Sjefer forandrer seg ikke

Ledere som opplever mange konflikter, sliter ofte med det samme mange år etter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Håndtering av press fra ulike hold er normaltilstanden for mange ledere. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

De fleste ansatte opplever press fra ulike kanter, og ledere er nok spesielt utsatt.

I en ny studie har forskere fra Universitetet i Stavanger sett på lederes erfaringer med tre forskjellige typer rollekonflikter. Den første er kollisjon mellom jobb og hjem.

Å være god sjef, forelder og ektefelle er vanskelig å forene. Kravene trekker i ulike retninger.

Forskerne har undersøkt lederes erfaringer med å få motstridende signaler på jobb, det de kaller jobb-jobb-konflikter.

Det kan skje når eierne av en bedrift krever høye mål for salg, som igjen fører til at de til at de ansatte reagerer og i verste fall gjør motstand.

Forskerne har også sett på konflikter mellom ledernes etiske standarder og arbeidsoppgaver.

Et eksempel er når sjefen må presse de ansatte til å ferdigstille en leveranse, selv om det innebærer at tjenesten de leverer blir dårligere.

Fakta

Datagrunnlaget til undersøkelsen er fra Administrativt Forskningsfonds (AFF) lederundersøkelser.

Sliter fortsatt

Alle de tre typene konflikter holder seg overraskende stabile over tid.

Det viser seg at ledere som opplever mange rollekonflikter, ofte sliter med det samme tolv år senere.

– Ledere framstår mindre foranderlige enn vi har trodd, sier professor i sosiologi Knud Knudsen ved Universitetet i Stavanger.

– I sosiologien har vi trodd at jobbkonflikter er noe folk gjør noe med. All coaching, kursing og seminarer for ledere hviler dessuten på en antakelse om at ledere kan endres.

577 norske ledere på alle nivåer er med i studien.

Forandrer seg ikke

Både for ledere som opplever mye og liten grad av rollekonflikter, holder nivået seg stabilt over tid.

Sjefer finner fram til et konfliktnivå som de kan håndtere og som de kan leve med, tror forskerne.

Sjefer finner fram til et konfliktnivå de kan håndtere og leve med, tror Knud Knudsen. (Foto: Ida Gudjonsson, UiS)

Det at lederne ofte er i samme type jobb, kan også bidra til at konfliktnivået holder seg stabilt.

Positive konflikter

Men motstridende krav trenger ikke bare oppleves som negative.

– Rollekonflikter kan også erfares som en bekreftelse på deg som betydningsfullt menneske og sosialt vesen, sier Knudsen.

– For eksempel er en konflikt mellom jobb og hjem uttrykk for at du er ettertraktet begge steder. At flere vil ha deg.

Normaltilstand for ledere

Håndtering av press fra ulike kanter er normaltilstanden for mange ledere, ifølge den nye studien.

Sjefene i undersøkelsen svarte på spørreskjema ved tre anledninger, i 1999, 2002 og 2011.

– Deltakerne i undersøkelsen var ledere både i 1999 og 2011 og har dermed vært det lenge. Med tiden setter mønsteret for rollekonflikter seg, og den enkelte finner sin tilpasning, sier Hulda Mjöll Gunnarsdóttir.

Hun har deltatt i gjennomføringen av undersøkelsen og tar doktorgrad i ledelse ved UiS.

Miljø viktigere enn egenskaper

Tradisjonelt har lederutvikling dreid seg mye om å se på lederens personlige egenskaper og om han eller hun egner seg til jobben.

Det har handlet om hvordan ledere kan endre og utvikle adferden sin, ifølge Arne Selvik, kommunikasjonsdirektør i Administrativt Forskningsfond i Bergen (AFF).

AFF har lederutviklingsprogram, etterutdanningsprogram og konsulenttjenester innen lederforskning.

– I program for utvikling av ledere er det viktig å se på konteksten. Det er nyttig å besøke deltakerne på arbeidsplassen og snakke med sjefene deres, sier Selvik.

Da får man et inntrykk av miljøet lederne jobber i, som kan fortelle mye om hvordan rollekonfliktene utspiller seg.

Selvik mener at det er viktig at ledere har jobber som passer til deres reaksjonsmønstre og måte å takle rollekonflikter.

Referanser:

Knudsen, Knud, Gunnarsdóttir, Hulda Mjöll, Karlsen, Jan Erik: Aldri fred å få? Rollekonflikter midt i lederlivet. Sosiologisk tidsskrift: nr. 1, 2014.

Knudsen, Knud: Uforanderlige? Alternative forklaringer på lederes vedvarende rollekonflikter. Kommer i Magma: Econas tidsskrift for økonomi og ledelse. Mars, 2014.

60 mil med foredrag

Onsdag 19. mars kan du høre Knud Knudsen holde foredrag om sin lederforskning på toget fra Oslo til Stavanger. Avgang fra Oslo S kl. 11.01.

Han er en av 14 foredragsholdere som skal forelese på toget.

Universitetet i Stavanger arrangerer togturen i samarbeid med NSB.

Powered by Labrador CMS