Stokkand er rapportert 232 417 ganger siden 2008. (Foto: Alan D. Wilson, Creative Commons)
Stokkand er rapportert 232 417 ganger siden 2008. (Foto: Alan D. Wilson, Creative Commons)

Ukas art: Stokkand – en suveren vinner!

Når dette skrives har det norske folk rapportert inn over 11 millioner observasjoner av dyre- og plantearter til Artsdatabanken. Og ingen art er rapportert så mange ganger som stokkanda, vår vanligste and. Den er en suveren vinner, i databasen – som i naturen.

Anas platyrhynchos, stokkand i dagligtale, er en nærmest allestedsnærværende art. Den finnes over hele landet; i ferskvann og saltvann, i jordbrukslandskapet, i skogen eller i byparken.

Bare over tregrensa og lengst mot nord er den litt mer sparsomt representert. Men den finnes også der.

Som den store utbredelsen tilsier – stokkanda er en art med suksess. Og som så ofte når noen har suksess, så handler det om tilpasningsdyktighet. Stokkanda har tilpasset seg et liv i ulike naturtyper, men minst like viktig – den har tilpasset seg et liv med mennesker.

Hos stokkand er fjærdrakten til hannen veldig forskjellig fra hunnens. Hannen er lett gjenkjennelig med flott fargespill i grønt, blått, hvitt, sølv og svart. (Foto: Jon Sullivan, Creative Commons)
Hos stokkand er fjærdrakten til hannen veldig forskjellig fra hunnens. Hannen er lett gjenkjennelig med flott fargespill i grønt, blått, hvitt, sølv og svart. (Foto: Jon Sullivan, Creative Commons)

Stokkanda har lært seg å dra nytte av oss. Den har gode tider i våre menneskeskapte landskaper, og skulle vinteren bli hard og mattilgangen knapp, trekker den gjerne mot byen der det innimellom vanker en brødbit.

Også i Artsobservasjoner, Artsdatabankens nettbaserte verktøy for rapportering av artsfunn, er stokkanda en vinner.

Arten er rapportert hele 232 417 ganger siden 2008, og slår dermed med god margin sine nærmeste «konkurrenter» i databasen; kråke (219 689 rapporteringer), kjøttmeis (201 906) og gråmåke (193 572).

Hunnen er brunspettet over hele kroppen, men har det samme vingespeilet i blått og hvitt som stokkandhannen. (Foto: Brendan Lally, Creative Commons)
Hunnen er brunspettet over hele kroppen, men har det samme vingespeilet i blått og hvitt som stokkandhannen. (Foto: Brendan Lally, Creative Commons)

Her kan du lese alle artiklene i serien Ukas art

Powered by Labrador CMS