En isbjørn med mat i munnen i Hudson Bay i Canada. Bildet er fra 2010. (Foto: Chris Wattie/Reuters)

Kan isbjørnen klare seg uten isen?

Sel er en av de viktigste rettene på isbjørnens matfat, men denne jakten kan forsvinne med isen.

 

Seljakten er viktig for isbjørnens overlevelse, men jakten er avhengig av havis.  

Nå har to amerikanske forskere ved det amerikanske naturhistoriske museet sett nærmere på matvanene til isbjørnene som lever i Hudson Bay i Canada. Disse bjørnene fanger oftest selen på våren, da de finner unge seler ute på isen.

Men hver sommer forsvinner isen fra Hudson Bay. Da er bjørnene strandet på land, og må hovedsakelig leve på fettlagrene den har spart opp gjennom våren.

Nå trekker iskanten trekker seg lenger og lenger tilbake. Det gjør det vanskeligere for bjørnen å komme seg ut til selen, og forskerne viser til anslag som sier at den sommerens isfrie perioder vil vare lenger i fremtiden. I 2068 kan den vare i hele 180 dager, noe som kan være katastrofalt for bjørnen.

Forskerne har derfor undersøkt om isbjørnen i Hudson Bay vil klare seg selv om de ikke kan jakte sel.

Rein og snøgås

En tidligere modell sier at så mange som 28–48 prosent av hannbjørnene kan dø av sult når bjørnen blir landfaste i mer enn et halvår.

Forskerne bak den nye studien, som er publisert i PLOS One, har tatt utgangspunkt i denne modellen. De mener at modellen har en stor mangel og at den ignorerer mat som isbjørnen spiser mens den er på land.

Forskerne spekulerer i om isbjørnen som er strandet i lang tid vil endre atferd og begynne å jakte mer på landdyr. De har regnet ut om jakt etter reinsdyr, fugleegg og snøgjess kan erstatte de tapte kaloriene fra den forsvinnende seljakten.

Hvor mye energi trengs?

Det viste seg at det fantes nok mat til isbjørnen, ifølge den nye modellen som forskerne har satt sammen. Både reinsdyr og snøgås-bestandene er store og sunne i Hudson Bay-området, og forskerne antar at de hadde tålt litt isbjørnspising.

Forskerne har prøvd å lage et totalt regnestykke, hvor de tar hensyn til hvor mye energi isbjørnen vil bruke på jakte på ganske uvanlige byttedyr.

– Mange isbjørner er inaktive om sommeren, og bruker svært lite energi, sier isbjørnforsker Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt til forskning.no. Han har ikke vært med på den nye studien.

– Vi vet at noen isbjørn jakter litt mat på landjorda, men de er stort sett ganske inaktive om sommeren.

Isbjørner spiser det meste de kommer over. Forskere har tidligere sett isbjørn som tar rein, fugl og egg, men dette inngår i en variert meny. Den nye studien prøver å undersøke om isbjørnen kan skaffe nok mat på landjorda, hvis den endrer atferd for å overleve.

Hudson Bay under issmeltingen. Bildet er tatt i midten av juni. NASA-forskere har sett at isen smelter tidligere enn før. (Foto: NASA)

En modell – ikke virkeligheten

Det er fortsatt mange usikkerheter i modellen. Forskerne har bare et anslag på hvor mye energi en isbjørn ville brukt på reinjakten.

Llikevel tror de at et reinsdyr kan erstatte en sel, siden byttedyrene er av samme størrelse og gir god næring.  Forskerne regner med at en voksen bjørn må fange en fullvoksen bukk hver 27. dag for å ikke sulte gjennom den isfrie sommeren. Ellers regner de med at bjørnen er ganske stillesittende.

Jon Aars er ikke overbevist om at denne modellen beskriver et klart framtidsscenario.

– Det er mange usikkerheter og antagelser i modellen. Jeg tror man egentlig må vente og se hvordan det blir i framtiden.

Selen er viktigst

Aars tror ikke vi vil se en stor endring i isbjørnbestandens atferd når isen trekker seg mer tilbake. Han mener også det er en del ubesvarte spørsmål.

– Vi vet at isbjørnen hovedsakelig lever av maritim mat. Hva er grunnen til at mange isbjørner ikke benytter seg av landdyrjakt allerede, hvis det er en god mulighet? spør han retorisk.

Aars forteller også om andre perspektiver som studien ikke har tatt for seg. Hvis isbjørn jakter mer på noen byttedyr, vil det bli mer konkurranse med andre rovdyr som jakter på det samme. Det er kanskje vanskelig å forutsi hvordan økosystemene vil endres på grunn av dette.

Det samme gjelder oppførselen til byttedyrene.

– På Svalbard har vi sett at fuglene har begynt å hekke mer spredt på grunn av isbjørn på jakt.

Aars tror at noen isbjørn i Hudson Bay-området vil jakte mer på landdyr enn før hvis somrene blir lenger.

– Enkelte dyr vil kanskje leve lenger, men jeg tror ikke at det vil utgjøre den store forskjellen, sier Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt.

– Isbjørn får det meste av maten sin fra havet, og den trenger havis. Jeg tror det er mer sannsynlig at isbjørnen vil forsvinne fra Hudson Bay-området hvis det blir mindre og mindre is. Klimaet tilsier hvor habitatet er, og det vil skyve seg lenger nordover.

Referanse:

Gormezanp, Rockwell: The Energetic Value of Land-Based Foods in Western Hudson Bay and Their Potential to Alleviate Energy Deficits of Starving Adult Male Polar Bears. PLOS One, DOI: 10.1371/journal.pone.0128520. 

Powered by Labrador CMS