåtte 37 uker av svangerskapet. Lav fødselsvekt vil si under 2.500 gram.

Må se på flere fødsler

– Disse studiene har imidlertid bare sett på fødselsvekten i det første svangerskapet. De har ikke tatt hensyn til fødselsvekten ved påfølgende fødsler, sier Yeneabeba Sima. 

Hun er forsker ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin på Universitetet i Bergen.

De fleste norske kvinner har minst to svangerskap. 

– Derfor kan det bli feil å trekke konklusjoner bare basert på fødselsvekten til det første barnet, forklarer Sima.

66 prosent høyere risiko

Sima og kollegene hennes analyserte 753.244 mødre. Disse var registrert med to eller flere svangerskap i Medisinsk fødselsregister fra 1967 frem til 2020.

Forskerne tok med fødselsvekten fra både første og andre svangerskap. Da fant de ulike mønstre i sammenhengen mellom barnets fødselsvekt og morens risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer.

De fant blant annet ut at mødre som fødte barn med lav fødselsvekt både i første og andre svangerskap, var utsatt. De hadde 66 prosent høyere risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer før de fylte 70 år sammenlignet med mødre til to barn med vekt i mellomsjiktet.

I denne sammenhengen betyr «lav» at babyene var blant de 25 prosentene med lavest fødselsvekt. Mellomsjiktet er de babyene som lå mellom de 25 prosentene som veide mest og de 25 prosentene som veide minst.

– Derimot hadde mødre med fødselsvekt i det øverste sjiktet i de to første svangerskapene, ingen økt risiko for dø av hjerte- og karsykdom. Det ser vi til tross for at denne gruppen hadde en høyere forekomst av diabetes. Diabetes fører ofte til høy fødselsvekt. Samtidig er det en risikofaktor for utvikling av hjerte- og karsykdommer senere i livet, sier forskeren.

– Viktig å se på vekt i begge fødslene

De avdekket også at mødre til barn med lav fødselsvekt i første svangerskap og normal eller høy fødselsvekt i andre svangerskap, ikke hadde økt risiko for dødelighet sammenlignet med om begge barna ble født med normal fødselsvekt.

I tillegg så de at om mor først fødte et barn med normal eller høy fødselsvekt i første svangerskap og deretter et barn med lav fødselsvekt, var risikoen økt sammenlignet med om begge barna hadde normalvekt ved fødselen.

– Denne forskjellen i forholdet mellom fødselsvekt og morens dødelighet ville ikke vært synlig hvis vi bare hadde fokusert på fødselsvekten i det første svangerskapet, påpeker Sima.

Også uten svangerskapskomplikasjoner

Svangerskapskomplikasjoner påvirker langtidsrisikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer. Men forskerne fant ut at selv hos kvinner uten slike komplikasjoner var fødselsvekten i de to første svangerskapene koblet til økt risiko for dødelighet.

Også kosthold, kroppsmasseindeks, røykehistorie og fysisk aktivitet er kjent som viktige indikatorer på hjerte- og blodårehelse. Disse faktorene kunne ikke forskerne se på. De hadde ikke tilgjengelige data, forteller Sima.

Kunstig igangsetting av fødselen eller planlagt keisersnitt kan påvirke fødselsvekten. Slike tiltak hadde ikke innvirkning på resultatene. Sima tror grunnen til dette er at kvinnene i studien fødte til termin:

– Det er mest sannsynlig at denne populasjonen utgjør en friskere gruppe, sier forskeren.

En tapt mulighet

– Barnets fødselsvekt viser seg å være en viktig faktor for mors langsiktige helse. Men det er ikke nok å basere seg bare på informasjon fra mors første fødsel. Ved å kombinere informasjon om barnets fødselsvekt ved både første og andre fødsel, kan vi oppnå verdifull kunnskap om mors risiko for tidlig død på grunn av kardiovaskulære sykdommer, understreker Sima.

Hun mener at dette er noe mødrenes fastleger må ta hensyn til når de skal følge opp pasienten senere i livet:

– Klinikere bør ta hensyn til hele den reproduktive historien når de identifiserer undergrupper med høy risiko som kan ha nytte av målrettet oppfølging, konkluderer Sima.

Referanser:

Yeneabeba Tilahun Sima mfl.: Birth Weight in Consecutive Pregnancies and Maternal Cardiovascular Disease Mortality Among Spontaneous and Iatrogenic Term Births: A Population-Based Cohort Study. American Journal of Epidemiology. 2023. Doi.org/10.1093/aje/kwad075

Janet W Rich-Edwards  mfl.: Duration of pregnancy, even at term, predicts long-term risk of coronary heart disease and stroke mortality in women: a population-based study. American journal of obstetrics and gynecology, 2015. DOI: 10.1016/j.ajog.2015.06.001

Janet W. Rich -Edwards mfl.:  Pregnancy characteristics and women's future cardiovascular health: an underused opportunity to improve women's health? Epidemiol Rev., 2014. Sammendrag. DOI: 10.1093/epirev/mxt006

Powered by Labrador CMS