DENNE ARTIKKELEN ER PRODUSERT OG FINANSIERT AV STAMI - LES MER.

Frisører er en av yrkesgruppene med høyest risiko for å utvikle håndeksem.
Frisører er en av yrkesgruppene med høyest risiko for å utvikle håndeksem.

Flere får allergi og eksem mot dette konserveringsmiddelet

Tallet på nordmenn med kontaktallergi og allergisk eksem mot konserveringsmiddelet MI har økt kraftig siden 2008. Hos en tredjedel av pasientene er allergien koblet til eksponeringer på jobb.

MI (Methylisothiazolinon) er et vannløselig konserveringsmiddel. Det hindrer framvekst av mikroorganismer, som bakterier og muggsopp. 

Middelet blir ofte brukt i kosmetikk, husholdningsprodukter og andre industrielle produkter inkludert maling, lim og vaskemiddel. 

Dessverre har MI også vist seg å ha sterkt allergifremkallende egenskaper. 

Mangla oppdaterte tal

I perioden etter at en startet å tilsette MI i kosmetiske produkter, har tallet på personer med kontaktallergi mot stoffet økt kraftig i land over hele verden.

Overlege og STAMI-forsker Jose H. Alfonso oppdaget sammen med kollegaer at det manglet aktuelle og oppdatert data fra Norge. De siste tilgjengelige tallene stammer fra 2006 til 2008. De rapporterer om en forekomst av MI-kontaktallergi på to prosent.

– Vi bestemte oss derfor for å gjøre en oppfølgingsstudie for å få oppdaterte tall på hvor mange som lider av MI-relatert kontaktallergi i dag, forteller Alfonso.

Mer om methylisothiazolinone (MI)

En endring i regelverket for kosmetikk har ført til at det nå er forbudt å tilsette MI i kosmetiske produkter som blir værende på huden. I kosmetiske produkter som skal skylles av, for eksempel sjampo og såper, er det fremdeles tillatt å tilsette MI.

Stoffet finnes også for eksempel håndoppvaskmiddel, flytende rengjøringsprodukter og industrielle produkter. Det er for eksempel flytende byggprodukter som maling og lim.

MI kan forårsake en type eksem kalt allergisk kontakteksem med typiske symptomer på betennelse som for eksempel rødhet, kløe, brennende eller stikkende følelse i huden, hevelser, blemmer, skorper og flassende hud. Man kan også få alvorlige reaksjoner som utslett i hele kroppen.

3,5 ganger flere

MI brukes alene eller sammen med det beslektede stoffet metylkloroisotiazolinon (MCI). 

For å beregne forekomsten av MI/MCI og hvordan det virket på pasienter, undersøkte Alfonso og kolleger 773 pasienter som gjennomgikk lappetesting ved hudavdeling på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Lappetesting er en metode for å påvise kontaktallergi.

– Resultatet var at 7,1 prosent av pasientene fikk påvist å ha kontaktallergi mot MI/MCI. Det er mer enn 3,5 ganger mer enn for 13 år siden, sier forskeren.

82 prosent av de som testet positivt, var kvinner. De fleste deltakerne var eldre enn 40 år. Halvparten av de positive tilfellene hadde en historie med atopisk eksem.

Nødvendig med forebyggende innsats

Opptil en tredjedel av tilfellene var relatert til eksponering på jobb, hovedsakelig i form av håndeksem. 

– De vanligste eksponeringene var kjemikalier og kjølevæsker, frisør- og rengjøringsprodukter. Utsatte yrker er mekanikere, malere, frisører, renholdere og helsepersonell, oppsummerer Alfonso.

Han understreker at resultatet kan avvike noe fra den virkelige forekomsten på landsbasis. Denne undersøkelsen rapporterer data fra Norges største hudavdeling med ansvar for en befolkning på 3,1 millioner mennesker. Dit kommer bare de alvorligste tilfellene av kronisk eksem som blir henvist for vurdering.

– Siden av en tredjedel av tilfellene var relatert til yrkesmessig eksponering, er det nødvendig med målrettet forebyggende innsats for å eliminere og redusere eksponeringen for MI/MCI hos utsatte yrkesgrupper, konkluderer Alfonso.

Referanse:

Amanpreet Sidhu mfl.: Prevalence and clinical outcome of contact allergy to methylisothiazolinone/methylchloroisothiazolinone in Southern-East Norway: A retrospective case-study. Contact Dermatitis, 2023. Doi.org/10.1111/cod.14308

 

Powered by Labrador CMS