DENNE ARTIKKELEN ER PRODUSERT OG FINANSIERT AV STAMI - LES MER.

Ung butikkansatt rydder i kjøleboks.
Arbeidstakere med nedsatt hørsel kan oppleve vansker med blant annet muntlig kommunikasjon og økt tretthet etter jobb.

Flere yngre med nedsatt hørsel bruker høreapparat

En ny studie viser at flere bruker høreapparat. Yngre er dessuten mer positive til å bruke høreapparat enn eldre med samme grad av hørselstap.

Bruk av høreapparat på jobben vil for mange ha en positiv effekt. 

Nedsatt hørsel er vanlig blant voksne, også blant norske arbeidstakere. En studie fra STAMI viser at nedsatt hørsel rammer 5,8 prosent av folk som er i jobb. 

Dette tallet vil øke når flere eldre står i arbeid.

God effekt

– Hørselshemmede arbeidstakere kan oppleve vansker med blant annet muntlig kommunikasjon og økt tretthet etter jobb. Bruk av høreapparat på jobben vil for mange ha en positiv effekt. Både for å gjøre en god jobb, bli mindre sliten og ta del i det sosiale fellesskapet.

Det sier Lisa Aarhus, overlege og forsker på STAMI. Hun er en av forskerne bak en ny studie om bruk av høreapparat i den norske befolkningen. 

Flere brukere

Forskerne har sett på hvor mange voksne som bruker høreapparat. De har også sett på hva som påvirker bruken og nytten av hjelpemiddelet.

– Vi fant at bruken av høreapparat har økt fra 4,2 prosent i 1997 til 5,8 prosent i 2018. Det til tross for at andelen med hørselstap har gått noe ned i denne perioden. Blant de med funksjonsnedsettende hørselstap økte bruken fra 46 prosent til 64 prosent, forteller Aarhus.

Opplever at høreapparat hjelper

De fleste som bruker høreapparat, rapporterer at de opplever enten noe eller stor grad av hjelp fra apparatene.

I tillegg til hørselstapets alvorsgrad kan det være andre faktorer som påvirket bruken. Det kan dreie seg om blant annet:

  • alder
  • støyeksponering
  • tinnitus
  • hørselstap fra barndommen
  • utdanning
  • ekteskap
  • barn
  • øreinfeksjoner
  • hodeskader

– Når det gjelder nytten av høreapparat, så vi at yngre kvinner er de som rapporterer om høyest nytte. De som rapporterer om lavere nytte av høreapparat, er personer med tinnitus og eldre som er single, sier Aarhus.

Positiv utvikling

Fra tidligere studier vet vi at folk med dårlig hørsel risikerer i større grad enn andre å falle utenfor arbeidslivet, men også at sammenhengen har blitt svakere i løpet av de siste 20 årene.

En annen gledelig utvikling de siste 20 årene er at forekomsten av hørselstap blant voksne er redusert. Dette kommer fram i en studie fra 2021. 

Særlig har eldre menn fått bedre hørsel. Det kan tyde på at støyreduserende tiltak på arbeidsplassen har en effekt.

Saken er endret 2. mai 2024 hvor innledningen «Å høre godt på jobben er viktig for å kunne gjøre en god jobb og for å ta del i det sosiale fellesskapet» er endret til «Bruk av høreapparat på jobben vil for mange ha en positiv effekt.»

Referanse:

Bo Engdahl og Lisa Aarhus: Prevalence and predictors of self-reported hearing aid use and benefit in Norway: the HUNT study. BMC Public Health, 2024. Doi.org/10.1186/s12889-024-17852-z

Bo Engdahl, Bjørn Heine Strand og Lisa Aarhus: Better Hearing in Norway: A Comparison of Two HUNT Cohorts 20 Years Apart. Ear and Hearing, 2021. DOI: 10.1097/AUD.0000000000000898

Powered by Labrador CMS