Ny forskning viser at selv små mengder alkohol påvirker hjernen.

Et glass vin om dagen kan endre hjernen din

Ny studie avslørte at å gå fra en til to enheter om dagen, er knyttet til endringer i hjernen som tilsvarer to års alder.

Vitenskapen har gjort det klart: Å drikke mye alkohol ikke er bra for hjernen.

Men et glass eller to om dagen gjør vel ikke noe?

Tidligere forskning har til og med påstått at et glass rødvin om dagen er sunt. Selv om dette er omdiskutert og nyere forskning har avvist teorien, er det trolig mange som blir overrasket over hvor mye forskerne bak en ny studie mener bare to enheter påvirker hjernen.

For ifølge en studie gjort av et forskerteam fra Universitetet i Pennsylvania kan alkoholforbruk selv på nivåer de fleste ville vurdere som beskjedne – noen få øl eller glass vin i uken – også medføre risiko for hjernen.

Et glass rødvin har stor effekt

Forskerne fant ut at til og med et lett til moderat alkoholforbruk var koblet med reduksjoner i det totale hjernevolumet. Studien er basert på en analyse av data fra mer enn 36.000 voksne mellom 40 og 69 år.

Forskerne valgte også å definere en enhet som et halvt glass vin eller en halv øl. Altså er et glass rødvin og en halvliter øl regnet som to enheter.

For å få en forståelse av mulige sammenhenger mellom drikking og hjernen, kontrollerte forskerne faktorer som kunne påvirke resultatet.

De kontrollerte for alder, høyde, kjønn, røykestatus, sosioøkonomisk status, genetisk opphav og bosted. De korrigerte også hjernevolumdata for total hodestørrelse.

Mer alkohol, mindre hjerne

Resultatet ble at jo større alkoholforbruket var, jo mindre ble hjernen. Studien viste at dersom en 50-åring øker fra to til tre alkoholenheter om dagen, var det som å eldes tre og et halvt år.

Men hvor lenge må man drikke for å se effektene på hjernen?

Selve studien svarer ikke på dette, ettersom det er et øyeblikksbilde på forskningspersonene, hvor deres normale drikkemønster er kartlagt. Hvor lenge personene har hatt vanene, er ikke dokumentert.

– Annen kunnskap gir oss grunn til å svare generelt at det er grunn til å tro at den samlede mengden alkohol over tid også påvirker utfallene. Det er med andre ord grunn til å tro at jo lenger du drikker selv lite, desto større er effekten. Men studien sier ikke noe om dette, og vi vet ikke noe om hvor lenge som er lenge, sier Jørgen G. Bramness, seniorforsker ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Seniorforsker ved Avdelig for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet, Jørgen Bramness

Kontrast til nasjonale anbefalinger

– Disse funnene står i kontrast til vitenskapelige og statlige retningslinjer for trygge drikkevaner, sier en av forskerne, Henry R. Kranzler, i en pressemelding.

Kvinner er ikke anbefalt å drikke mer enn én enhet per dag av National Institute on Alcohol Abuse and Alcholism, mens grensen for menn er det dobbelte.

Kranzler mener at denne anbefalingen gjør at menn drikker mer enn det som i studien blir definert som skadelig for hjernen.

Bramness ved FHI sier at norske myndighetene bevisst har valgt å ikke gå ut med slike grenser for alkohol. Delvis fordi det er krevende å kommunisere, men delvis også på grunn av denne typen diskusjon.

Stor studie

Forskerne bak denne nye studien mener imidlertid at tidligere forskning har manglet et stort nok datagrunnlag.

Denne studien er basert på et datasett med genetisk og medisinsk informasjon fra en halv million britiske middelaldrende og eldre voksne. Hvor forskerne gikk i dybden på 36.000 av disse gjennom MR. Disse deltakerne ble også spurt om deres daglige alkoholforbruk.

– Alt i alt er dette en solid studie. Den viser at hjernen blir mindre når vi eldes og at selv litt alkohol jevnlig bidrar til å forsterke dette, sier Bramness.

Bare to øl gir store spor

Da forskerne grupperte deltakerne etter gjennomsnittlig forbruksnivå, dukket det opp et mønster: Volumet av grå og hvit substans, som ellers kunne forutsies av individets andre egenskaper, ble redusert.

Å gå fra null til én alkoholenheter, gjorde ikke stor forskjell i hjernevolum, men å gå fra én til to eller to eller tre enheter om dagen, visste en sammenheng med reduksjoner i både grå og hvit substans.

Dersom du drikker fire enheter, altså to glass rød vin eller to halvlitere øl, om dagen, vil hjernen bli hele ti år eldre. Forskere fant også ut at de negative effektene på hjernen blir høyere desto eldre du er.

– Det er ikke lineært. Det blir verre jo mer du drikker, sier en av forskerne, Remi Daviet, i pressemeldingen.

Vet ikke om det kan reverseres

Men hva har det egentlig å si at hjernen blir eldre?

– Hjernen blir eldre og eldre. Den minker i volum, men det kompenseres på svært mange måter. Nå ser vi at alkohol har samme effekt, men vi vet ikke om det kompenseres på samme måten, sier Bramness og legger til at forskning har vist at hjernen i alle fall ikke kompenserer ved et høyt alkoholinntak over tid.

Referanser:

Remo Daviet mfl.: Associations between alcohol consumption and gray and white matter volumets in the UK Biobank. Nature Communications, 2022. Doi:10.1038/S411467-022-28735-5

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS