DENNE ARTIKKELEN ER PRODUSERT OG FINANSIERT AV STAMI - LES MER.

Det er viktig for velferdsstaten å beholde eldre arbeidstakere i arbeidslivet.
Det er viktig for velferdsstaten å beholde eldre arbeidstakere i arbeidslivet.

Kvinner blir lenger i jobb når de har mono­tont arbeid. Med menn er det stikk motsatt

Kvinner står lenger i jobben når de har monotont arbeid. Menn med monotont arbeid, derimot, pensjonerer seg tidligere. I jobber med høye krav er det motsatt.

Arbeidsmiljøfaktorer henger sammen med når eldre arbeidtakere går av. Det viser en ny studie. Og det er klare forskjeller mellom kjønnene.

Monotont, men forskjellig

For kvinner henger monotont arbeid sammen med høyere avgangsalder. For menn, derimot, er monotont arbeid koblet til lavere avgangsalder. 

Der det er høye jobbkrav, er bildet omvendt. Høye jobbkrav er assosiert med lavere avgangsalder for kvinner og høyere avgangsalder for menn.

Det skyldes ikke nødvendigvis at det samme monotone arbeidet har ulik effekt for menn og kvinner, forklarer forsker Karina Undem ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Forskjellen kan for eksempel skyldes at menn og kvinner har ulike yrker. Dermed har de også ulik type og grad av monotont arbeid.

Trenger flere i arbeid

Med en aldrende befolkning øker antallet pensjonister i forhold til yrkesaktive. 

For å sikre det økonomiske grunnlaget for velferdsstaten er det derfor viktig å opprettholde høy arbeidsdeltakelse blant eldre arbeidstakere.

Arbeidsforhold kan bidra til at ansatte faller ut av arbeidslivet. Det kan være uønskede både psykososiale og fysiske faktorer ved arbeidsmiljøet. 

For eksempel kan det som påvirker oss på jobb, skade helsen, eller det kan gå ut over motivasjonen for å jobbe. Det kan også være uoverensstemmelse mellom arbeidskrav og arbeidsevne som gjør det vanskelig eller umulig å utføre arbeidet.

På den annen side kan det som påvirker oss på jobb, også bidra til å forlenge arbeidslivet. Det kan for eksempel være snakk om å legge til rette for utviklingsmuligheter og utnyttelse av kompetanse.

Flere forklaringer på tidlig avgang

I den nye STAMI-studien har forskere undersøkt sammenhengen mellom arbeidsmiljøfaktorer og alder ved avgang fra arbeid for eldre menn og kvinner.

Forskerne fant flere psykososiale og mekaniske faktorer ved arbeidsmiljøet som var assosiert med lavere avgangsalder hos eldre arbeidstakere. 

Det betyr at de som var i yrker hvor de ble utsatt for den enkelte arbeidsmiljøfaktoren ved 62 år, i snitt gikk av arbeid tidligere sammenlignet med de som var i yrker uten slik eksponering.

STAMI-forsker Karina Undem har funnet forskjellige forklaringer på hvorfor kvinner og menn går tidlig fra arbeidslivet.
STAMI-forsker Karina Undem har funnet forskjellige forklaringer på hvorfor kvinner og menn går tidlig fra arbeidslivet.

Forebygging og kjønn

– For mange av arbeidsmiljøfaktorene fant vi ingen eller liten forskjell mellom menn og kvinner. For noen arbeidsmiljøfaktorer fant vi derimot forskjell mellom kjønnene. Størst forskjell fant vi for monotont arbeid og høye jobbkrav, forteller Karina Undem.

– At arbeidsmiljøfaktorene er knyttet til ulik risiko for avgang for kvinner og menn, tyder på at vi også bør ta kjønn med i betraktningen når vi ser på tiltak for å forebygge tidlig avgang fra arbeidslivet, understreker Undem og legger til:

– Kunnskap om hvordan arbeidseksponering er forbundet med tidlig avgang fra arbeid, er avgjørende for å forlenge arbeidslivet til eldre arbeidstakere. Det er imidlertid et behov for ytterligere studier som undersøker hvordan vi kan lykkes best mulig med det.

Referanse:

Karina Undem mfl.:  Gender Differences in Associations between Biomechanical and Psychosocial Work Exposures and Age of Withdrawal from Paid Employment among Older WorkersInternational Journal of Environmental Research and Public Health, 2022. Doi.org/10.3390/ijerph191710563

Powered by Labrador CMS