Saken er produsert og finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse - les mer.

Den store økningen av grønne ord i jobbannonser kan tyde på at den grønne omstillingen er i full gang, sier Sveinung Skule.

Stadig flere grønne ord i stillingsannonser

De siste fem årene har jobbannonser med «grønne ord» nesten doblet seg. Samtidig har annonser med ord vi forbinder med olje og gass sunket som en stein.

Den store økningen av grønne ord i jobbannonser kan tyde på at den grønne omstillingen er i full gang. 

Det kommer frem i en ny rapport om kompetansebehov for grønn omstolling som Kompetansebehovsutvalget overleverte Kunnskapsdepartementet 12. juni. 

Forskerne i utvalget har i samarbeid med NAV studert hvor ofte ord som forbindes med grønn omstilling forekommer i jobbannonser.

Økt etterspørsel etter grønn kompetanse

– Jobbannonser fanger opp trender i arbeidsmarkedet på et tidlig tidspunkt. De kan derfor fortelle oss mye om arbeidslivets behov for kompetanse og viser en spennende utvikling i samfunnet, sier Sveinung Skule.

Utvalget ønsket å finne ut om arbeidsgiveres behov for kompetanse for grønn omstilling hadde endret seg de siste årene, sier Sveinung Skule.

Hane er leder i Kompetansebehovsutvalget.

Utvalget ønsket å finne ut om arbeidsgiveres behov for kompetanse for grønn omstilling hadde endret seg de siste årene.

De ville også se på hvilke typer arbeidsgivere som trengte slik kompetanse mest. 

En enkel måte å gjøre dette på er å søke etter ord som forbindes med grønn omstilling. Utvalget valgte ut ordene bærekraft, klima, grønn, fornybar og sirkulær fordi annonser med disse ordene som regel dreide seg om grønn omstilling. 

Figuren viser økningen i utlysninger med grønne ord.

– Vi fant at antall slike annonser nesten doblet seg fra 2018 til 2022 – fra 20.000 til 38.000. Dette tyder på at den grønne omstillingen er i full gang med å påvirke behovene for kompetanse i arbeidsmarkedet, mener Skule.

Undersøkte over to millioner annonser

Det var mange jobbannonser og nødvendig å bruke et statistikkprogram for å søke gjennom. Bare i 2022 ble det lyst ut over en halv million ledige stillinger. Totalt gjennom perioden var det over to millioner jobbannonser. 

Selv om det ikke er sikkert at absolutt alle annonsene med grønne ord handler om grønn omstilling, viste stikkprøver at forskerne traff ganske bra.

– Samtidig som antall annonser med grønne ord økte kraftig, falt antall annonser med ord forbundet med olje- og gassbransjen. Ser vi tilbake til 2018 var tallet på annonser med olje og gass ord større enn tallet på annonser med grønne ord. Dette ble helt snudd på hodet i løpet av perioden, opplyser Skule. 

I 2022 var det 6,5 prosent annonser med grønne ord, men bare 1 prosent annonser med olje og gass ord. Kompetansebehovsutvalgets rapport konkluderer likevel med at olje- og gassnæringene antakelig vil fortsette å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft i årene fremover.

Både andelen annonser med grønne ord og andelen annonser med olje og gass ord var høyest i olje- og gassnæringen. Dette kan tyde på at næringen er i ferd med å bli mer bærekraftig. 

Grønne ord i stillingsutlysninger fordelt på bransjer.

Samtidig kan det også være feilkilder i dataene.

– Noen arbeidsgivere kan legge til grønne ord i annonsene og samtidig fjerne olje og gass ord selv om innholdet i jobben ikke har endret seg. Dette for å tiltrekke seg unge søkere som er opptatt av bærekraft, mener Skule.

Bærekraft nødvendig i alle bransjer

Utvalget fant likevel grønne ord i utlysninger for alle typer jobber. De konkluderte derfor med at grønn omstilling påvirker alle bransjer i arbeidsmarkedet. 

For eksempel var det i en stor bransje som varehandelen nesten 6.000 jobbannonser med grønne ord i 2022. Dette utgjorde mer enn 10 prosent av alle jobbannonsene i bransjen. 

– Vi la merke til at det var spesielt mange utlysninger etter ingeniører og IKT-spesialister som inneholdt grønne ord. Dette er yrkesgrupper som er svært ettertraktet også i andre deler av arbeidslivet. Vi tror at konkurransen om arbeidskraften kan blir hard her, sier Skule.

Han forteller videre at på toppen av det hele faller søkertallene for ingeniørutdanninger. 

Utvalget peker på dette som en av syv utfordringer. 

– Hvis arbeidsgivere i de fornybare energinæringene ikke lykkes med å tiltrekke seg ingeniører og IKT-spesialister, kan dette bli en alvorlig brems for grønn omstilling, mener Skule.

Også blant andre yrkesgrupper er det tydelig at grønne ord er viktig når arbeidsgivere skal rekruttere. 

– Vi ser faktisk spesielt høye andeler utlysninger med grønne ord innen lederyrker. Ansatte i slike yrker kan ha mange forskjellige utdanninger. Det illustrerer at kompetanse om bærekraft er viktig i mange ulike fag. Vi håper rapporten kan inspirere til mer omfattende forskning på kompetansebehov for grønn omstilling ved hjelp av stillingsutlysninger i fremtiden, sier Skule.

Referanse: 

Fremtidige kompetansebehov: Utfordringer for grønn omstilling i arbeidslivet. Temarapport 2023. Kompetansebehovsutvalget, 2023.

Om Kompetansebehovsutvalget

  • Kompetansebehovsutvalget skal gi den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov og vurdere utdanningssystemets evne til å dekke behovene. Dette skal danne grunnlag for planlegging og strategiske kompetansebeslutninger – for både myndigheter og arbeidslivet, regionalt og nasjonalt.
  • Kompetansebehovsutvalget skal peke på utfordringer og beskrive dilemmaer for å kunne vurdere fremtidige kompetansebehov.
  • Kompetansebehovsutvalget (2021–2027) ble oppnevnt den 23. juni 2021. Utvalget er bredt sammensatt av partene i arbeidslivet, forskere og en representant fra fylkeskommunene. Utvalget har 18 medlemmer og ledes av Sveinung Skule.
Powered by Labrador CMS