Denne artikkelen er produsert og finansiert av NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning - les mer.

I gode lysforhold, med solen fra øst på morgenen, vises båtfiguren tydelig.

Dette kan være verdens første tegning av en båt

Denne helleristningen i Nordland av en fire meter lang båt kan være opptil 11 000 år gammel.

Båten ble først oppdaget av den pensjonerte geologen Ingvar Lindahl i 2017, en dag da morgenlyset avslørte den unike båten.

Jan Magne Gjerde er forsker på helleristninger og bergkunst i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har tidligere kalt funnet en verdenssensasjon.

Jan Magne Gjerde er arkeolog og forsker i NIKU.

– Båtfiguren på Valle i Nordland er mellom 10 000 og 11 000 år gammel og er så vidt jeg vet den eldste avbildningen av en båt i Europa, og kanskje også i verden, skriver han i en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Oxford Journal of Archaeology.

Ifølge Gjerde er båten på Valle mer enn 3000 år eldre enn båtene som vi kjenner ved andre bergkunstlokaliteter i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Alderen peker i retning av de aller tidligste menneskene som kom til denne delen av Norge.

Helleristningene ligger i dag høyt i terrenget. De er datert gjennom å se på data knyttet til landheving og beregninger rundt tilbaketrekningen av isen.

– Funnet vil sannsynligvis endre hvordan vi har sett på denne tiden fra forskningens side og få implikasjoner på helleristningshistorien i Nord-Norge, sier han.

Digital opptegning. Øverst: foto, midten: foto med tegning, underst: tegning.

Kan være en skinnbåt

Båten er målt til å være over fire meter lang og er ifølge Gjerde sannsynligvis tegnet opp i omtrent full størrelse.

I den vitenskapelige artikkelen viser Gjerde til at de nærmeste parallellene vi kommer i dag nok er arktiske skinnbåter som for eksempel den grønlandske umiak-båten.

Fordelene med slike båter er at de kan ta godt med last og kan enkelt transporteres opp på land.

– Uten sjødyktige båter ville det vært umulig å nå alle de øyene vi vet de har vært på, sier Gjerde.

– Ut fra arkeologiske spor av de første menneskene her oppe, vet vi at de helt klart fulgte en marin strategi som krevde gode båter og veldig god maritim kunnskap, fortsetter han.

Rekonstruert landskap ved Valle i Nordland. Området er rekonstruert med kystlinje 70 meter over dagens havnivå.

Håper på flere nye oppdagelser

Båten ble oppdaget i et kjent helleristningsfelt som først ble dokumentert på 1930-tallet av Gutorm Gjessing.

Den gangen ble det dokumentert en rekke dyr i full størrelse, deriblant reinsdyr, sel og bjørn som er kjent i dag.

Gjessing utelukket ikke at det kunne dukke opp flere helleristninger i samme område.

Gjerde har også tro på flere funn fremover.

– Det har vist seg svært nyttig å dra på besøk på kjente helleristningsplasser med nye øyne og ikke minst ny teknologi, sier Gjerde.

– På Valle var det også veldig nyttig å være til stede på rett sted til rett tid får å se figurene. Så alt tyder på at en kan finne flere figurer både på kjente og ukjente helleristningsfelt i fremtiden, sier Gjerde.

De nærmeste parallellene vi kommer båten på Valle i dag, er arktiske skinnbåter som for eksempel den grønlandske umiak-båten.

Referanse:

Jan Magne Gjerd: The earliest boat depiction in Northern Europe: Newly discovered Early Mesolithic rock art at Valle, Northern Norway. Oxford Journal of Archaeolog, 2021. Doi.org/10.1111/ojoa.12214

Powered by Labrador CMS