Denne artikkelen er produsert og finansiert av OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

– Hyppig og vedvarende bruk av smertestillende kan gi helseskader, sier Siv Skarstein.

Bruk av smertestillende kan være et signal om at ungdom sliter psykisk

Ungdom med angst og depresjon bruker reseptfrie smertestillende medisiner langt oftere enn andre unge, viser en ny studie.

Resultatene fra studien viser at angst og depresjon er seks til ti ganger så vanlig for ungdommer som bruker smertestillende hyppig, enn de som bruker det sjelden eller aldri.

Overforbruk er når du over tid tar disse legemidlene daglig og ukentlig. De vanligste reseptfrie smertestillende medisinene inneholder paracetamol og ibuprofen og heter eksempelvis Paracet og Ibux.

– Funnene kan tyde på at disse ungdommene ikke får den profesjonelle hjelpen de trenger, men heller prøver å medisinere seg selv, sier førsteamanuensis Siv Skarstein ved OsloMet. Hun er en av forskerne bak studien.

– Istedenfor burde ungdommene få hjelp til å mestre depresjonen og angsten. Det aller beste hadde vært om de ble fanget opp tidligere av foreldre, lærere, fastleger eller helsesykepleiere.

– Unge med angst og depresjon kan også få en langt bedre livskvalitet hvis de får profesjonell hjelp.

Hun mener unge som opplever vedvarende smerte, det vil si over flere uker, må undersøkes av lege - gjerne i samarbeid med helsesykepleier, som kan bistå med oppfølging ved behov.

– Funnene kan tyde på at disse ungdommene ikke får den profesjonelle hjelpen de trenger, men heller prøver å medisinere seg selv, sier Siv Skarstein.

Kan gi bivirkninger som er skadelig for helsa

Ungdommer på videregående skoler i hele Norge har deltatt i studien. De svarte på spørreskjemaer om deres bruk av reseptfrie smertestillende midler.

Totalt rundt 18 prosent av ungdommene bruker reseptfrie smertestillende ukentlig eller oftere, ifølge undersøkelsen til Skarstein og kollegene ved OsloMet.

Hodepine er den vanligste årsaken for ukentlig bruk, og magesmerter er den nest vanligste grunnen. Både hodepine og magesmerter forekommer oftere hos kvinner enn hos menn, og kvinner bruker mer smertestillende.

– Det er uheldig at forbruket er så høyt blant så mange ungdommer fordi hyppig og vedvarende bruk kan gi helseskader. Disse medisinene er hovedsakelig ment for kortvarig bruk, sier Skarstein.

– Dersom det er behov for smertelindring over lengre tid, bør dette skje i nært samarbeid med helsepersonell.

For eksempel er kronisk medikamentindusert hodepine en form for hodepine som følger av overdreven bruk av smertestillende. Storforbruk kan også både utløse migreneanfall og forverre plagene.

– Over tid er reseptfrie smertestillende medisiner også en belastning for kroppen, spesielt lever og nyrer. Derfor er det så viktig å skille mellom hensiktsmessig bruk og skadelig bruk, understreker hun.

– Dessuten ser det ut til at mange fortsetter med et høyt forbruk inn i voksen alder.

Må få riktig behandling

Forskeren mener at fastlegene og helsesykepleiere bør stille ungdom flere spørsmål om psykisk helse, slik at de får den hjelpen de trenger.

– Disse kan ha en viktig rolle i å identifisere ungdom som sliter, og sette inn tiltak tidlig. Alt fra hjelp til stressmestring til behandling for psykiske helseproblemer.

– Funnene våre viser at ungdom som ofte bruker reseptfrie smertestillende medisiner, bør kartlegges for om de sliter med psykiske plager som angst og depresjon, sier Skarstein.

Ungdom som har et vedvarende høyt forbruk, har i en del tilfeller komplekse utfordringer. Det kan være konflikter i hjemmet eller skolemiljøet. De kan ha opplevd høyt stress over tid, og noen kan ha hatt traumatiske opplevelser.

Et usunt forbruk

Hun påpeker at en annen ting som er interessant å se nærmere på, er om ungdommene faktisk opplever en positiv effekt av å ta smertestillende medisiner.

– For disse medisinene er jo ikke ment for å hjelpe mot angst og depresjon. Vi må derfor finne ut mer om hva det er som gjør at en del unge tyr til reseptfrie smertestillende istedenfor å oppsøke annen type hjelp.

I Skarsteins tidligere forskning kom det frem at unge mennesker kan bruke smertestillende midler for å stresse ned og for å håndtere krevende situasjoner, som for eksempel skolen, eksamener, trening og konkurranser.

Forskeren forklarer at psykiske lidelser som angst og depresjon, kan gi symptomer som smerter og kroppslige plager. Denne studien viser at ungdom kan forsøke å lindre slike plager ved hjelp av reseptfrie smertestillende medisiner.

– Det er viktig å få hjulpet disse ungdommene så tidlig som mulig. Riktig behandling kan forebygge skader som man kan få ved å bruke for mye smertestillende.

Referanse:

Rune Jonassen mfl.: Over-the-counter analgesics use is associated with pain and psychological distress among adolescents: a mixed effects approach in cross-sectional survey data from Norway. BMC Public Health, 2021. Doi.org/10.1186/s12889-021-12054-3

Om undersøkelsen

Informasjonen er hentet fra Ungdataundersøkelsen, som er en nasjonal datainnsamlingsordning, laget for å gjennomføre undersøkelser av ungdom i Norge på kommunenivå.

Et utvalg av 349 528 ungdommer ble inkludert, og dataene ble samlet inn årlig over fem år mellom januar 2014 og desember 2018. Ungdom på videregående skoler i alderen 13–19 år deltok.

Powered by Labrador CMS